Valipac
Valipac
  NR 17 - NOVEMBER 2016
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Mooie Recyclagecijfers in 2015

VAL-I-PAC registreerde voor referentiejaar 2015 een totale hoeveelheid gerecycleerde industriële verpakkingen van 627.800 ton. Samen met de 68.100 ton die werden aangewend voor energetische valorisatie vonden 695.900 ton aan bedrijfsmatige verpakkingen de weg naar een nuttige toepassing, éénmaal ze afval werden op de Belgische markt.

De 627.800 ton gerecycleerde verpakkingen zijn goed voor een recyclageresultaat van 86,8%, een nieuw record! Kijken we naar de totale nuttige toepassing, dan haalt het Belgische bedrijfsleven een graad van nuttige toepassing van 93,9%.

Karton

Karton blijft veruit het belangrijkste verpakkingsmateriaal in België. 66% of 415.500 ton van de totale hoeveelheid vrijgekomen verpakkingsafval betrof kartonnen verpakkingen. De selectieve containers waarvoor operatoren voor hun klanten een premie aanvragen bij VAL-I-PAC bestaan dan ook voor het overgrote deel uit containers voor de inzameling van kartonnen verpakkingen.

Hout

In 2015 voerden alle operatoren samen bijna 8.000 ton verpakkingshout méér af naar recyclage dan het jaar ervoor. Bijna 129.000 ton houten verpakkingen gingen naar recyclage, 39.700 ton ging naar energetische valorisatie. Zo halen we voor houten verpakkingen in 2015 een nuttige toepassingsgraad van 100%.

Plastiek

Voor plastiek tekenen we een recyclagecijfer op van 55,5% in 2015. Zo’n 52.800 ton industriële verpakkingen uit plastiek werd gerecycleerd. Desalniettemin is dit een beduidend hoger recyclagecijfer dan de wettelijk verplichte 30%. Toch is VAL-I-PAC ambitieus. Via onze operationele projecten proberen we de recyclagegraad van kunststof verpakkingen alsnog te verhogen. Verderop in deze nieuwsbrief ontdekt u hierover meer.

Metaal

Metaal is perfect recycleerbaar en behoudt zijn kwaliteit. Het reële recyclagepercentage van metalen verpakkingsafval wordt geschat op 99%.

Metalen verpakkingen komen vaak als gemengd schroot bij de verschillende verwerkers aan. Deze verpakkingen worden samen met een groot volume ander metaalafval aangeleverd. Zij worden dus niet apart geregistreerd en daarom halen deze vaten of hoeveelheden bandijzer de recyclagecijfers van VAL-I-PAC niet. Voor metaal halen we bijgevolg ‘slechts’ een resultaat van 83%.

Voor metaal doen we ook inspanningen om het recyclagecijfer naar een meer realistisch niveau te tillen.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy