LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 7 - MEI 2009
 

 

Planning van sorteerproeven

De eerste afspraken voor sorteerproeven vinden plaats vanaf de maand juni.

De data waarop de sorteerproeven zullen plaatsvinden, worden in gezamenlijk overleg tussen de operator en VAL-I-PAC bepaald. Op de sorteerproeven zelf wordt toegezien door het externe bureau Organic Waste System (OWS). Ook een vertegenwoordiger van VAL-I-PAC of van de Interregionale Verpakkingscommissie kan hierbij aanwezig zijn.

Dit jaar zullen er bijkomende sorteerproeven worden georganiseerd op het hout. Bij een aantal operatoren zullen twee specifieke proeven worden georganiseerd.

Voorbereiding
Om het vlotte verloop van de sorteerproef te garanderen, moet de operator ervoor zorgen dat het materiaal waarop de proef zal worden uitgevoerd in voldoende mate aanwezig is. Bovendien dient hij ook de nodige middelen (personeel en technische middelen) te voorzien om de proef correct te kunnen uitvoeren.

Stelt de vertegenwoordiger van het extern bureau echter vast dat aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, dan zal hij hierover verslag uitbrengen. Vervolgens kan VAL-I-PAC beslissen om de sorteerproef niet te vergoeden of de kosten van de externe deskundige door te rekenen aan de operator (vast bedrag van € 455).

 

   

Planification des tests de tri

Inhoud

Resultaten van 2008
De maandelijkse declaraties
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Facturatie van uw prestaties
     
VAL-I-PAC