De overgang naar circulaire economie vergemakkelijken

Ook jij bent speler in de circulaire economie van verpakkingen!

Valipac heeft een unieke positie in Europa. We zijn de enige organisatie die zich specifiek met bedrijfsmatige verpakkingen bezighoudt. We behalen en overschreden de Europese doelstellingen op een kost-efficiënte manier.

En we doen het zeer goed: niet alleen is 80% van de op de markt gebrachte hoeveelheid aan bedrijfsmatige verpakkingen vandaag herbruikbaar (3.100.0000 ton), de Belgische industrie kan nu ook bogen op een recyclagepercentage van 90,5% voor eenmalige verpakkingen (cijfers van 2020).

Samen met haar partners maakt Valipac dingen mogelijk!

Onze actiegebieden

 1. HET RECYCLAGECIJFER VERHOGEN

De recyclagedoelstellingen opgelegd door het nieuwe Samenwerkingsakkoord, die de problematiek van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen regelt voor de drie Belgische gewesten, zijn niet minder dan ambitieus te noemen.

Het Akkoord voorziet in het geleidelijk optrekken van de minimumdrempel voor de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen. Tegen 2030, zullen de Belgische ondernemingen moeten aantonen dat 65% van de plastic bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de markt brengen effectief gerecycleerd wordt. 

We staan dan ook voor een grote uitdaging en alle stakeholders zullen bij dit proces moeten betrokken worden.

Bedrijven sorteren globaal genomen steeds meer en beter, maar is er nog heel wat ruimte voor verbetering.

Wat doet Valipac om het sorteren bij bedrijven te stimuleren?

Sensibiliseringscampagnes

De sorteercoaches.

Om de selectieve inzameling van plasticfolie bij bedrijven te boosten, lanceerden we samen met 13 aangesloten ophalers in september 2020 een marketingcampagne naar meer dan 17.000 bedrijven die vandaag nog geen folie sorteren.

Om de boodschap op een krachtige manier bij de bedrijven te brengen deden we beroep op “sorteercoaches” Nic Balthazar en Patrick Ridremont, die aan de hand van concrete tips bedrijven aanspoorden om hun plasticfolie te sorteren. Na een maand gaf 69% van de bedrijven aan de zakken reeds in gebruik te hebben genomen, en was 64% van plan in de toekomst dit soort zakken bij hun afvalophaler aan te kopen.

Bekijk de video

Onderzoek naar het sorteren van plastic verpakkingen

Waarom sorteren bedrijven hun plastic afval niet?

In het najaar van 2020 hebben we Haystack opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de remmen en hefbomen voor het sorteren van plastic afval in bedrijven. Dit brede onderzoek werd uitgevoerd bij 400 bedrijven uit de drie regio’s van het land met een grote verscheidenheid van grootte en sectoren.

Gebrek aan intrinsieke motivatie en duidelijke informatie: het is makkelijker om niet te sorteren.

Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven (54%) geeft toe dat het gemakkelijker is om niet te sorteren. Ze (52%) worden geconfronteerd met te veel verschillende plasticstromen en hebben (49%) het gevoel dat ze te weinig plastic afval hebben om te sorteren.

Bedrijven zijn op zoek naar informatie en vereenvoudiging in het sorteerproces.

De meerderheid van de bedrijven (85%) wil alle soorten plastic kunnen verzamelen in één enkel recipiënt en (79%) is op zoek naar duidelijke instructies. Communicatiemateriaal kan hen helpen bij het opzetten van een sorteerproces (75%).

Bedrijven die vandaag hun folie niet uitsorteren weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken of gaan ervan uit (ten onrechte) dat dit weinig verschil maakt omdat het om eerder kleine volumes gaat.

Website Ik sorteer in mijn bedrijf

Welke verplichtingen heeft mijn bedrijf? Heb ik recht op bepaalde premies? Wat gebeurt er met mijn afval na de ophaling? Deze vragen stellen bedrijfsleiders en managers zich vandaag. Op iksorteerinmijnbedrijf.be vinden ze voortaan alle antwoorden.

 

Premies voor het sorteren van verpakkingsafval

Actief afval sorteren is wettelijk verplicht voor bedrijven. In ruil voor deze inspanningen, kan je bedrijf recht hebben op verschillende premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

 

Ontdek de premies.

Clean Site System

Clean Site System is een afdeling van Valipac specifiek gericht naar de bouwsector. Sinds 2005 stimuleren we de inzameling van plastic verpakkingsfolie op bouwwerven.

Wat is het doel van Clean Site System?

  • aannemers een voordelige oplossing bieden om het plastic verpakkingsafval op een eenvoudige en goedkope manier van hun werven af te voeren
  • het milieu beschermen, want de ingezamelde plastics worden gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor de vervaardiging van andere producten.

Vind alle informatie op cleansitesystem.be

Insights voor ophalers

Valipac inventariseert en analyseert de productie van bedrijfsafval. Deze activiteit plaatst Valipac vandaag in een centrale rol op de bedrijfsafvalmarkt. We zijn niet enkel de enigen die over betrouwbare en recente informatie beschikken, maar gebruiken deze bovendien om de actoren in de keten te sensibiliseren over het verbeteren van het sorteren van afval in bedrijven. Vandaag beschikken ze, dankzij Valipac, over concrete cijfers en analyses die hen in staat stellen om gerichte acties uit te voeren.

Radiocampagne mei 2021

Bedrijven aanmoedigen om hun (bedrijfsmatig verpakkings)afval te sorteren blijft onze prioriteit. Met de radiocampagne die we in mei 2021 lanceerden, zetten we niet alleen twee originele Belgische records in de kijker, maar benadrukken we vooral het feit dat Belgische bedrijven kampioen zijn in het sorteren. Op die manier willen we ondernemingen die nog niet sorteren, ertoe aanzetten zich bij de recordhouders te voegen.

Herbeluister onze radiospots:

Radiocampagne september 2021

Fost Plus en Valipac slaan de handen in elkaar om bedrijven te sensibiliseren over het belang van plastic verpakkingen te sorteren.  Een stem, een boodschap en richting sorteerbak.

Deze campagne werd in september 2021 uitgezonden op de belangrijkste Belgische radiozenders en via Facebook.

Beluister onze radiospot.
Bekijk de Facebook-campagne.

Luisteraars en internetgebruikers worden uitgenodigd sorterenophetwerk.be te bezoeken voor nuttige informatie over sorteerinstructies en premies.

 

2. DE TRACEERBAARHEID VERZEKEREN OM DE RECYCLAGE TE GARANDEREN

Tot begin 2018 was China de belangrijkste afnemer van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval. Toen China zijn grenzen sloot voor de invoer van afval, schoten de installaties in Zuidoost-Azië als paddenstoelen uit de grond om ons afval te verwerken, waardoor de traceerbaarheid afnam. In afwachting dat Europa de infrastructuur op poten zet die nodig is om haar afval te verwerken, moeten we de traceerbaarheid naadloos kunnen garanderen.

Wat doet Valipac om de traceerbaarheid te verzekeren en de recyclage te garanderen?

Dankzij contracten met traders en de samenwerking met aangesloten ophalers hebben we 90% van de bestemmingen van ons bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval in kaart gebracht.

Dankzij de ondertekende overeenkomsten krijgen we vandaag, met een volledige transparantie, toegang tot alle data over hun klanten in België, de hoeveelheid plastic verpakkingsafval, de verschillende types ervan en de recyclagebedrijven waar het Belgische afval naartoe wordt gebracht om te worden gerecycleerd.

Volgende halte: maximale traceerbaarheid en uitbreiding naar andere stromen.

We doen er alles aan om onze afvalketen zo transparant mogelijk te maken. We zijn de eerste organisatie in Europa die erin
geslaagd is om in kaart te brengen waar ons bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval exact naartoe gaat.

Om de traceerbaarheid te vergroten, willen we enerzijds de aangesloten ophalers aanmoedigen om samen te werken met traders die een contract hebben ondertekend met Valipac en anderzijds onze samenwerking uitbreiden naar andere traders.

In eerste instantie hebben we ons gericht op plasticafval omdat hier de grootste uitdagingen lagen, maar ondertussen zijn we ook al begonnen met de cartografie van andere afvalstromen zoals papier en karton.

3. DE LOKALE RECYCLAGE STIMULEREN

Lokale recyclage is een doelstelling op middellange termijn waarvoor we nu al de koers uitzetten. We willen geleidelijk aan het geëxporteerd afval naar lokale fabrieken halen. De informatie die verzameld wordt om de selectieve inzameling bij bedrijven op te volgen laat ons toe gerichte en gepersonaliseerde communicatie- en sensibiliseringsacties te voeren. Op deze manier willen we het volume van de ingezamelde plasticfolie vergroten. Tegelijkertijd verhogen we het aantal innovatieve projecten om aan te tonen dat het mogelijk is om materialen uit selectieve inzamelingen te gebruiken voor de productie van nieuwe verpakkingen.

Wat doet Valipac om de lokale recyclage te stimuleren?

 

Spanbanden

Spanbanden zijn een absolute noodzaak om bepaalde ladingen secuur te zekeren tijdens transport. Maar eens ze hun functie vervuld hebben worden ze jammer genoeg herleid tot afval. We gingen de uitdaging aan: waarom zouden spanbanden niet gewoon terug spanbanden kunnen worden? Onze zoektocht leidde ons naar Recostrap, een filiaal van de Nederlandse HSR-Groep. Samen met Recostrap en Ikea organiseren we momenteel de selectieve inzameling van plastic spanbanden bij de Belgische distributiecentra van de Zweedse reus om deze bij Recostrap te recycleren tot nieuwe spanbanden.

Geschuimd ePE

Polyethyleen is een veelzijdig inzetbaar polymeer. Naast palletfolies, vaten en flessen worden er ook verpakkingen gemaakt met geëxpandeerd polyethyleen (ePE). Dit ePE wordt ingezet als bescherming van computer- en andere schermen, glazen en ruiten, gelakte profielen, kortom alles wat breekbaar of fragiel is. Iets meer dan een jaar geleden werden we gecontacteerd door 2 Belgische producenten van ePE verpakkingen of we ze konden helpen om een retoursysteem op te zetten.

Zowel Abriso-Jiffy als NMC wensen hun gebruikte verpakkingen bij hun klanten ingezameld te krijgen om ze terug in te zetten bij de productie van nieuwe verpakkingen. We zochten en vonden bij Volvo (Cars en Trucks) en Audi een mooie hoeveelheid ePE afval die tot nu toe naar energetische valorisatie ging. De eerste testen zijn afgerond en worden momenteel geëvalueerd. Eens de resultaten binnen zijn gaan we samen met Abriso-Jiffy en NMC bekijken welke opportuniteiten er zijn om het project op te schalen en er een volwaardig retour logistic systeem van te maken.

4. DE RECYCLEERBAAARHEID EN CIRCULARITEIT PROMOTEN

‘Samen werken aan een circulaire economie’ is bij ons geen lege slogan, maar een ambitieuze doelstelling. Met alle stakeholders kijken we naar mogelijkheden om bedrijfsmatig verpakkingsafval maximaal te recycleren en te hergebruiken.

In 2020 hebben we verder ingezet op de innovatieve circulaire projecten om binnen Europa ook meer vraag naar recyclaat te creëren.

Wat doet Valipac om de recycleerbaarheid en de circulariteit te promoten?

Wij werken dagelijks aan de disseminiatie van innovatieve circulaire projecten om een grotere vraag naar gerecycleerd materiaal in Europa te creëren.

 

Krimphoezen

Krimphoezen zijn “omhulsels” gemaakt van plastic folie die, nadat ze over een pallet worden getrokken, krimpen door verwarming en de stabiliteit van de goederen tijdens het transport  verzekeren.

Begin 2019 hebben we krimphoezen ontwikkeld die voor 50% uit gerecycleerd materiaal bestaan. Ze worden nu getest bij Coeck, Olivier Bricks, Saint-Gobain Autover, Vandersanden en Wienerberger.

Wienerberger en Coeck delen hier met ons hun ervaring met de circulaire krimpfolie.

Stretchfolie

In samenwerking met Dow en Mima Films ontwikkelen we op dit moment een stretchfilm die 25% gerecycleerde plastic bevat.

Dit is een technisch uitdagend proces omdat de samenstelling van stretchfolie zeer complex is. De folie wordt nu getest en zal naar verwachting vanaf 2021 op de markt komen.

Deze folie wordt nu getest bij Colruyt, Reynaers Aluminium, Fnac en Vandenborre.

Design4Recycling guidelines

Bij gebrek aan kennis kiezen ondernemingen hun verpakkingen nog al te vaak zonder rekening te houden met de recycleerbaarheid. En dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsmatige verpakkingen. Om hen hierbij te helpen, ontwikkelt Valipac op dit ogenblik een hulpmiddel dat bestemd is om de recycleerbaarheid van bedrijfsmatige verpakkingen te evalueren (en in het bijzonder van plastic folies). Deze evaluatie is gebaseerd op objectieve criteria. Ze kent een score toe aan de verpakkingen, een beetje zoals bij de energieklassen van de huishoudtoestellen.

Deze tool houdt niet alleen rekening met meerdere parameters, zoals de aanwezigheid van verschillende materialen in eenzelfde verpakking, pigmenten, lijm, de mogelijkheid om de verpakking te recycleren eens het afval is, maar ook om het gerecycleerde materiaal voor nieuwe producten te gebruiken.

Op termijn is het onze doelstelling om te evolueren naar richtlijnen rond de circulariteit van verpakkingen op Europees niveau. Daarvoor werken we samen met EPRO, de Europese vereniging van plastic recycleurs.

Pack It Better

Bedrijven weten vaak niet waar ze terecht kunnen om de duurzaamheid van hun verpakkingen te verbeteren. Om ze te begeleiden, lanceren Fost Plus en Valipac samen met verschillende expertisecentra het kennisplatform Pack It Better.

Via het platform vinden bedrijven niet alleen relevante informatie en cases, maar worden ze in contact gebracht met expertisecentra die hen concreet bijstaan om de duurzaamheid van hun verpakkingen te verbeteren. We zetten in op de kwantitatieve en kwalitatieve preventie, betere recycleerbaarheid en circulaire toepassingen.

Verpakkingsdiagnoses

Wenst u het gebruik van verpakkingen in uw bedrijf te optimaliseren, maar weet u niet goed waar beginnen? Vraag ons om een verpakkingsdiagnose!

Tijdens een audit van een halve dag, bekijken we de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen die u gebruikt om uw producten op de markt te brengen en gaan we op zoek naar “quick-wins”.

  • Zijn uw verpakkingen duurzaam?
  • Hoe kunnen aangepaste verpakkingen uw logistieke diensten optimaliseren ?
  • Zijn al uw verpakkingen absoluut nodig?
  • Bestaan er meer duurzame alternatieven?

Aan de hand van deze en een aantal andere vragen, helpen onze adviseurs u om een beter beeld te krijgen over uw keuze van verpakkingen.

De verpakkingsdiagnoses worden uitgevoerd in samenwerking met Fost Plus, het Verpakkingscentrum van de Universiteit Hasselt en CELABOR. Ze zijn gratis voor de klanten van Fost Plus en Valipac

MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN ADVISEUR

 

Bonus voor recycled content