LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 7 - MEI 2009
 

 

Facturatie van uw prestaties

Na ontvangst van de goedgekeurde jaardeclaraties van de externe bureaus, zal VAL-I-PAC een berekening maken van de te factureren prestaties. Elke operator zal een persoonlijk schrijven ontvangen met gedetailleerde informatie over de prestaties die aan VAL-I-PAC gefactureerd kunnen worden.

Welke vergoedingen worden betaald voor welke prestaties?

Voor het referentiejaar 2008 worden volgende vergoedingen gefactureerd:

In 2008 gerecycleerd en energetisch gevaloriseerd monomateriaal:

€ 2/ton


Tijdig opgestuurde jaardeclaratie 2008:  

€ 100/declaratie


Tijdig opgestuurde maandelijkse declaraties 2008:

€ 50/declaratie*


Sorteerproeven uitgevoerd volgens de opgelegde voorwaarden:

€ 250/sorteerproef


Goedgekeurde certificaten voor 2007:

€ 10/certificaat

Deze vergoedingen vormen de eindafrekening voor het referentiejaar 2008. Omdat de meesten onder u een voorschot hebben gefactureerd voor 2008, zal het reeds gefactureerde bedrag van de eindfactuur worden afgetrokken.

Aan dit totaalbedrag zal een voorschot voor het jaar 2009 worden toegevoegd (50 % van de hoeveelheid gedeclareerd monomateriaal in 2008 aan € 2/ton). Elke operator zal voor eind juli een persoonlijk schrijven ontvangen met de details van de prestaties die aan VAL-I-PAC gefactureerd kunnen worden.

* De vergoeding van 50 per maandelijkse declaratie is van toepassing op maandelijkse declaraties vanaf de maand mei.

   

Facturation des prestations

Inhoud

Resultaten van 2008
De maandelijkse declaraties
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Facturatie van uw prestaties
     
VAL-I-PAC