Valipac
Valipac
  NR 14 - DECEMBER 2013
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Forfait voor foliezakken

Herinnering : wijziging voor grote gebruikers van plastic zakken.

Zoals ook eerder al meegedeeld, wordt de wijziging van het forfait voor foliezakken toegepast voor de berekening van de certificaten van 2013.

Ter herinnering: het zakforfait voor ontpakkers die meer dan 500 plastic zakken per jaar en per site gebruiken, is beperkt tot 500 zakken ( 250). Kortom, VAL-I-PAC betaalt de premie voor zakken tot 500 stuks. Vanaf de 501ste zak krijgt de onderneming € 250 zakforfait, plus de recyclagepremie. Die wordt berekend op basis van het totale aantal gekochte zakken.

Voor ontpakkers die minder dan 500 zakken per jaar gebruiken, verandert er niets (zij krijgen een premie van 0,5 per zak).

Deze limiet is geprogrammeerd in Mona Lisa Plus, want de maximumpremie is automatisch ingesteld op 500 eenheden per site. Indien nodig kan VAL-I-PAC wel ingrijpen in het systeem.

PS : Deze limiet is niet voor de Clean Site-zakken van toepassing.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy