LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 5 - MEI 2008
 

 

Nieuwe collega’s bij het operationeel departement

Sinds kort heeft de operationele afdeling van
VAL-I-PAC er twee nieuwe gezichten bij. Simon Van Landeghem en Stefan Langenaken werden met groot enthousiasme in het huidige team opgenomen.

Simon en Stefan zullen de drie medewerkers vervangen die begin dit jaar het operationeel departement verlieten. In eerste instantie zullen ze zich vertrouwd maken met de werking van VAL-I-PAC binnen de verschillende afdelingen van het bedrijf.

Daarna zullen beide nieuwe medewerkers het operationeel departement vervoegen onder toezicht van Annemie Veranneman en Ingrid Bouchez, die de praktijkopleiding zullen verzorgen.

De hoofdtaak van Simon en Stefan zal erin bestaan de dossiers van operatoren te beheren.

 

Simon
Van Landeghem

 

Stefan
Langenaken

   

Inhoud

Resultaten 2007
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Extra vergoedingen
Facturatie van uw prestaties
Nieuwe collega’s
     
VAL-I-PAC