X

Samen werken aan een circulaire economie

Wie zijn we?

Valipac is het erkend organisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toegepast op bedrijfsmatige verpakkingen. In 20 jaar tijd hebben wij het recyclagepercentage van bedrijfsmatige verpakkingen helpen te verhogen van 74% naar 90,5%, en tegelijk stabiele tarieven voor onze klanten behouden. Ons participatiemodel is gebaseerd op overleg tussen de verschillende belanghebbende partijen: beroepsfederaties, overheden en werkgeversorganisaties maken deel uit van onze besluitvormingsorganen.

Activiteitenverslagen 2020

Onze resultaten 2020

  • 90,5% globale recyclage voor bedrijfsmatige verpakkingen

  • 696.902 ton gerecycleerde bedrijfsmatige verpakkingen

  • 40.000 bedrijven die van een premie genieten

  • 7.000 klanten die op ons vertrouwen

News

Alle berichten

Bedrijfsmatige verpakkingen

Klant zijn bij Valipac garandeert dat uw bedrijf in orde is met de wetgeving inzake bedrijfsmatige verpakkingen.

Wat doet Valipac voor u?

Circulaire economie vergemakkelijken

Dankzij zijn participatief model speelt Valipac een centrale rol in de waardeketen. Op deze manier werken we op elk van de pijlers van de circulaire economie.

Ontdek onze activiteiten
Faciliter l’économie circulaire

Afval sorteren in uw bedrijf

Bedrijven zijn onderhevig aan sorteerverplichtingen. Maar afval sorteren is gemakkelijker dan u denkt.
Niet alleen beschermt u het milieu, maar kunt u ook genieten van de financiële incentives van Valipac.

Meer weten
Trier dans votre entreprise

Productie van bedrijfsafval

Sorteren aan de bron kan zeker nog worden verbeterd. Valipac helpt u bepalen welke sectoren en welke regio’s potentieel hebben.

Onze activiteiten