LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 5 - MEI 2008
 

 

Facturatie van uw prestaties

Na ontvangst van de goedgekeurde jaardeclaraties van de externe bureaus, zal VAL-I-PAC een berekening maken van de te factureren prestaties. Dit voor alle operatoren samen.

Welke vergoedingen worden betaald voor welke prestaties?

Voor het referentiejaar 2007 worden volgende vergoedingen gefactureerd:

In 2007 gerecycleerd en energetisch gevaloriseerd monomateriaal:

2 €/ton


Tijdig ingestuurde jaardeclaratie 2007: 

100 €/declaratie


Sorteerproeven uitgevoerd volgens de opgelegde voorwaarden:

250 €/sorteerproef


Aantal goedgekeurde certificaten voor 2006:

10 €/certificaat

Deze vergoedingen vormen de slotfactuur voor het referentiejaar 2007. De meesten onder u hebben een voorschot ontvangen voor 2007. Aan dit totaalbedrag zal een voorschot voor het jaar 2008 worden toegevoegd (50% van de hoeveelheid gedeclareerd monomateriaal in 2007 aan € 2/ton).

Elke operator zal voor eind juli een persoonlijk schrijven ontvangen met de details van de prestaties die aan VAL-I-PAC gefactureerd kunnen worden.

   

Inhoud

Resultaten 2007
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Extra vergoedingen
Facturatie van uw prestaties
Nieuwe collega’s
     
VAL-I-PAC