Productie van bedrijfsafval

Opvolging van het sorteergedrag van bedrijven

Sinds 2018 inventariseert en analyseert Valipac de productie van bedrijfsafval. Deze activiteit plaatst Valipac vandaag in een centrale rol op de bedrijfsafvalmarkt. We zijn niet enkel de enigen die over betrouwbare en recente informatie beschikken, maar gebruiken deze bovendien om de actoren in de keten te sensibiliseren over het verbeteren van het sorteren van afval in bedrijven. Vandaag beschikken ze, dankzij Valipac, over concrete cijfers en analyses die hen in staat stellen om gerichte acties uit te voeren.

Wat kan deze activiteit voor mij betekenen?

Je bent een afvalophaler:

De afvalophalers spelen hierin een sleutelrol. Ze hebben vandaag toegang tot een Business Intelligence tool waarmee ze hun globale kennis van de markt en van hun eigen marktaandeel kunnen vergroten. Naast relevante analyses kunnen ze bijvoorbeeld ook de typologie van hun klanten bepalen en de mogelijkheden voor verbetering van het sorteren bij hun klanten identificeren.

Als aangesloten ophaler verstrek je Valipac informatie over jouw bedrijf. In ruil daarvoor wil je graag een commercieel voordeel. Dat kan!

Ons aanbod:

  • een typologie opstellen van je klantenbestand;
  • je bedrijf vergelijken met de concurrentie, per regio of per sector;
  • klanten identificeren met het grootste potentieel om hun afval beter te sorteren;
Voor de beroepsfederaties

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, duurzaamheid, groene of circulaire economie … Deze concepten nemen steeds meer plaats in onze maatschappij en zijn niet meer los te koppelen van een moderne economie.

Als federatie wil je jouw stakeholders op de hoogte houden van je engagementen op dit gebied, zeker wat betreft duurzaamheid. Maar hoe je prestaties evalueren ?

Als beroepsfederatie wil je informatie over:

  • de afvalproductie in jouw sector;
  • de evolutie van de selectieve inzameling bij jouw leden;
  • hoe andere economische sectoren evolueren.

Onze rapporten en analyses op maat bieden je een exact antwoord op die vragen op basis van uitvoerige en betrouwbare marktgegevens.

Meer weten?

Sorteren van verpakkingsafval in bedrijven stimuleren: hoe pakken we dit concreet aan?

Aan de hand van de door ons verzamelde gegevens kunnen we bepalen waar het sorteren nog beter kan. Dit delen we dan mee aan de betrokken partijen: bevoegde instanties, beroepsfederaties en de bij Valipac aangesloten afvalophalers. Samen starten we communicatieve acties of doelgerichte operationele projecten die aan elke situatie aangepast zijn om de inzameling te stimuleren.

De sorteercoaches

Om de selectieve inzameling van plasticfolie bij bedrijven te boosten, lanceerden we samen met 13 aangesloten ophalers in september 2020 een marketingcampagne naar meer dan 17.000 bedrijven die vandaag nog geen folie sorteren.

Om de boodschap op een krachtige manier bij de bedrijven te brengen deden we beroep op “sorteercoaches” Nic Balthazar en Patrick Ridremont, die aan de hand van concrete tips bedrijven aanspoorden om hun plasticfolie te sorteren. Na een maand gaf 69% van de bedrijven aan de zakken reeds in gebruik te hebben genomen, en was 64% van plan in de toekomst dit soort zakken bij hun afvalophaler aan te kopen.

Bekijk de video

Onderzoek naar het sorteren van plastic verpakkingen

Waarom sorteren bedrijven hun plastic afval niet?

In het najaar van 2020 hebben we Haystack opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de remmen en hefbomen voor het sorteren van plastic afval in bedrijven. Dit brede onderzoek werd uitgevoerd bij 400 bedrijven uit de drie regio’s van het land met een grote verscheidenheid van grootte en sectoren.

Gebrek aan intrinsieke motivatie en duidelijke informatie: het is makkelijker om niet te sorteren

Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven (54%) geeft toe dat het gemakkelijker is om niet te sorteren. Zij (52%) worden geconfronteerd met te veel verschillende plasticstromen en hebben (49%) het gevoel dat ze te weinig plastic afval hebben om te sorteren.

Bedrijven zijn op zoek naar informatie en vereenvoudiging in het sorteerproces

De meerderheid van de bedrijven (85%) wil alle soorten plastic kunnen verzamelen in één enkele recipiënt en (79%) is op zoek naar duidelijke instructies. Communicatiemateriaal kan hen helpen bij het opzetten van een sorteerproces (75%).

Bedrijven die vandaag hun folie niet uitsorteren weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken of gaan ervan uit (ten onrechte) dat dit weinig verschil maakt omdat het om eerder kleine volumes gaat.