De overgang naar circulaire economie vergemakkelijken

Wat is circulaire economie?

In tegenstelling tot de lineaire economie, deze van “ontginnen – produceren – consumeren – weggooien”, streeft de circulaire economie ernaar de producten, hun onderdelen en materialen zo lang mogelijk in omloop te houden.

Om dit te bereiken, moet ons systeem meer aanmoedigen tot:

  • onderhoud, herstelling en hergebruik van producten,
  • eco-design (om herstelling, hergebruik of gebruik van onderdelen bij einde leven mogelijk te maken),
  • de recyclage van alle afvalstromen,
  • een doeltreffend gebruik van grondstoffen in alle stadia van het productieproces of de consumptie

De circulaire economie in beeld (Ellen MacArthur Foundation)

circular-economy

“At sea, what you have is all you have… When I stepped back ashore, I began to see that our world was not any different…” – Ellen MacArthur

De circulaire economie laat zich inspireren door Michael Braungart en William McDonough, in het bijzonder door hun “cradle-to-cradle” theorie.

Zeilster Ellen MacArthur richtte in 2010 de Ellen MacArthur Foundation op met als doel het grote publiek en de industriële wereld te sensibiliseren voor de belangen van de circulaire economie. In de circulaire economie zijn de biologische nutriënten bestemd om veilig opnieuw in de biosfeer te worden opgenomen en de technische nutriënten zijn ontworpen om te worden gerecycleerd.

Verpakkingsdiagnoses

Valipac tot uw dienst

Wenst u het gebruik van verpakkingen in uw bedrijf te optimaliseren, maar weet u niet goed waar beginnen? Vraag ons om een verpakkingsdiagnose !

Tijdens een audit van een halve dag, bekijken we de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen die u gebruikt om uw producten op de markt te brengen en gaan we op zoek naar “quick-wins”.

  • Zijn uw verpakkingen duurzaam?
  • Hoe kunnen aangepaste verpakkingen uw logistieke diensten optimaliseren ?
  • Zijn al uw verpakkingen absoluut nodig?
  • Bestaan er meer duurzame alternatieven?

Aan de hand van deze en een aantal andere vragen, helpen onze adviseurs u om een beter beeld te krijgen over uw keuze van verpakkingen.

De verpakkingsdiagnoses worden uitgevoerd in samenwerking met Fost Plus en het Verpakkingscentrum van de Universiteit Hasselt. Ze zijn gratis voor de klanten van Fost Plus en Valipac

Maak een afspraak met een adviseur

 

Onze projecten in verband met de circulaire economie

Eén van de ambities van Valipac is de overgang naar de circulaire economie stimuleren. We vervullen een centrale rol in de waardeketen van de materialen; een ideale positie om de verschillende schakels binnen de keten met elkaar in contact te brengen.

Momenteel werken we aan een aantal projecten om de circulariteit van transportverpakkingen te verbeteren.

Klik op onderstaande foto’s en ontdek er meer over.

Circulaire krimphoezen

Krimphoezen zijn “omhulsels” gemaakt van plastic folie die, nadat ze over een pallet worden getrokken, krimpen door verwarming en de stabiliteit van de goederen tijdens het transport  verzekeren.

Vandaag worden deze plastic hoezen vervaardigd uit nieuw materiaal. Om aan te tonen dat de integratie van gerecycleerd materiaal in de krimphoezen haalbaar is, ging Valipac samenwerken met volgende partners: Wienerberger, Total, Rymoplast, Oerlemans, Fema en Go4Circle.

Op 15 februari 2019 schonk dit partnerschap het leven aan de eerste krimphoes gemaakt uit 50% gerecycleerd materiaal.

Lees hier alles over dit project

Selectieve inzameling van harde plastics

De sortering van afval op bouwwerven wordt vaak belemmerd door het gebrek aan plaats en het feit dat er zoveel verschillende vaklieden en beroepstakken aanwezig zijn.

Nochtans is Valipac erin geslaagd om voor de plastic folies een eenvoudig en doeltreffend selectief inzamelsysteem te implementeren dat een beroep doet op de retourlogistiek: Clean Site System. De aannemers kopen inzamelzakken bij hun handelaar in bouwmaterialen. Eenmaal op de bouwwerf vullen ze de zakken, waarna ze deze gratis kunnen deponeren bij hun volgende bezoek aan hun handelaar. Dit systeem werd recent uitgebreid naar de inzameling van harde plastics op bouwwerven.

Sinds 1 mei 2019 krijgen aannemers de mogelijkheid om hun harde plastics in te zamelen via hetzelfde principe als de plastic folies.

Eenmaal ingezameld, worden de harde plastics overgebracht naar gespecialiseerde sorteercentra, waar ze gescheiden worden in functie van de verschillende polymeren en vervolgens gebruikt worden als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe voorwerpen in kunststof.

Design 4 Circularity

Bij gebrek aan kennis kiezen ondernemingen hun verpakkingen nog al te vaak zonder rekening te houden met de circulariteitscriteria. En dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsmatige verpakkingen.

Om hen hierbij te helpen, ontwikkelt Valipac op dit ogenblik een hulpmiddel dat bestemd is om de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen te evalueren (en in het bijzonder van plastic folies). Deze evaluatie is gebaseerd op objectieve criteria. Ze kent een circulariteitsscore toe aan de verpakkingen, een beetje zoals bij de energieklassen van de huishoudtoestellen.

Deze tool houdt niet alleen rekening met meerdere parameters, zoals de aanwezigheid van verschillende materialen in eenzelfde verpakking, pigmenten, lijm, …, maar ook met de integratie van gerecycleerd materiaal (‘recycled content’), de mogelijkheid om de verpakking te recycleren eens het afval is en om het gerecycleerde materiaal voor nieuwe producten te gebruiken.

Deze tool zou tegen het einde van dit jaar moeten beschikbaar zijn. Op termijn is het onze doelstelling om te evolueren naar richtlijnen rond de circulariteit van verpakkingen op Europees niveau. Daarvoor werken we samen met EPRO, de Europese vereniging van plastic recycleurs.

Selectieve inzameling van EPS (piepschuim)

Ondanks het feit dat er reeds een sorteerverplichting is voor EPS, wordt deze stroom nog altijd te weinig ingezameld binnen bedrijven. Om de inzameling ervan te stimuleren, evalueert Valipac op dit ogenblik de haalbaarheid van een inzamelsysteem met zakken uit geweven polypropyleen (PP). De gevulde zakken kunnen worden meegenomen bij de ophaling van de papier- en kartoncontainer, wat de logistieke kosten drukt. In tegenstelling tot de (al dan niet geperforeerde) zakken in polyethyleen (PE) scheuren de zakken uit geweven PP niet in de perswagen, waardoor het papier/karton niet vervuild raakt.

Valipac werkt op dit ogenblik samen met enkele aangesloten afvalophalers om dit systeem op het terrein te promoten en eveneens voor de logistieke aspecten van dit project. De afvalophalers versturen een gratis starterskit met 3 zakken in geweven PP en een informatiefolder aan bedrijven die deze stroom wel mee genereren, maar nog niet sorteren.  EPS die op deze manier wordt ingezameld, wordt daarbij gerecycleerd tot isolatiemortel of isolatiepanelen.

Bent u aangesloten operator van Valipac en wenst u ook deze service aan uw klanten aan te bieden? Neem contact op via telefoon op het nr. +32 2 456 83 10 of stuur een e-mail naar info@valipac.be