Aangiftegids

Elk bedrijf dat aangesloten is bij Valipac engageert zich om de wettelijke verplichtingen inzake selectieve inzameling na te leven en er alles aan te doen wat redelijkerwijs mogelijk is opdat Valipac aan de haar opgelegde verplichtingen van het Samenwerkingsakkoord en haar erkenning kan voldoen.

Elke onderneming in België is immers verplicht om te sorteren in overeenstemming met de regelgeving ter zake, die afhankelijk is van het gewest waar de onderneming gevestigd is. Aangezien Valipac een mutualistisch systeem is, waarbij alle bedrijven er aan bijdragen om de opgelegde recyclagegraad van 80% te behalen, rekenen we erop dat elke onderneming er alles aan zal doen om zijn sorteerverplichtingen na te komen.

Alle verplichtingen omtrent de selectieve inzameling én de bij Valipac aangesloten afvaloperatoren worden in detail uitgelegd op iksorteerinmijnbedrijf.be. Daar vind je tevens een lijst met de door Valipac aangesloten operatoren die je kunnen helpen met het voldoen van jouw verplichtingen.

 

 

Valipac stelt deze gids ter beschikking met alle nuttige informatie voor jouw bedrijf.

Aangezien elk bedrijf specifiek is, stellen we ook het volgende voor:

  • Opleidingen via webinar, die bij het begin van elk jaar plaatsvinden. Voor 2022 zijn voorlopig geen nieuwe opleidingen      gepland, maar de webinar van dit jaar kan steeds worden herbekeken.
  • Telefonische bijstand door gespecialiseerde adviseurs. Contacteer ze op het nummer +32 2 456 83 10.
  • Assistentie via een online meeting.
  • Een bezoek van onze adviseurs aan je bedrijf.

Na het lezen van deze gids of je contact met ons team, kent de aangifte voor jou geen geheimen meer!