Logo

Chinees importverbod beïnvloedt
recyclagepremie plastiek

Het Chinese importverbod op bepaalde afvalstromen zorgt voor onrust op de markt. In het bijzonder voor bepaalde kwaliteiten plastiekfolie zijn de gevolgen nu duidelijk voelbaar. Wat met de recyclagepremie voor kunststofverpakkingen die de weg niet vinden naar recyclage?

De afzet van bepaalde kwaliteiten plastiek ligt volledig stil en VAL-I-PAC ziet dit straks ongetwijfeld ook in de declaratiecijfers en het recyclageresultaat. Daarom monitoren wij de Chinese maatregelen en hun gevolgen van nabij, in nauw contact met de operatoren, traders en onze relaties in China.

VAL-I-PAC moet ook standpunt innemen over de recyclagepremies voor hoeveelheden plastiek die door deze omstandigheden niet naar recyclage gaan.

Het Uitvoerend Comité van VAL-I-PAC besliste om voor de hoeveelheden plastiek die in 2017 ingezameld werden, een recyclagegraad voor plastiek in te stellen, vergelijkbaar met die voor het hout. Dit betekent dat uw klanten begin 2018 een recyclagepremie voor plastiek zullen ontvangen, volgens het aandeel plastiek dat door de operator naar recyclage werd afgevoerd. VAL-I-PAC betaalt geen recyclagepremie voor verpakkingen die energetisch gevaloriseerd worden.

image

Wij willen deze moeilijke periode ook aangrijpen om nieuwe initiatieven in het leven te roepen die een antwoord helpen bieden op de huidige marktproblemen. VAL-I-PAC organiseert daarom binnenkort een ronde-tafeloverleg rond het thema “De toekomst van recyclage in een circulair economisch model” Met dit overleg brengen we diverse stakeholders in de economische keten samen (verpakkingsverantwoordelijken, producenten van verpakkingen, recyclers en inzamelaars, traders, erkende organismen en bevoegde overheden) om te debatteren over de huidige marktomstandigheden en om na te denken over oplossingen op korte en langere termijn. U verneemt hierover snel meer.

Uiteraard zal VAL-I-PAC de situatie blijven opvolgen en zullen in samenspraak met de operatoren en de IVC gepaste maatregelen genomen worden.