Valipac
Valipac
  NR 17 - NOVEMBER 2016
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

Sorteerproeven op monomaterialen

Bij vele operatoren laat VAL-I-PAC sorteerproeven uitvoeren om het gehalte eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen te bepalen in monomateriaalstromen die niet volledig uit industriŽle verpakkingen bestaan.

Deze proeven worden geleid door een onafhankelijk expertenbureau dat de expertise in huis heeft om een juiste en betrouwbare staalname en analyse uit te voeren. In principe dienen deze experten zelf geen sorteerhandelingen uit te voeren, maar louter te superviseren.

Het contract operatoren vermeldt duidelijk enkele plichten van de operatoren:

  • ervoor zorgen dat er voldoende materiaal voorhanden is om een representatieve proef uit te voeren;
  • voldoende mensen voorzien die industriŽle verpakkingen helpen uitsorteren. Twee personen is een absoluut minimum;
  • Zorgen dat een kraan beschikbaar is voor de staalname en een vrachtwagen met chauffeur en container voor de wegingen.

Als operator ontvang je voor de sorteerproeven van 2016 een vergoeding van 250 euro per proef.

Meestal verlopen deze sorteerproeven zonder problemen. Onze dank daarvoor.
Soms gebeurt het echter dat sorteerproeven mislopen. Dit door gebrek aan materiaal, personeel of equipment. Daardoor is een herinplanning nodig waardoor meerkosten ontstaan die we op de operator moeten verhalen. We vragen dan ook nog eens extra aandacht voor een goede voorbereiding van deze sorteerproeven.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy