Valipac
Valipac
  NR 17 - NOVEMBER 2016
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Operationele projecten

In voorbereiding van de nieuwe erkenning 2017-2021 voert VAL-I-PAC ook een aantal projecten uit. Deze analyses en testen onderzoeken of bepaalde initiatieven kunnen leiden tot nog betere recyclagecijfers van Belgisch bedrijfsmatig verpakkingsafval.

MIRCO

MIRCO staat voor MIxed Rigid plastics from Construction sites. Een project waarmee VAL-I-PAC samen met enkele partners de mogelijkheid onderzoekt om industrieel verpakkingsafval in harde plastics van bouwwerven selectief in te zamelen.

Naast de bouwfolies die op bouwwerven al via het Clean Site System worden opgehaald, kan de selectieve inzameling van deze harde plastics ook leiden tot een betere recyclage ervan. Dit dankzij nieuwe sorteertechnieken. Momenteel loopt een testproject bij twee Vlaamse handelaren in bouwmaterialen en binnenkort starten er twee in WalloniŽ. De eerste vaststellingen worden verwacht tegen begin 2017.

Inzameling EPS met rolcontainer papier/karton

In samenwerking met een operator test VAL-I-PAC of EPS-verpakkingsafval mee kan opgehaald worden met rolcontainers papier/karton. Dit naar analogie met het principe van de ophaling van gevulde foliezakken.

De testen geven tot dusver een positief resultaat. De gekozen PP-geweven zakken blijken het persen tussen het papier/karton goed te doorstaan, waardoor contaminatie vermeden wordt. Ook de ingezamelde EPS blijkt van goede kwaliteit. Verdere communicatie hieromtrent volgt.

Startpakket foliezakken

Ook het gebruik van de foliezakken wil VAL-I-PAC verder stimuleren. Daarom kregen 464 bedrijven een startpakket van vijf foliezakken. Het betrof bedrijven die al gebruik maken van een rolcontainer voor papier/karton en die hun folie nog nooit selectief lieten ophalen, maar van wie de activiteit laat vermoeden dat zij wel degelijk folie-afval voortbrengen.

Resultaat: 52 bedrijven kochten na verbruik van de toegestuurde zakken zelf ook zakken aan bij hun afvalophaler.

VAL-I-PAC overweegt om het systeem met de testpakketten uit te breiden. Meer informatie krijgt u hierover begin 2017.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy