LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 5 - MEI 2008
 

 

Extra vergoedingen:
wees er op tijd bij!

De extra vergoeding van € 50 per maanddeclaratie gaat in vanaf deze maand!

Deze vergoeding is geldig voor elke declaratie die in elektronisch standaardformaat voor het einde van de maand die volgt op de referentiemaand naar
VAL-I-PAC wordt gestuurd.

Geen paniek als u tot nog toe de termijn niet gerespecteerd hebt. Deze vergoeding gaat pas in vanaf de maand mei. Als u uw declaraties vanaf nu tot het einde van het jaar tijdig indient, kan u profiteren van een bonus van maximum € 400. Het zou zonde zijn als u deze kans aan uw neus voorbij liet gaan!

Impact op de jaardeclaraties

Sinds het referentiejaar 2007 wordt een extra vergoeding van € 100 toegekend aan operatoren die hun jaardeclaratie voor 28 februari insturen. Deze incentive wierp duidelijk zijn vruchten af : eind februari hadden we reeds 91% van alle jaardeclaraties in ons bezit.

Een kleine vergelijking: in het referentiejaar 2006 ontvingen we slechts 67% van de jaardeclaraties binnen de vooropgestelde termijn.

   

Inhoud

Resultaten 2007
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Extra vergoedingen
Facturatie van uw prestaties
Nieuwe collega’s
     
VAL-I-PAC