LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 7 - MEI 2009
 

 

Controle van de jaardeclaraties

De controle van de jaardeclaraties 2008 is in april van start gegaan.

VAL-I-PAC werkt samen met vier verschillende externe bureaus: Organic Waste System en Toelen, Cats, Morlie & Co voor Vlaanderen en Comase en ABV Environnement voor Wallonië.

Deze bureaus hebben reeds vele controles uitgevoerd voor VAL-I-PAC en zijn dus erg vertrouwd met de problematiek. Hun controlerapport zal de basis vormen voor de berekening van uw slotfactuur voor referentiejaar 2008 (zie het artikel "facturatie").

   

Contrôle des déclarations annuelles

Inhoud

Resultaten van 2008
De maandelijkse declaraties
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Facturatie van uw prestaties
     
VAL-I-PAC