Om uw taal te wijzigen, klik hier.
LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 3 - OKTOBER 2007
Visuel VAL-I-PAC
Inhoud

 

Uitbetaling van de premies voor ontpakkers
   
Sorteerproeven: herhaling van de procedure
   
VAL-I-PAC bezoekt de operatoren
   
Maanddeclaraties: een mooie inspanning van de operatoren
   


VAL-I-PAC
Kon. Astridlaan 59
1780 Wemmel
+32 2 456 83 10
info@valipac.be
 

$IF($User(43) = F) Beste Mevrouw $ELSE Beste Meneer $END $user(41),

De laatste aanvraag voor certificaten is sinds juni binnen. Hoogtijd om de balans op te maken van het totaal aantal aanvragen: het vooropgestelde doel werd niet alleen behaald, maar zelfs overschreden! We kregen eveneens vele vragen over bepaalde procedures: de ideale gelegenheid om enkele praktische punten opnieuw toe te lichten.

De eerste edities van deze e-newsletter kenden een groot succes. Ontvangt een van uw collega’s de LINK nog niet? Klik dan hier en schrijf hem snel in.

 

 

De uitbetaling van de premies voor ontpakkers:
Een uitzonderlijk jaar.

Op 25 juni kregen we de laatste aanvraag voor certificaten binnen. Dat brengt het aantal certificaten voor het referentiejaar 2006 op 22.712. Tot nu toe werden 20.972 certificaten goedgekeurd waarvan er 17.111 werden teruggestuurd. Buiten de niet-afdrukbare certificaten (488) en de na controle afgekeurde certificaten (1.206), werd tot op heden bijna 100% van de certicaten goedgekeurd. Slechts een veertigtal certificaten moet nog goedgekeurd worden.

 

Lees verder.

 

De uitbetaling van de premies voor ontpakkers

 

De sorteerproeven op
monomaterialen:

Herhaling van de procedure.

Om organisatorische redenen werden de afspraken voor sorteerproeven vroeger gepland dan gebruikelijk. Sinds juli zien OWS en VAL-I-PAC strenger toe op de uitvoering van de sorteerproeven.
Indien het secretariaat van  VAL-I-PAC hiervoor nog geen contact met u opnam, gebeurt dit zeker voor begin december.

 

Lees verder.

 

De sorteerproeven op monomaterialen

 

VAL-I-PAC bezoekt de operatoren

Dit najaar belooft druk te worden voor onze auditoren. Conform onze nieuwe erkenning worden de maanddeclaraties van de operatoren nu immers door VAL-I-PAC zelf gecontroleerd, en niet langer afwisselend het ene jaar door VAL-I-PAC en het andere jaar door een extern bureau. De komende 2 maanden zullen we dus meer dan 200 dossiers moeten controleren.

 

Lees verder.

 

VAL-I-PAC bezoekt de operatoren

 

De maanddeclaraties:
Een mooie inspanning van de operatoren.

Velen onder u hebben blijkbaar de goede oude fax aan de kant geschoven. We stellen in elk geval met genoegen vast dat de meeste maanddeclaraties ons in 2007 onder elektronische vorm werden overgemaakt.

 

Lees verder.

 

De maanddeclaraties
VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy