De overgang naar circulaire economie vergemakkelijken

Ook u bent speler in de circulaire economie!

Valipac heeft als ambitie een circulaire economie te bereiken voor de bedrijfsmatige verpakkingen. Ontdek hierna hoe Valipac de spelers in de waardeketen aanmoedigt om dit doel te bereiken.

Verpakkingsdiagnoses

Valipac tot uw dienst

Wenst u het gebruik van verpakkingen in uw bedrijf te optimaliseren, maar weet u niet goed waar beginnen? Vraag ons om een verpakkingsdiagnose !

Tijdens een audit van een halve dag, bekijken we de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen die u gebruikt om uw producten op de markt te brengen en gaan we op zoek naar “quick-wins”.

  • Zijn uw verpakkingen duurzaam?
  • Hoe kunnen aangepaste verpakkingen uw logistieke diensten optimaliseren ?
  • Zijn al uw verpakkingen absoluut nodig?
  • Bestaan er meer duurzame alternatieven?

Aan de hand van deze en een aantal andere vragen, helpen onze adviseurs u om een beter beeld te krijgen over uw keuze van verpakkingen.

De verpakkingsdiagnoses worden uitgevoerd in samenwerking met Fost Plus en het Verpakkingscentrum van de Universiteit Hasselt. Ze zijn gratis voor de klanten van Fost Plus en Valipac

Maak een afspraak met een adviseur

 

Valipac maakt dingen mogelijk!

Ook op het gebied van transportverpakkingen verandert er veel. Valipac en haar partners werken er elke dag aan om:

  • de selectieve inzameling bij bedrijven te verhogen,
  • de recycleerbaarheid van op de markt gebrachte transportverpakkingen te verbeteren,
  • de integratie van gerecycleerd materiaal in de productie van nieuwe verpakkingen te stimuleren.

Klik op onderstaande foto’s en ontdek onze innovaties.

 

Circulaire krimphoezen

Krimphoezen zijn “omhulsels” gemaakt van plastic folie die, nadat ze over een pallet worden getrokken, krimpen door verwarming en de stabiliteit van de goederen tijdens het transport  verzekeren.

Begin 2019 hebben we krimphoezen ontwikkeld die voor 50% uit gerecycleerd materiaal bestaan. Ze worden nu getest bij Coeck, Olivier Bricks, Saint-Gobain Autover, Vandersanden en Wienerberger.

Partners in dit project zijn Wienerberger, Total, Oerlemans, Rymoplast, Fema en Go4Circle.

Wienerberger en Coeck delen hier met ons hun ervaring met de circulaire krimpfolie.

 

Design 4 Recycling

Bij gebrek aan kennis kiezen ondernemingen hun verpakkingen nog al te vaak zonder rekening te houden met de recycleerbaarheid. En dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsmatige verpakkingen. Om hen hierbij te helpen, ontwikkelt Valipac op dit ogenblik een hulpmiddel dat bestemd is om de recycleerbaarheid van bedrijfsmatige verpakkingen te evalueren (en in het bijzonder van plastic folies). Deze evaluatie is gebaseerd op objectieve criteria. Ze kent een score toe aan de verpakkingen, een beetje zoals bij de energieklassen van de huishoudtoestellen.

Deze tool houdt niet alleen rekening met meerdere parameters, zoals de aanwezigheid van verschillende materialen in eenzelfde verpakking, pigmenten, lijm, de mogelijkheid om de verpakking te recycleren eens het afval is en om het gerecycleerde materiaal voor nieuwe producten te gebruiken.

Deze tool zou medio 2020 moeten beschikbaar zijn. Op termijn is het onze doelstelling om te evolueren naar richtlijnen rond de circulariteit van verpakkingen op Europees niveau. Daarvoor werken we samen met EPRO, de Europese vereniging van plastic recycleurs.

Selectieve inzameling van EPS (piepschuim)

Ondanks het feit dat er reeds een sorteerverplichting is voor EPS, wordt deze stroom nog altijd te weinig ingezameld binnen bedrijven. Om de inzameling ervan te stimuleren, evalueert Valipac op dit ogenblik de haalbaarheid van een inzamelsysteem met zakken uit geweven polypropyleen (PP). De gevulde zakken kunnen worden meegenomen bij de ophaling van de papier- en kartoncontainer, wat de logistieke kosten drukt. In tegenstelling tot de (al dan niet geperforeerde) zakken in polyethyleen (PE) scheuren de zakken uit geweven PP niet in de perswagen, waardoor het papier/karton niet vervuild raakt.

Drie ophalers bieden dit systeem al aan en vier anderen testen het op dit moment bij hun klanten.

Bent u aangesloten operator van Valipac en wenst u ook deze service aan uw klanten aan te bieden? Neem contact op via telefoon op het nr. +32 2 456 83 10 of stuur een e-mail naar info@valipac.be

Circulaire stretchfolie

In samenwerking met Dow en Mima Films ontwikkelen we op dit moment een stretchfilm die 25% gerecycleerde plastic bevat.

Dit is een technisch uitdagend proces omdat de samenstelling van stretchfolie zeer complex is. De folie wordt nu getest en zal naar verwachting vanaf 2020 op de markt komen.

Partners in dit project zijn Colruyt, Dow, U-Hasselt, Reynaers Aluminium, Mima Films en Rymoplast

Circulaire spanbanden

We willen spanbanden inzamelen, sorteren en recycleren tot nieuwe spanbanden. We onderzoeken de mogelijkheid om spanbanden onbeperkt vernieuwbaar te maken door voor nieuwe PET-spanbanden 100% gerecycleerd materiaal te gebruiken en voor PP-spanbanden 30-40%.

Partners in dit project zijn Zargal, Suez, HSR, Ikea, Houtland, Coeck, Saint-Gobain en Ghent University

Circulaire bedrukking

Bedrukte verpakkingsfolie is heel moeilijk te recycleren, aangezien de kleuren zich vermengen en het nieuwe product er dus niet meer goed uitziet. Ons doel is om de bedrukking te verwijderen of tot een minimum te beperken om de plastic verpakkingen makkelijk recycleerbaar te maken.

Partners in dit project zijn Toyo Ink Group, Rymoplast, Oerlemans Packaging, Suez en Fost Plus.

Clean Site System

Clean Site System is een afdeling van Valipac specifiek gericht naar de bouwsector. Sinds 2005 stimuleren we de inzameling van plastic verpakkingsfolie op bouwwerven.

Wat is het doel van Clean Site System ?

  • aannemers een voordelige oplossing bieden om het plastic afval op een eenvoudige en goedkope manier van hun werven af te voeren
  • het milieu beschermen, want de ingezamelde plastics worden gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor de vervaardiging van andere producten.

Vind alle informatie op cleansitesystem.be