Afval sorteren in je bedrijf

Wist je dat het bedrijfsrestafval nog gemiddeld 50% materialen bevat die hadden kunnen gevaloriseerd worden als ze aan de bron waren gesorteerd?¹

Door hout, plastic, papier en karton en organisch afval te sorteren, zou je iets minder dan de helft van het volume van je restafvalcontainer kunnen vrijmaken. Die materialen kunnen immers makkelijk gevaloriseerd worden. Bovendien zijn de meeste van deze materialen onderworpen aan een sorteerverplichting! Het loont dus zeker de moeite om je afval eens onder de loep te nemen.

 

¹Sorteeranalyse van bedrijfsrestafval ingezameld door private inzamelaars, studie uitgevoerd door OWS in 2022 in opdracht van de OVAM.

Je afval laten ophalen door een bij Valipac aangesloten ophaler geeft je de garantie dat het op de juiste manier wordt verwerkt.

Het betekent ook dat je premies kan ontvangen voor het sorteren van je bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Vind een ophaler in je buurt

 

operateur-affiles

Afval sorteren: makkelijker dan je denkt

Heb je vragen over het sorteren van afval in jouw bedrijf?

Volg ons advies op ons specifieke platform voor het sorteren bij bedrijven.

Je vindt er onder andere nuttige informatie over de volgende onderwerpen:

 

iksorteerinmijnbedrijf.be

Premies voor je bedrijf?

Afval sorteren is wettelijk verplicht voor bedrijven. In ruil voor deze inspanningen, kan je bedrijf recht hebben op verschillende premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Waarom premies?

Valipac moet aan de overheid kunnen aantonen dat de bedrijfsmatige verpakkingen die haar klanten op de Belgische markt brengen, gerecycleerd worden wanneer ze afval worden.

Efficiënt sorteren aan de bron draagt bij aan de recyclage en komt dus iedereen ten goede. Daarom willen we bedrijven die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval correct sorteren, financieel ondersteunen.

Deze premies zijn niet afkomstig van overheidssubsidies. Ze komen van de financieringsbijdragen die de klanten van Valipac betalen.

Welke premies?

Door samen te werken met een afvalophaler aangesloten bij Valipac kan je tot vier premies ontvangen:

 • een startpremie
 • een containerpremie
 • een recyclagepremie
 • een zakpremie
prime de démarrage

Startpremie

Deze premie gaat naar bedrijven die voor het eerst een rolcontainer of een afzetcontainer gebruiken voor het sorteren van hun verpakkingsafval, én die nog nooit eerder een premie hebben ontvangen van Valipac.

Waarom?

Deze premie is het spreekwoordelijk duwtje in de rug om bedrijven ertoe aan te zetten hun afval te sorteren.

Hoeveel?

Een eenmalige premie van € 150.

Hoe?

De premie wordt één keer toegekend per ondernemingsnummer.
Ze wordt toegekend bovenop de recyclagepremie en de containerpremie, die terugkerende premies zijn.

Prime conteneur

Containerpremie

Deze premie gaat naar bedrijven die containers gebruiken om hun bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren en te laten ophalen.

Waarom?

Deze premie is een aanmoediging om de inspanningen vol te houden.

Hoeveel?

De premie is een forfaitaire tussenkomst op de huurprijs van de containers. Het bedrag varieert dus afhankelijk van het type en het aantal gebruikte containers.

Hoe?

De containerpremie geldt voor elk type bedrijfsmatig verpakkingsafval.
De premie wordt pro rata berekend op het aantal dagen huur/terbeschikkingstelling.

Type container Premie Volume  containers % afval dat voortvloeit uit het uitpakken van goederen
Rolcontainers € 60/container/jaar Tussen 660 en 8000 liter 70%
Afzetcontainers € 80/container/jaar ≥ 8 m³ 90%
Plastic bakken € 40/site/jaar Tussen 500 en 680 liter 70%
Recipiënten voor de inzameling van gevaarlijk afval € 60/recipiënt/jaar Tussen 680 en 800 liter 70%

Recyclagepremie

Deze premie gaat naar bedrijven die volgende materialen sorteren:

 • houten verpakkingsafval (afval van palletten of palletten die niet hersteld kunnen worden, kisten) dat gerecycleerd wordt tot grondstof (spaanplaat, compostering, houtkrullen voor speelpleinen)
 • plastic verpakkingsafval
 • metalen verpakkingsafval
Waarom?

Deze premie zet bedrijven aan tot sorteren, waardoor bepaalde afvalstromen beter gerecycleerd worden.

Hoeveel?

De premie wordt pro rata berekend op het aantal ton gesorteerd afval dat wordt gerecycleerd.

Hoe?

De recyclagepremie wordt berekend per ton. Deze premie komt bovenop de containerpremie.

 • Houten verpakkingsafval: € 10/ton
 • Plastic verpakkingsafval: € 30/ton
 • Metalen verpakkingsafval: € 10/ton

Premie per zak voor kleine hoeveelheden

Om ook het sorteren van kleine hoeveelheden plastic (folie, EPS, spanbanden) aan te moedigen, heeft Valipac nu ook een premie per zak in het leven geroepen.

Het bedrag van deze premie is € 0,50 per aangekochte zak.

Deze premie komt bovenop de recyclagepremie.

Per gebruikte zak ontvang je:

 • Een premie per zak (voor plastic folie is de premie beperkt tot 500 zakken per site en per jaar)
 • Een recyclagepremie voor het materiaal in de zak. Deze premie wordt berekend op basis van een theoretisch gemiddeld gewicht per 100 liter afval: 2,25 kg/100 liter voor plastic folie en spanbanden en 0,75 kg/100 liter voor EPS.

Je koopt 1000 zakken van 400 liter, die je vult met plastic folie. Je premie wordt dan als volgt berekend:

Zakpremie:                                                                                                                                              1000 zakken x € 0,50/zak = € 500 beperkt tot 500 zakken → € 250
Hoeveelheid plastic folie per zak: 4 x 2,25 kg = 9 kg
Totale hoeveelheid plastic folie: 9 kg/zak x 1000 zakken = 9 ton
Recyclagepremie: € 30/ton x 9 ton = € 270
Totale premie: € 250 + € 270 = € 520

Voorbeeld

Laat je inspireren door het verhaal van Axel, uitbater van supermarkt Axel’s Corner: 

“In 2022 liet ik een container van 1100 liter plaatsen voor het sorteren van mijn papier en karton, en heb ik 100 zakken van 400 liter aangeschaft voor de inzameling van plastic folie bij een bij Valipac aangesloten afvalophaler.

In mei 2023 ontving ik een premie van 287 euro.

 • Een startpremie: 150 euro
 • Een containerpremie: 60 euro
 • Een zakpremie: 100 zakken x 0,50 euro = 50 euro
 • Een recyclagepremie voor plastic: 100 zakken aan 9 kg/zak = 0,9 ton x 30 euro/ton = 27 euro

Hoe een premie ontvangen?

Een premie ontvangen is eenvoudig.

01

Doe beroep op een afvalophaler aangesloten bij Valipac

De bij Valipac aangesloten afvalophalers weten perfect hoe het systeem werkt en kunnen je praktische tips en advies geven over het correct sorteren van jouw afval.

Vind een ophaler in jouw buurt

 1. 02

  Sorteer je bedrijfsmatig verpakkingsafval op de juiste manier

  Respecteer de richtlijnen van je ophaler. Als je die niet correct opvolgt, zal je afval wellicht niet kunnen worden gerecycleerd en heb je geen recht op jouw premie.

 2. 04

  Ga naar myCertificate

  Met myCertificate blijft de administratieve rompslomp beperkt tot het strikte minimum.

 3. 03

  Je ontvangt een identificatiecode

  In de loop van het jaar ontvang je een e-mail met daarin jouw persoonlijke toegangscode tot myCertificate, de applicatie die de betaling van de premies beheert. De premie heeft steeds betrekking op de prestaties van het vorige jaar.

 4. 05

  Valipac stort jouw premie

  Het bedrag van de premie wordt gestort op het rekeningnummer dat je online hebt ingegeven.

Voorwaarden

De premies van Valipac worden enkel toegekend voor bedrijfsmatig verpakkingsafval dat:

 • afval is geworden op Belgisch grondgebied,
 • correct werd gesorteerd,
 • opgehaald werd door een ophaler aangesloten bij Valipac,
 • effectief gerecycleerd wordt.

Als je afvalophaler niet kan bewijzen dat alle opgehaalde afval effectief gerecycleerd werd, kan Valipac de premie niet volledig uitbetalen. Bij de berekening ervan zullen we dan een recyclagegraad bepalen op basis van de recyclagestatistieken waarover we beschikken voor jouw ophaler.

Als je bedrijf niet onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid valt of als het al klant is van Valipac, zal het bedrag van de premie automatisch gestort worden op het opgegeven bankrekeningnummer. Indien dit niet het geval is, zal je kunnen recht hebben op de premies zodra je kan aantonen dat je voldoet aan de verplichtingen wat betreft bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Geldt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor jou?

Praktische informatie over de premies

 • De premies zijn niet onderworpen aan btw en vereisen geen factuur.
 • Je kan ze inboeken in rubriek 74 (andere bedrijfsopbrengsten).
 • Je vindt de nodige bewijsstukken voor je boekhouding terug in je persoonlijke zone.
 • Op het einde van het jaar maakt Valipac een fiscaal attest op voor bedragen vanaf € 250, en bezorgt dat aan het Ministerie van Financiën.
 • Heeft je bedrijf meerdere vestigingen onder hetzelfde ondernemingsnummer, dan ontvang je het totaal van alle premies van een ophaler op één enkel document.
 • De premies worden uitbetaald bij de aanvang van het jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben.

myCertificate

 • Gebruik de persoonlijke toegangscode(s) die je ontving om toegang te krijgen tot jouw account. Als je met meerdere ophalers samenwerkt, kan het zijn dat je meerdere codes ontvangt.
 • In jouw persoonlijke zone kan je de informatie over je bedrijf vervolledigen of valideren, en indien van toepassing, het bedrag zien van de premie waarop je recht hebt.
 • Als je bedrijf in orde is met de wetgeving inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid of als die wetgeving niet van toepassing is voor je bedrijf, wordt het bedrag van de premie onmiddellijk bevestigd.
 • Is je bedrijf nog niet in orde met de wetgeving inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, dan zie je de reden waarom de premie nog niet kan worden uitbetaald.