LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 7 - MEI 2009
 

 

De maandelijkse declaraties

Een van de doelstellingen van VAL-I-PAC is de materiaaldeclaraties van de operatoren stipter te ontvangen (= binnen de 20 werkdagen na het einde van de maand).

In 2008 werd in het eerste trimester 46 % van de declaraties tijdig ingediend. In het eerste trimester van 2009 steeg dit naar 68 % (een verbetering met 50 %). Toch dient nog steeds 1/3 van de operatoren niet tijdig zijn maandelijkse declaraties in.

Om de evoluties in recyclage en valorisatie te kunnen volgen en tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen, is het voor VAL-I-PAC belangrijk dat de operatoren de maandelijkse declaraties tijdig overmaken.

VAL-I-PAC heeft hiervoor de nodige acties ondernomen en schenkt een bonus van 50 € per declaratie die tijdig overgemaakt wordt (voor de declaraties vanaf mei). Daarnaast doet VAL-I-PAC telefonisch een rappel naar operatoren die te laat zijn met het overmaken van hun declaratie.

Deze actie heeft in het eerste trimester 2009 reeds een mooi resultaat opgeleverd. Ook de komende maanden blijft dit een belangrijk aandachtspunt voor VAL-I-PAC.

 

 

Les déclarations mensuelles

Inhoud

Resultaten van 2008
De maandelijkse declaraties
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Facturatie van uw prestaties
     
VAL-I-PAC