Logo

Uitdagende nieuwe erkenning

Naast het gevestigde VAL-I-PAC-systeem staat een luik over de registratie van materiaalstromen in de nieuwe erkenning ingeschreven. Er worden bijkomende gegevens gevraagd van de operatoren, maar VAL-I-PAC is vastbesloten om op basis van die gegevens ook interessante informatie naar de operatoren terug te koppelen. Ontdek hier meer over de invulling ervan.

Van verpakkingen naar materialen

Voortaan moet VAL-I-PAC ook monitoren welk tonnage bedrijfsafval de aangesloten operatoren jaarlijks inzamelen per ondernemingsnummer en per postcode. Dit zal gebeuren voor een 14-tal afvalstromen. VAL-I-PAC consolideert en rapporteert voortaan dus niet enkel cijfers over bedrijfsmatige verpakkingen, maar ook over andere welbepaalde bedrijfsafvalstromen.

VAL-I-PAC gelooft echter dat de invulling van deze extra taak in samenwerking met de aangesloten operatoren een antwoord biedt op de vragen van de overheid en een toegevoegde waarde zal betekenen voor de operatoren.

image

Intens contact met alle aangesloten operatoren

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, moet VAL-I-PAC een beroep doen op de aangesloten operatoren. We begrijpen dat hiervoor duidelijke richtlijnen nodig zijn en dat een uitgebreide briefing zich opdringt.

Daarom plant elke VAL-I-PAC-dossierbeheerder bij zijn of haar operatoren afzonderlijk een bezoek om te specifiëren welke informatie VAL-I-PAC verwacht. Hierbij gaat het om de gekozen materialen, over de rapportagemethode en over de timing van rapportering. We maken ook werk van een beknopte website materials.valipac.be waar u als operator alle informatie terugvindt omtrent deze bijkomende registratie.

We willen alvast meegeven dat we bij de ontwikkeling van deze rapportering zo pragmatisch mogelijk tewerk gaan en het extra werk voor de operatoren zo beperkt mogelijk houden. Daarnaast mag u een interessante terugkoppeling van informatie verwachten wat betreft de evolutie van uw activiteiten t.o.v. de evolutie van de sector. Ook hierover verneemt u meer tijdens het bezoek van uw dossierbeheerder.

De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst

De grote wijziging in onze erkenning verplicht ons om de nieuwe modaliteiten toe te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen VAL-I-PAC en de operatoren.

Daarom vragen we elke aangesloten operator om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De IVC (Interregionale Verpakkingscommissie) keurde de inhoud van de contracten recent goed. Tijdens het komende bezoek stellen we het nieuwe contract aan u voor.

Bij deze nieuwe contracten hoort ook een ‘attest aangesloten operator’. Klanten vragen dit wel eens als bewijs dat een operator deel uitmaakt van het VAL-I-PAC-systeem. Na ondertekening van het contract bezorgen we u dit attest, dat geldig is tot het einde van de huidige erkenning in 2021.

Roadshow bundelt alle informatie

Tijdens de bezoeken van de dossierbeheerders komen alle modaliteiten van de nieuwe erkenning nog eens aan bod. Naast het nieuwe deel over de registratie van materiaalstromen, gaat het hierbij over de gewijzigde premies voor de ontpakkers en de daaraan verbonden vergoeding voor de operatoren. Daarnaast krijgt u meer uitleg over de gewijzigde procedure voor de sorteerproeven. We gebruiken deze gelegenheid ook om informatie uit te wisselen over de stilvallende export van plastiek naar China en de voorlopige impact ervan op onze cijfers en operationele projecten.