Ontheffing van aansprakelijkheid

De informatie op de site wordt beschikbaar gesteld door Valipac vzw.

Valipac besteedt uiterste zorg aan het openbaar maken en bijhouden van zijn internetsite met een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke inhoud. Het is echter mogelijk dat de informatie op deze site ongewild onvolledig en/of onjuist is. Valipac aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op zijn site.

Het is mogelijk dat via de internetsite van Valipac toegang wordt geboden tot internetsites en/of pagina’s die door derden worden aangeboden. Valipac aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s van derden. Aan de inhoud van deze informatie van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend.