Valipac
Valipac
  NR 17 - NOVEMBER 2016
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Facturatievoorstellen

Begin juli vertrokken de jaarlijkse voorstellen tot facturatie naar alle operatoren. Nog niet alle operatoren stuurden ons hun factuur toe. Mogen we vragen even na te gaan of uw bedrijf de factuur al naar VAL-I-PAC verstuurde?

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy