Om uw taal te wijzigen, klik hier..
LINK
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 7 - MEI 2009
VAL-I-PAC
 

 

Beste mevrouw, Beste heer,

VAL-I-PAC behaalde in 2008 voor de 11de maal de vooropgestelde doelstellingen voor recyclage en nuttige toepassing. Een resultaat om tevreden over te zijn.

Toch is dit helaas niet helemaal het geval: de combinatie van zowel de daling van het recyclage-percentage van houten verpakkingen als de nog hogere doelstellingen in het nieuwe Samenwerkings-akkoord baart ons zorgen.

Meer dan ooit is
de rol van de operatoren dus essentieel voor de goede werking van het systeem: het is uitermate belangrijk dat u ons tijdig de declaraties overmaakt. Zo kunnen we de evoluties van de markt op de voet volgen en indien nodig geschikte maatregelen treffen.

Daarnaast vindt u in dit nummer o.a. enkele praktische infos over de controle van de jaar-declaraties, de planning van de sorteerproeven en de voorwaarden om een extra vergoeding te ontvangen!

Heeft u de vorige nummers gemist? Wilt u graag een bepaald artikel herlezen? Dat kan! Alle nummers van deze e-newsletter zijn ook op onze website beschikbaar (rubriek "Informatie voor operatoren"). Neem snel een kijkje op www.valipac.be

 
 
Inhoud
Resultaten van 2008
De maandelijkse declaraties
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Facturatie van uw prestaties
   
VAL-I-PAC
Kon. Astridlaan 59
1780 Wemmel
+32 2 456 83 10
info@valipac.be
www.valipac.be
 

 

Resultaten van 2008

VAL-I-PAC heeft in april jongstleden haar jaarverslag van 2008 voorgesteld aan de Interregionale Verpakkingscommissie. Voor het eerst zijn de recyclage- en valorisatiepercentages licht gedaald.

Lees verder.

 

  Resultaten van 2008  
 

 

De maandelijkse declaraties

Een van de doelstellingen van VAL-I-PAC is de materiaaldeclaraties van de operatoren stipter te ontvangen (= binnen de 20 werkdagen na het einde van de maand).

Lees verder.

 

  De maandelijkse declaraties  
 

 

Controle van de jaardeclaraties

De controle van de jaardeclaraties 2008 is in april van start gegaan.

Lees verder.

 

  Controle van de jaardeclaraties  
 

 

Planning van sorteerproeven

De eerste afspraken voor sorteerproeven vinden plaats vanaf de maand juni.

Lees verder.

 

  Planning van sorteerproeven  
 

 

Facturatie van uw prestaties

Na ontvangst van de goedgekeurde jaardeclaraties van de externe bureaus, zal VAL-I-PAC een berekening maken van de te factureren prestaties. Elke operator zal een persoonlijk schrijven ontvangen met gedetailleerde informatie over de prestaties die aan VAL-I-PAC gefactureerd kunnen worden.

Lees verder.

 

  Facturatie van uw prestaties  
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy