Valipac
Valipac
  NR 14 - DECEMBER 2013
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Bedrag van de premies 2014

Wijziging van de containerpremie voor
referentiejaar 2014.

In 2014 verandert het bedrag van de premies die VAL-I-PAC geeft aan bedrijven die zich inspannen om hun verpakkingsafval te sorteren. Zo zijn er twee belangrijke wijzigingen aan de containerpremie.

Wat verandert er in 2014?

Soorten premies Oud bedrag Nieuw bedrag
Grote rolcontainer 100 / jaar 80 / jaar
Afzetcontainer 110 / jaar 100 / jaar


Deze bedragen gelden voor containers die in 2014 geplaatst zijn en waarvoor de premie in 2015 wordt uitbetaald.

Voor de overige premies blijft het bedrag ongewijzigd. Ook het startforfait voor rolcontainers voor papier / karton verandert niet.

Deze aanpassing is goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van VAL-I-PAC en treedt op 1 januari 2014 in werking.

Communicatie naar de markt :

Een folder met de nieuwe bedragen van de premies zal in januari beschikbaar zijn en de bedragen worden ook aangepast op de website van VAL-I-PAC.

We nodigen u uit om deze informatie zelf zo wijd mogelijk bij uw klanten te verspreiden. Vergeet niet om deze bedragen te wijzigen in uw offertes waarin u de premies van VAL-I-PAC vermeldt.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy