Roger Van der Linden, Voorzitter, en Johan Sneyers, Algemeen Directeur, hebben het genoegen u uit te nodigen op de academische zitting en walking dinner georganiseerd ter gelegenheid van de voorstelling van het jaarverslag 2010 van VAL-I-PAC op datum van donderdag 27 oktober 2011 om 16.00 uur.

Gastspreker : Herman Konings
Herman Konings is een «trendwatcher »: als scherpzinnige waarnemer van onze hedendaagse levensstijl zal hij ons op een ludieke manier laten meegenieten van zijn kijk op bepaalde trends en socio-culturele verschuivingen die zich rondom ons afspelen.
Wat ? Wanneer ? Waar ?
Balans 2010
Opportuniteiten en risico's
2012-2016.
27 oktober 2011 vanaf 16u
Aansluitend op het seminarie
volgt een receptie en een walking
dinner.
BRUSSELS 44 Center
Pachécolaan 44
1000 Brussel.
Gelieve deze datum al in uw agenda te noteren.

Een officiële uitnodiging en inschrijvingsformulier zullen u binnenkort worden toegestuurd per post.

Uitschrijven - Is deze boodschap onleesbaar? Online versie