LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 5 - MEI 2008
 

 

Planning van sorteerproeven

Binnenkort gaat de campagne van de sorteerproeven opnieuw van start. De eerste afspraken vinden plaats in de maand juni en de campagne wordt normaalgezien in december 2008 afgesloten.

Sorteerproeven op monomaterialen

De data waarop de sorteerproeven zullen plaatsvinden, worden in gezamenlijk overleg tussen de operator en VAL-I-PAC bepaald. De sorteerproeven zelf worden gecertifieerd door het externe bureau Organic Waste System (OWS). Ook een vertegenwoordiger van VAL-I-PAC of de Interregionale Verpakkingscommissie kan hierbij aanwezig zijn.

Voorbereiding

Om het vlotte verloop van de sorteerproef te garanderen, moet de operator ervoor zorgen dat het materiaal waarop de proef zal worden uitgevoerd in voldoende mate aanwezig is. Bovendien dient hij ook de nodige middelen (personeel en technische middelen) te voorzien om de proef correct te kunnen uitvoeren.

Stelt de vertegenwoordiger van het extern bureau echter vast dat aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, dan zal hij hierover verslag uitbrengen. Vervolgens kan VAL-I-PAC beslissen om de sorteerproef niet te vergoeden of de kosten van de externe deskundige door te rekenen aan de operator (vast bedrag van € 455).

   

Inhoud

Resultaten 2007
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Extra vergoedingen
Facturatie van uw prestaties
Nieuwe collega’s
     
VAL-I-PAC