Afval sorteren in uw bedrijf

Bedrijfsrestafval bevat vaak nog heel wat valoriseerbare materialen.

Correct gesorteerd kunnen die materialen nog een tweede leven leiden … Samen kunnen we gedrag veranderen.

Trier dans votre entreprise

Afval sorteren: makkelijker dan u denkt

Heeft u vragen over het sorteren van uw afval in uw bedrijf?

U vindt alle nuttige informatie op het nieuwe Valipac-platform:

iksorteerinmijnbedrijf.be

Vind een afvalophaler

Meer informatie

Ontvang een premie

Meer informatie

 1. 1

  Sorteren: verplicht voor bedrijven

  Wist u dat bedrijven in België verplicht zijn om hun afval te sorteren? Heeft u een ondernemingsnummer, dan bent u onderworpen aan deze sorteerplicht.

  De gewesten zijn bevoegd voor milieuzaken. De aard en draagwijdte van uw sorteerplicht hangen af van het gewest waar uw bedrijf is gevestigd.

  Controleer uw verplichtingen

 2. 2

  Sorteren: makkelijk in te voeren

  Zorg voor duidelijke richtlijnen zodat uw medewerkers perfect weten hoe ze afval moeten sorteren. Vooral in een KMO, waar er niet zoveel afval is, is dat van belang.

  Maar sorteren gaat ons allemaal aan. Gebruik voldoende en goede communicatiemiddelen om iedereen er dagelijks aan te herinneren.

  Vind materiaal

 3. 3

  Sorteren: een tweede leven voor materialen

  heeft u correct gesorteerd? Dankzij uw deelname aan het recyclageproces, wordt uw afval materiaal en krijgt een tweede leven.

  heeft u vragen over het sorteren van afval binnen uw bedrijf? U vindt alle nuttige informatie op het nieuwe platform van Valipac

  Raadpleeg de site

 4. 4

  Sorteren: ophaler vinden

  Doe een beroep op een afvalophaler die is aangesloten bij Valipac. Hij kan u advies op maat geven over het correct sorteren van afval. Dankzij hem kunt u ook premies ontvangen van Valipac.

  Bekijk hier de lijst van alle afvalophalers aangesloten bij Valipac. Ze zijn gerangschikt op postcode, provincie en type afval dat ze ophalen. Deze lijst wordt steeds bijgewerkt, neem dus regelmatig eens een kijkje!

  Ophaler vinden

Premies voor uw bedrijf?

Actief afval sorteren is wettelijk verplicht voor bedrijven. Maar door dit te doen, heeft uw bedrijf recht op verschillende premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Waarom premies?

Valipac moet aan de overheid kunnen aantonen dat de bedrijfsmatige verpakkingen dat haar klanten op de markt brengen, gerecycleerd worden wanneer ze afval worden.

Efficiënt sorteren aan de bron draagt bij aan de recyclage en komt dus iedereen ten goede. Daarom willen we bedrijven financieel ondersteunen die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval correct sorteren.

Die premies zijn niet afkomstig van overheidssubsidies. Ze komen van de financieringsbijdragen van de klanten van Valipac.

Welke premies?

Door samen te werken met een afvalophaler aangesloten bij Valipac kunt u tot vier premies ontvangen:

 • een startpremie
 • een containerpremie
 • een recyclagepremie
 • een zakpremie
primes entreprise
prime de démarrage

Startpremie

Voor wie ?

Deze premie gaat naar bedrijven die voor het eerst een rolcontainer of een afzetcontainer gebruiken voor het sorteren van hun verpakkingsafval, en die nog nooit eerder een premie hebben ontvangen van Valipac.

Waarom?

Deze premie is een spreekwoordelijk duwtje in de rug om bedrijven ertoe aan te zetten hun afval te sorteren.

Hoeveel?

Een eenmalige premie van € 100.

Hoe?

De premie wordt één keer toegekend per ondernemingsnummer.
De premie wordt toegekend bovenop de recyclagepremie en de containerpremie, die terugkerende premies zijn.

Prime conteneur

Containerpremie

Voor wie?

Deze premie gaat naar bedrijven die containers gebruiken om hun bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren en te laten ophalen.

Waarom?

Deze premie is een aanmoediging om de inspanningen vol te houden.

Hoeveel?

De premie is een forfaitair tussenkomst op de huurprijs van uw containers. Het bedrag varieert dus afhankelijk van het type en het aantal gebruikte containers.

Hoe?

De containerpremie geldt voor elk type bedrijfsmatig verpakkingsafval.
De premie wordt pro rata berekend op het aantal dagen huur/terbeschikkingstelling.

Type container Premie Volume  containers % afval dat voortvloeit uit het uitpakken van goederen
Rolcontainers € 60/container/jaar Tussen 660 en 8000 liter 70%
Afzetcontainers € 80/container/jaar ≥ 8 m³ 90%
Plastic bakken € 40/site/jaar Tussen 500 en 680 liter 70%
Recipiënten voor de inzameling van gevaarlijk afval € 60/recipiënt/jaar Tussen 680 en 800 liter 70%

Recyclagepremie

Voor wie?

Deze premie gaat naar bedrijven die volgende materialen sorteren:

 • houten verpakkingsafval (spaanplaat, afval van palletten of palletten die niet hersteld kunnen worden, kisten) dat gerecycleerd wordt tot grondstof (spaanplaat, compostering, houtkrullen voor speelpleinen)
 • plastic verpakkingen
 • plastic spanbanden (PET/PP)
Waarom?

Deze premie zet bedrijven aan tot sorteren, waardoor bepaalde afvalsoorten beter gerecycleerd worden.

Hoeveel?

De premie wordt pro rata berekend op het aantal ton gesorteerd afval dat wordt gerecycleerd.

Hoe?

De recyclagepremie wordt berekend per ton. Deze premie komt bovenop de containerpremie.

 • Houten verpakkingsafval: € 10/ton
 • Afval van plastic verpakkingen: € 30/ton
 • Afval van plastic spanbanden: € 50/ton

Premie per zak voor kleine hoeveelheden

Om ook het sorteren van kleine hoeveelheden plastic (folie, EPS, spanbanden) aan te moedigen, heeft Valipac nu ook een premie per zak in het leven geroepen.
Deze premie komt bovenop de recyclagepremie.

Het bedrag van deze premie is € 0,50 per aangekochte zak.

Deze premie is cumuleerbaar met de recyclagepremie.

Per gebruikte zak ontvangt u:

 • Een premie per zak (voor plastic folie is de premie beperkt tot 500 zakken per site en per jaar)
 • Een recyclagepremie voor het materiaal in de zak. Deze premie wordt berekend op basis van een theoretisch gemiddeld gewicht per 100 liter afval: 2,5 kg/100 liter voor plastic folie, 0,75 kg/100 liter voor EPS en 2,5 kg/100 liter voor spanbanden.

U koopt 1000 zakken van 400 liter, die u vult met plastic folie. Uw premie wordt dan als volgt berekend:

Premie per zak: 1000 zakken x € 0,50/zak = € 500 beperkt tot 500 zakken → € 250
Hoeveelheid plastic folie per zak 4 x 2,5 kg = 10 kg
Totale hoeveelheid plastic folie: 10 kg/zak x 1000 zakken = 10 ton
Recyclagepremie: € 30/ton x 10 ton = € 300
Totale premie: € 250 + € 300 = € 550

Hoe een premie ontvangen?

Een premie ontvangen is eenvoudig. U hoeft geen enkele formaliteit te vervullen.

01

Doe een beroep op een afvalophaler aangesloten bij Valipac

De afvalophalers die bij Valipac zijn aangesloten, weten perfect hoe het systeem werkt en kunnen u praktische tips en advies geven over het correct sorteren van uw afval.

Vind een ophaler in uw regio

 1. 02

  Sorteer uw bedrijfsmatig verpakkingsafval op de juiste manier

  Respecteer de richtlijnen van uw ophaler. Als u die niet correct opvolgt, zal uw afval wellicht niet kunnen worden gerecycleerd en heeft u geen recht op uw premie.

 2. 03

  U krijgt een identificatiecode

  Bij de start van het jaar ontvangt u een e-mail met daarin uw persoonlijke toegangscode tot myCertificate, de applicatie die de betaling van de premies beheert.

 3. 04

  Ga naar myCertificate

  Met myCertificate blijft de administratieve rompslomp beperkt tot het strikte minimum.

 4. 05

  Valipac stort uw premie

  Het bedrag van de premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u online heeft ingegeven.

Voorwaarden

De premies van Valipac worden enkel toegekend voor:

 • bedrijfsmatig verpakkingsafval,
 • dat afval is geworden op Belgisch grondgebied,
 • correct gesorteerd,
 • opgehaald door een ophaler aangesloten bij Valipac,
 • dat effectief gerecycleerd wordt.

Als uw afvalophaler niet kan bewijzen dat alle opgehaalde afval effectief gerecycleerd werd, kan Valipac de premie niet volledig uitbetalen. Bij de berekening ervan zullen we dan een recyclagegraad bepalen op basis van de recyclagestatistieken waarover we beschikken voor uw ophaler.

Als uw bedrijf niet onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid valt of of bent u al klant van Valipac, zult u meteen de bevestiging van het premiebedrag krijgen. Indien dit niet het geval is, zal u kunnen recht hebben op de premies zodra u kunt aantonen dat u voldoet aan de verplichtingen wat betreft bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Geldt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor u?

Praktische informatie over de premies

 • Er wordt geen btw aangerekend op de premies en er is geen factuur voor vereist.
 • U kunt ze inboeken in rubriek 74 (andere bedrijfsopbrengsten).
 • De nodige bewijsstukken voor uw boekhouding vindt u in uw persoonlijke zone.
 • Op het einde van het jaar maakt Valipac een fiscaal attest op voor bedragen vanaf € 125, en bezorgt dat aan het Ministerie van Financiën.
 • Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen onder hetzelfde ondernemingsnummer, dan ontvangt u het totaal van alle premies van een ophaler op één enkel document.
 • Het minimumbedrag van een premie (certificaat) bedraagt € 30.
 • De premies worden uitbetaald bij de aanvang van het jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben.

myCertificate

 • Gebruik de persoonlijke toegangscodes die u heeft ontvangen om toegang te krijgen tot uw account. Als u met meerdere ophalers samenwerkt, kan het zijn dat u meerdere codes ontvangt.
 • In uw account kunt u de informatie over uw bedrijf vervolledigen of valideren, en indien van toepassing, het bedrag zien van de premie waarop u recht heeft.
 • Als uw bedrijf in orde is met de wetgeving inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid of als die wetgeving nog niet van toepassing is voor uw bedrijf, wordt het bedrag van de premie onmiddellijk bevestigd.
 • Is uw bedrijf nog niet in orde met de wetgeving inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, dan leest u hier de reden waarom de premie nog niet kan worden betaald.

Opleidingen over afval sorteren in bedrijven

Valipac heeft enkele didactische tools ter beschikking om bedrijven te informeren, op te leiden en te begeleiden bij hun afvalbeheer.

Valipac biedt ook opleidingen op maat aan bedrijven. De focus ligt hierbij op de meeste voorkomende niet-gevaarlijk afvalstromen in bedrijven, denk maar aan papier en karton, hout, plastic, PMD …

Programma:

 • Welke verplichtingen gelden inzake sorteren voor bedrijven?
 • Hoe onderscheid ik recycleerbaar van niet-recycleerbaar afval?
 • Hoe sorteer ik het afval correct?
 • Hoe kan ik mijn personeel aanzetten tot sorteren?
 • Wat gebeurt er met mijn gesorteerde afval?

Bent u geïnteresseerd in een opleiding in uw bedrijf? Vul dan ons contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact