IMPACT
mei 2021

Al onze premies op een rij

Verpakkingsafval sorteren in je bedrijf is een wettelijke verplichting. Bedrijven die zich extra inzetten, helpen niet alleen het milieu, maar kunnen ook genieten van premies van Valipac.

Heb je een contract met een bij Valipac aangesloten afvalophaler, en wordt je verpakkingsafval correct gesorteerd? Dan kom je in aanmerking voor onze premies.

Twijfel je of je afvalophaler is aangesloten bij Valipac? Check het hier

Je kan tot vier premies ontvangen:

Startpremie

Deze premie ter waarde van 100 euro is bestemd voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer (op wielen) of een afzetcontainer gebruiken voor de sortering van hun verpakkingsafval en die nog nooit een premie van Valipac hebben ontvangen. De premie wordt eenmalig per ondernemingsnummer toegekend.

Containerpremie

De premie is een forfaitaire tussenkomst op de huurprijs van jouw selectieve containers. Het bedrag varieert afhankelijk van het type en het aantal gebruikte containers. De premie wordt pro rata berekend op het aantal dagen huur/terbeschikkingstelling.

Bekijk de verschillende bedragen op onze website

conteneur

Recyclagepremie

Deze premie is geldig voor plastic of hout en wordt berekend per ton gesorteerd afval dat voor recyclage wordt aangeboden door jouw afvalophaler.

  • Houten verpakkingsafval: € 10/ton
  • Plastic verpakkingsafval: € 30/ton
  • Afval plastic spanbanden: € 50/ton
prime-recyclage

Zakpremie

Om ook het sorteren van kleine hoeveelheden verpakkingsplastic (folie, EPS, spanbanden) aan te moedigen, heeft Valipac nu ook een premie per zak in het leven geroepen. Deze premie komt bovenop de recyclagepremie voor plastic.

Het bedrag van deze premie is € 0,50 per aangekochte zak.

Wat moet je doen om je premie te ontvangen? Eigenlijk niet veel!

De premies worden automatisch aangevraagd door de afvalophalers aangesloten bij Valipac. Je hoeft ze dus niet zelf aan te vragen!

Eens de aanvraag door ons goedgekeurd is, ontvang je via mail of brief een code die je toegang geeft tot myCertificate.be. Het enige wat je dan nog moet doen is je gegevens controleren en de uitbetaling van de premie valideren.

Goed om weten: de premies worden uitbetaald in de loop van het jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben (uitbetaling in 2021 voor prestaties van 2020).

 

Sorteertips nodig? Meer informatie over de premies? Surf naar onze website.