Productie van bedrijfsafval

Opvolging van het sorteergedrag van bedrijven

Sinds 2018 inventariseert en analyseert Valipac de productie van bedrijfsafval. Deze activiteit plaatst Valipac vandaag in een centrale rol op de bedrijfsafvalmarkt. We zijn niet enkel de enigen die over betrouwbare en recente informatie beschikken, maar gebruiken deze bovendien om de actoren in de keten te sensibiliseren over het verbeteren van het sorteren van afval in bedrijven. Vandaag beschikken ze, dankzij Valipac, over concrete cijfers en analyses die hen in staat stellen om gerichte acties uit te voeren.

Wat kan deze activiteit voor mij betekenen?

U bent een afvalophaler:

De afvalophalers spelen hierin een sleutelrol. Ze hebben vandaag toegang tot een Business Intelligence tool waarmee ze hun globale kennis van de markt en van hun eigen marktaandeel kunnen vergroten. Naast relevante analyses kunnen ze bijvoorbeeld ook de typologie van hun klanten bepalen en de mogelijkheden voor verbetering van het sorteren bij hun klanten identificeren.

Als aangesloten ophaler verstrekt u Valipac informatie over uw bedrijf. In ruil daarvoor wilt u graag een commercieel voordeel. Dat kan!

Ons aanbod:

  • een typologie opstellen van uw klantenbestand;
  • uw bedrijf vergelijken met de concurrentie, per regio of per sector;
  • klanten identificeren met het grootste potentieel om hun afval beter te sorteren;
Voor de beroepsfederaties

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, duurzaamheid, groene of circulaire economie … Deze concepten nemen steeds meer plaats in onze maatschappij in en zijn niet meer los te koppelen van een moderne economie.

Als federatie wilt u uw stakeholders op de hoogte houden van uw engagementen op dit gebied, zeker wat betreft duurzaamheid. Maar hoe uw prestaties evalueren ?

Als beroepsfederatie wilt u informatie over:

  • de afvalproductie in uw sector;
  • de evolutie van de selectieve inzameling bij uw leden;
  • hoe andere economische sectoren evolueren.

Onze rapporten en analyses op maat bieden u een exact antwoord op die vragen op basis van uitvoerige en betrouwbare marktgegevens.

Meer weten?

Sorteren van verpakkingsafval in bedrijven stimuleren: hoe pakken we dit concreet aan?

Aan de hand van de door ons verzamelde gegevens kunnen we bepalen waar het sorteren nog beter kan. Dit delen we dan mee aan de betrokken partijen: bevoegde instanties, beroepsfederaties en de bij Valipac aangesloten afvalophalers. Samen starten we communicatieve acties of doelgerichte operationele projecten die aan elke situatie aangepast zijn om de inzameling te stimuleren.

De actie 'starterskit' voor de inzameling van plastic folie

We hebben een ‘starterskit’ ontwikkeld om de ondernemingen aan te sporen hun plastic folies te sorteren. Dit pakket bestaat uit een kleine kartonnen vrachtwagen die 3 inzamelzakken en een informatiefolder bevat. Zodra de zakken gevuld zijn, worden ze gratis opgehaald bij het ledigen van de papier/karton container. Het doel? Aantonen dat de selectieve inzameling van plastic folies haalbaar en praktisch is en dat het helemaal niet duur hoeft te zijn.

Uit onze analyses is gebleken dat de bedrijven die actief zijn in de groot- en kleinhandel aanzienlijke hoeveelheden plastic folie genereren. Met de databanken waarover we beschikken, kunnen we de bedrijven die wel en niet sorteren makkelijk identificeren. In samenwerking met onze aangesloten afvalophalers, hebben we reeds meer dan 5.000 starterskits naar bedrijven verstuurd. De bedrijven die overtuigd zijn van dit systeem kunnen vervolgens zakken bijbestellen bij hun afvalophaler.

De radiografiecampagne

De selectieve inzameling van verpakkingsafval stimuleren en ervoor zorgen dat dit afval beter gerecycleerd wordt, maken deel uit van de prioriteiten van Valipac.  De selectieve inzameling moet uiteraard strikt genomen worden. Het afval moet correct gesorteerd worden om de recyclage te vergemakkelijken. Als het slecht gesorteerd is, zal het gedeclasseerd en niet gerecycleerd worden.

De afvalophalers worden regelmatig geconfronteerd met contaminanten in de inzamelzakken voor plastic folies. Zo komen er vaak kleefmiddelen, stukken karton, petflessen en bekers uit PP terecht in de zakken. In samenwerking met de ophaalsector heeft Valipac een communicatiecampagne uitgewerkt om de principes van een kwalitatieve sortering voor plastic folie nog eens op een rijtje te zetten. Deze campagne met als slogan “een goed gesorteerde zak bevat zuivere folie en niets anders” werd naar alle bedrijven verstuurd die klant zijn van onze partners en die zakken gebruiken voor de inzameling van plastic folie.

Op onze website iksorteerinmijnbedrijf.be vindt u communicatiemateriaal waarin de sorteerinstructies voor een vijftiental stromen worden toegelicht/herhaald.