Valipac
Valipac
  NR 17 - NOVEMBER 2016
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

20.000 klanten vroegen al hun premie op

Dat de selectieve inzameling van verpakkingsafval blijft toenemen, blijkt ook uit het aantal premies die voor de ontpakkers worden opgevraagd. Alle operatoren samen vroegen meer dan 37.600 certificaten aan. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2014.

Daarvan keurde VAL-I-PAC tegen begin oktober al 34.400 premies goed. Een goede 20.000 bedrijven vroegen deze premie ondertussen op via myCertificate, wat verhoudingsgewijs een stijging betekent ten opzichte van de vorige jaren op hetzelfde moment (zie grafiek).

MyCertificate raakt dus ook bij de klanten steeds beter ingeburgerd.

Onderstaande tabel toont de samenstelling van de goedgekeurde premies tegen half oktober. Daarnaast zijn door VAL-I-PAC nog een 1000-tal premies te controleren ter waarde van 400.000 euro.

Type premie bedrag in euro
Recyclagepremies 2 575 700
premies folie- en EPS-zakken 382 800
Containerpremies 3 596 300
Startpremies 312 400
Totaal 6 867 200

Elk jaar vergeten een aantal bedrijven hun premie op te vragen, nadat de operator hen de certificaatbrief toestuurde. Via drie herinneringscampagnes werden bedrijven erop attent gemaakt dat hun premie voor hen klaarstond. Zo werden in april, juni en september respectievelijk 800, 420 en 412 herinneringsmails verstuurd en 6.600, 2.700 en 2.300 herinneringsbrieven verzonden.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy