Valipac
Valipac
  NR 14 - DECEMBER 2013
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Het digitale certificaat doet zijn intrede!

Het papieren certificaat behoort voortaan tot het verleden.

Vanaf 2014 gebeurt de verzending van de certificaten en de betaling van de premies aan ontpakkers elektronisch via het nieuwe platform myCertificate. Dat betekent dus dat het klassieke papieren certificaat zoals we het tot vandaag kenden, verdwijnt.

Het digitale certificaat : gebruiksaanwijzing

Uw klant krijgt zijn certificaat voortaan niet langer samen met een folder via de post. In plaats daarvan ontvangt hij van u een brief met een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij kan inloggen op de website myCertificate.

Daar wordt hij stap voor stap begeleid bij het invullen van de vragen over de status van zijn onderneming en, als hij wettelijk in orde is, krijgt hij het bedrag van zijn premie te zien. Tot slot vult hij ook de vereiste betalingsgegevens in.

We werken momenteel aan een praktische handleiding : hierin doorlopen we de verschillende stappen voor de operator (wat wijzigt / wat blijft, hoe brieven printen via MLP enz.) en stap voor stap voor uw klanten-ontpakkers (hoe zich inloggen, welke schermen gaan ze doorlopen enz.). U wordt midden januari op de hoogte gebracht van zodra deze handleiding beschikbaar is.

We organiseren ook demonstraties van deze nieuwe toepassing voor uw commerciŽle medewerkers. Zo kunnen ze alle mogelijke vragen van uw klanten beantwoorden.

Neem contact op met uw dossierbeheerder bij VAL-I-PAC voor een infosessie binnen uw onderneming.

Welke voordelen biedt het digitale certificaat voor uw klanten?

  • Eerst en vooral gaat het om een interactief systeem : uw klanten geven of bevestigen zelf hun bedrijfsgegevens (adres, rekeningnummer, contactpersoon enz.). Deze velden zijn verplicht en garanderen een snellere verwerking van de gegevens. Geen betalingen "on hold" meer omdat het rekeningnummer niet klopt!
  • De vakjes die uw klanten moesten aanvinken op het papieren certificaat, zijn vervangen door eenvoudige, concrete vragen over de activiteit van hun onderneming (bv. Voert uw bedrijf verpakte goederen in uit het buitenland?). Geen misverstanden mogelijk over het feit of ze al dan niet verpakkingsverantwoordelijk zijn.
  • Bij de verschillende stappen kan de gebruiker diverse hulpfuncties aanklikken om bv. bepaalde definities online te raadplegen.
  • Dankzij deze applicatie weten uw klanten onmiddellijk of ze recht hebben op de uitbetaling van hun premie of niet. Free riders lezen er bovendien hoe ze hun situatie kunnen regulariseren.
  • Tot slot kan de ontpakker het certificaat zelf in de gewenste taal afdrukken en het aan zijn boekhouding bezorgen.

Wat verandert er voor u?

Heeft u een aanvraag ingediend en hebben onze auditoren de certificaten goedgekeurd? Dan maakt het platform myCertificate een of meerdere PDF-documenten van maximaal 100 pagina's aan.

Deze bestanden bevatten de brieven met de persoonlijke toegangscode die u naar ieder van uw klanten moet sturen. U kunt deze brieven ook personaliseren (bv. handtekening). U moet geen enkele folder meer bij de brief stoppen: alle informatie is te vinden op myCertificate.

Om de overgang naar het digitale systeem zo vlot mogelijk te laten verlopen en te verzekeren dat uw klanten antwoorden, zullen er herinneringen verstuurd worden naar ondernemingen die niet op het systeem inloggen.

Onze bedoeling was om u en uw klanten tijd te besparen en de ontpakkers een proactievere oplossing aan te bieden. Daarom hebben we dit online platform opgezet. We hopen, dankzij dit nieuwe initiatief, de certificaten nog sneller te kunnen verwerken en uw klanten een nog betere service te kunnen bieden.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy