Aangesloten operatoren

Valipac en haar aangesloten afvalophalers willen samen de selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval promoten. Wie zijn die aangesloten operatoren, en hoe kunt u er één worden?

Enkele jaren geleden introduceerde de wetgever het begrip ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (UPV). Dit zijn enkele maatregelen die bedrijven verantwoordelijk moeten maken voor het beheer van hun tussentijds of eindafval, afkomstig van de producten die ze maken of op de markt brengen.

Samen met de aangesloten afvalophalers wil Valipac een collectief antwoord bieden op de verplichtingen van de bedrijven in het kader van de UPV voor bedrijfsmatige verpakkingen. Wij willen onze klanten helpen hun bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren en te recycleren en de overheid tonen dat ze hun verplichtingen op dat vlak zijn nagekomen. Hiervoor moedigen wij de selectieve inzameling van verpakkingsafval aan, zowel door hierover te communiceren als via financiële incentives.

Collecteur de déchet
Opérateur affiliés

Aangesloten operator: een essentiële rol

Samenwerken met de spelers die actief zijn op het terrein van inzameling en verwerking van bedrijfsafval is essentieel voor een goede werking van het Valipac-systeem. Aan de hand van de gegevens die deze operatoren aan ons doorgeven, kunnen wij de klanten van Valipac helpen om de overheid aan te tonen dat ze de opgelegde doelstellingen op het vlak van recyclage en valorisatie van bedrijfsmatig verpakkingsafval hebben behaald.

Als afvalophaler of -verwerker kunt u door de handen in elkaar te slaan met Valipac :

  • meewerken aan de verwezenlijking van een gezamenlijk verantwoord doel voor de samenleving;
  • uw klanten laten genieten van de financiële incentives van Valipac . Dat voordeel komt dan ook handig van pas in uw commerciële relaties!

Hoe een aangesloten operator worden?

Bent u een professional en haalt u onder andere bedrijfsmatig verpakkingsafval op in België? Dan kunt u na de inschrijvingsprocedure het Valipac-systeem onder bepaalde voorwaarden integreren.

Interesse? Neem contact op met onze adviseurs. Zij zullen u meer informatie geven over de procedure en u helpen om het aanvraagdossier voor uw aansluiting samen te stellen.

Hoe ziet de samenwerking tussen Valipac en de aangesloten operatoren eruit?

De samenwerking tussen de operator en Valipac ontspint zich op twee vlakken.

1) Overmaken van informatie

De aangesloten operatoren verplichten zich ertoe om de volgende informatie aan Valipac over te maken:

  • maandelijks: de hoeveelheid opgehaald bedrijfsmatig verpakkingsafval in België. Dit zijn geconsolideerde cijfers.
  • jaarlijks: de hoeveelheid opgehaald bedrijfsmatig verpakkingsafval in België. Dit zijn gedetailleerde gegevens per type bestemming.
  • jaarlijks: de hoeveelheid opgehaald bedrijfsafval – in brede zin – in België (gedetailleerde gegevens per type materiaal en per inzamelpunt).

2) Aanvragen van financiële incentives voor de klanten

De klanten van de aangesloten operatoren hebben recht op financiële incentives van Valipac om het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval aan de bron te promoten.

Als aangesloten operator kunnen uw klanten genieten van premies. Stuur ons gewoon de aanvragen voor een financiële incentive voor uw klanten door. Die aanvragen bevatten o.a. het type en het aantal containers, en het opgehaalde gewicht per inzamelpunt. Nadat wij de aanvraag hebben nagekeken, krijgen uw klanten een brief met de toegangscodes voor de beveiligde applicatie myCertificate. Hiermee kunnen ze hun premie ontvangen.