Valipac
Valipac
  NR 17 - NOVEMBER 2016
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC

IVC-attesten, ook belangrijk voor operatorenů

Tot voor enkele jaren verliep de declaratie van IVC-bedrijven aan de IVC via papieren formulieren. In maart van elk jaar rapporteerden deze bedrijven rechtstreeks aan de IVC en aan hun afvalophalers voor welk deel van de opgehaalde en gerecycleerde verpakkingen ze verantwoordelijk zouden zijn gedurende dat jaar (C-attesten). Dit onder de vorm van een percentage.

De eerste maanden van het volgende jaar maakten de afvalophalers een papieren D-attest op voor hun klant. Hierop stond per materiaal het opgehaalde tonnage verpakkingen dat met het opgegeven percentage van het C-attest correspondeerde.

Vandaag loopt deze procedure via een online systeem van de IVC. Bijgevolg sturen verpakkingsverantwoordelijken geen papieren IVC-formulieren meer naar de operatoren. Operatoren hebben echter wel toegang tot deze applicatie en zien er dezelfde informatie als op de vroegere papieren documenten. Het is dan ook belangrijk om als operator dit systeem te raadplegen.

 • Wat doen met de info op de IVC-applicatie?
  • Op de maanddeclaraties neemt de operator enkel het percentage bedrijfsmatige verpakkingen op waarvoor de klant niet verantwoordelijk is. (vb 20% op IVC C-attest is 80% opnemen in de VAL-I-PAC-declaratie)
  • De eerste maanden volgend op het referentiejaar vult de operator in de IVC-applicatie op het electronische D-attest het tonnage in waarvoor de klant verantwoordelijk was in het referentiejaar. Dit is het opgehaald tonnage bedrijfsmatige verpakkingen Ó rato van het percentage dat op het C-attest vermeld was.
  • Op de jaardeclaratie aan VAL-I-PAC neemt de operator slechts het tonnage op waarvoor de klant niet verantwoordelijk was. Dit is het saldo van het totaal opgehaald tonnage aan industriŰle verpakkingen min het tonnage vermeld op het D-attest.
  • Diezelfde hoeveelheid gedeclareerde hout of kunststof neemt de operator op op het VAL-I-PAC-certificaat voor dit IVC-bedrijf.
 • Wat te doen wanneer de klant geen IVC-attest aanvroeg?

  Mogelijk heeft u klanten die in het verleden aan de IVC declareerden, maar die geen attesten aanvroegen op de IVC-applicatie. In dat geval neemt u als operator het tonnage industrieel verpakkingsafval op in de VAL-I-PAC-declaraties.

 • Wat te doen wanneer je als operator geen toegang hebt tot de IVC-applicatie?

  Mail Paul De Cooman (p.decooman@ivcie.be) van de Interregionale Verpakkingscommissie uw bedrijfsnaam, ondernemingsnummer en contactgegevens. Hij zorgt voor toegang tot de applicatie.

Voor meer uitleg, contacteer uw Key Account bij VAL-I-PAC.

 


Inhoud

Kon. Astridlaan 59 | 1780 Wemmel | + 32 2 456 83 10 | info@valipac.be | www.valipac.be
uitschrijven - privacy