Beste mevrouw, meneer,

 

Zoals ieder jaar blikt VAL-I-PAC in haar resultatenbrochure terug op de realisaties van het voorbije jaar. Goed nieuws: de recyclage- en valorisatiepercentages werden niet alleen behaald, maar zelfs overtroffen! De taak is volbracht en wij danken u voor uw vertrouwen.

 

2006 was een belangrijk jaar voor VAL-I-PAC: de I.V.C. verleende ons een nieuwe erkenning voor een periode van 5 jaar. Dit is ook van de overheid een duidelijke blijk van vertrouwen in de werking en doeltreffendheid van het systeem!

Wat zijn belangrijkste vaststellingen met betrekking tot 2006?

1. Steeds meer herbruikbare verpakkingen

Om en bij de 52% van onze deelnemers declareert herbruikbare verpakkingen. Het tonnage hiervan groeide trouwens met 60.000 ton ten opzichte van vorig jaar. Een heel positieve evolutie voor het milieu!

2. K.M.O.ís halen voordeel uit het systeem  

Recente cijfers tonen aan dat 78% van de certificaten met VAL - I - PAC premies voor selectieve inzameling werden verzonden naar bedrijven met minder dan 50 werknemers.

3. Administratieve vereenvoudiging

De aangiftes van de verpakkingsverantwoordelijken worden voortaan steeds vaker op elektronische wijze verricht. Reeds 23% van onze deelnemers (ten opzichte van 9% in het voorbijgaande jaar) koos voor deze applicatie. Ook de gegevens van de operatoren worden rechtstreeks via een uiterst beveiligde webtoepassing verwerkt, wat een tijdswinst en hogere doeltreffendheid oplevert.

Voor verdere details over deze realisaties, bieden we u graag via deze link onze volledige resultatenbrochure aan. Ook zal u zien dat deze brochure een van de eerste concrete realisaties is in onze nieuwe huisstijl.

Samen met mijn medewerkers, sta ik steeds ter beschikking voor bijkomende informatie.
Ik wens u alvast veel leesgenot!

 

Johan Sneyers
Algemeen Directeur