De overgang naar de circulaire economie vereenvoudigen

Samen met haar partners maakt Valipac dingen mogelijk!

Valipac heeft een unieke positie in Europa. We zijn de enige organisatie die specifiek bedrijfsmatige verpakkingen beheerd.  Niet alleen overschreden we de Europese recyclagedoelstellingen, maar samen met onze partners, werken we dagelijks aan de circulaire economie van bedrijfsmatige verpakkingen. Een economie die zich richt op vier actiegebieden:

1. DE RECYCLEERBAARHEID EN CIRCULARITEIT PROMOTEN

Samen werken aan een circulaire economie begint bij het bekrachtigen van alle stakeholders. Onze klanten hebben hier een heel belangrijke rol te spelen door op zoek te gaan naar de meest duurzame verpakkingen.  Onze rol bestaat erin hen zo goed mogelijk te begeleiden naar meer circulariteit in de keuze van hun bedrijfsmatige verpakkingen. Dankzij onze centrale positie in de waardeketen van bedrijfsmatige verpakkingen, moedigen we initiatieven aan om de circulariteit van de materialen te verhogen.

Maar, circulariteit van verpakkingen, wat is dat nu precies? We laten Vienna De Hondt, Manager Customer Service aan het woord:

Vienna V2

Video niet zichtbaar? Dit komt omdat je “alleen noodzakelijke cookies” aanklikte. Wis je cookies en probeer opnieuw, of surf naar YouTube

Wat doen we om de recycleerbaarheid en de circulariteit te promoten?

 

Krimphoezen

In 2020 hebben we de circulaire krimpfolie afgewerkt die voor de helft uit gerecycleerd materiaal en voor de helft uit een mengsel van virgin polymeren bestaat. Het procédé is economisch levensvatbaar en is opzettelijk niet gepatenteerd om massaverspreiding te bevorderen.

De samenwerking met Wienerberger heeft in 2019 navolging gekregen in de bouwsector. Andere toonaangevende bedrijven in deze sector testen momenteel hun verpakkingen om nieuw materiaal te vervangen door gerecycleerd materiaal.

Wienerberger en Coeck delen hier hun ervaring met circulaire krimpfolie.

 

Stretchfolie

In samenwerking met Dow en Mima Films ontwikkelen we op dit moment een stretchfilm die 25% gerecycleerde plastic bevat.

Dit is een technisch uitdagend proces omdat de samenstelling van stretchfolie zeer complex is. De folie wordt nu getest en zal naar verwachting vanaf 2021 op de markt komen.

Deze folie wordt nu getest bij Colruyt, Reynaers Aluminium, Fnac en Vandenborre.

Design4Recycling guidelines

Bij gebrek aan kennis kiezen ondernemingen hun verpakkingen nog al te vaak zonder rekening te houden met de recycleerbaarheid. En dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsmatige verpakkingen. Om hen hierbij te helpen, ontwikkelt Valipac op dit ogenblik een hulpmiddel dat bestemd is om de recycleerbaarheid van bedrijfsmatige verpakkingen te evalueren (en in het bijzonder van plastic folies). Deze evaluatie is gebaseerd op objectieve criteria. Ze kent een score toe aan de verpakkingen, een beetje zoals bij de energieklassen van de huishoudtoestellen.

Deze tool houdt niet alleen rekening met meerdere parameters, zoals de aanwezigheid van verschillende materialen in eenzelfde verpakking, pigmenten, lijm, de mogelijkheid om de verpakking te recycleren eens het afval is, maar ook om het gerecycleerde materiaal voor nieuwe producten te gebruiken.

Op termijn is het onze doelstelling om te evolueren naar richtlijnen rond de circulariteit van verpakkingen op Europees niveau. Daarvoor werken we samen met RecyClass, een initiatief van Plastics Recyclers Europe.

Pack It Better

Bedrijven weten vaak niet waar ze terecht kunnen om de duurzaamheid van hun verpakkingen te verbeteren. Om ze te begeleiden, lanceren Fost Plus en Valipac samen met verschillende expertisecentra het kennisplatform Pack It Better.

Via het platform vinden bedrijven niet alleen relevante informatie en cases, maar worden ze in contact gebracht met expertisecentra die hen concreet bijstaan om de duurzaamheid van hun verpakkingen te verbeteren. We zetten in op de kwantitatieve en kwalitatieve preventie, betere recycleerbaarheid en circulaire toepassingen.

Verpakkingsdiagnoses

Wenst u het gebruik van verpakkingen in uw bedrijf te optimaliseren, maar weet u niet goed waar beginnen? Vraag ons om een verpakkingsdiagnose!

Tijdens een audit van een halve dag, bekijken we de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen die u gebruikt om uw producten op de markt te brengen en gaan we op zoek naar “quick-wins”.

 • Zijn uw verpakkingen duurzaam?
 • Hoe kunnen aangepaste verpakkingen uw logistieke diensten optimaliseren ?
 • Zijn al uw verpakkingen absoluut nodig?
 • Bestaan er meer duurzame alternatieven?

Aan de hand van deze en een aantal andere vragen, helpen onze adviseurs u om een beter beeld te krijgen over uw keuze van verpakkingen.

De verpakkingsdiagnoses worden uitgevoerd in samenwerking met Fost Plus, het Belgisch Verpakkingsinstituut, MPR&S ( Universiteit Hasselt) en CELABOR. Ze zijn gratis voor de klanten van Fost Plus en Valipac

MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN ADVISEUR

 

Bonus voor recycled content

Een groot deel van onze bedrijfsmatige plastic verpakkingen wordt nu buiten Europa gerecycleerd. Oorzaak daarvan is een gebrek aan verwerkingscapaciteit, en een te lage vraag naar gerecycleerd materiaal in Europa.

Door het gebruik van gerecycleerde materialen in bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren wil Valipac de recyclage in Europa een duwtje in de rug geven.

Klanten van Valipac kunnen profiteren van een bonus van € 50/ton voor alle bedrijfsmatige plastic verpakkingen:

 • gemaakt van minstens 30% post-consumer gerecycleerd materiaal,
 • afkomstig van leveranciers die op myRecycledContent.be zijn geregistreerd,
 • gebruikt om goederen te verpakken met als doel ze op de Belgische markt te verkopen.

Alle info hierover op myRecycledContent.be

Valipac Academy

Heb je hulp nodig bij het invullen van je Valipac-aangifte? Wil je de wetgeving beter begrijpen? Op zoek naar inspiratie om je verpakkingen duurzamer te maken? Of heb je hulp nodig bij het sorteren in je bedrijf?

Onze Valipac Academy biedt verschillende modules om je op je eigen tempo te informeren over de onderwerpen die je interesseren.

Via dit platform delen we onze expertise op het gebied van bedrijfsmatige verpakkingen. Onze opleidingsmodules zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht het profiel of kennisniveau. Onze opleidingen zijn permanent beschikbaar en de inhoud ervan wordt regelmatig bijgewerkt.

Om alles te weten over verpakkingen, surf naar Valipac Academy

2. DE SELECTIEVE INZAMELING BIJ BEDRIJVEN AANMOEDIGEN

Gezien de recyclagepercentages al heel hoog liggen, is het een uitdaging om deze nog te doen stijgen. De laatste tonnages vragen dan ook de grootste inspanningen. Toch merken we een geleidelijke stijging in het globaal recyclagepercentage en in het bijzonder in het recyclagepercentage van plastic.

Bedrijven sorteren globaal genomen steeds meer en beter, maar er is nog ruimte voor verbetering. Ingrid Bouchez, Manager Communication, legt je in een paar woorden uit hoe we bedrijven aanmoedigen nog meer te sorteren.

Thumbnail Video Ingrid

Video niet zichtbaar? Dit komt omdat je “alleen noodzakelijke cookies” aanklikte. Wis je cookies en probeer opnieuw, of surf naar YouTube

 

Wat doen we om het sorteren bij bedrijven te stimuleren?

Onderzoek naar het sorteren van plastic verpakkingen

Waarom sorteren bedrijven hun plastic afval niet?

In het najaar van 2020 hebben we Haystack opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de remmen en hefbomen voor het sorteren van plastic afval in bedrijven. Dit brede onderzoek werd uitgevoerd bij 400 bedrijven uit de drie regio’s van het land met een grote verscheidenheid van grootte en sectoren.

Gebrek aan intrinsieke motivatie en duidelijke informatie: het is makkelijker om niet te sorteren.

Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven (54%) geeft toe dat het gemakkelijker is om niet te sorteren. Ze (52%) worden geconfronteerd met te veel verschillende plasticstromen en hebben (49%) het gevoel dat ze te weinig plastic afval hebben om te sorteren.

Bedrijven zijn op zoek naar informatie en vereenvoudiging in het sorteerproces.

De meerderheid van de bedrijven (85%) wil alle soorten plastic kunnen verzamelen in één enkel recipiënt en (79%) is op zoek naar duidelijke instructies. Communicatiemateriaal kan hen helpen bij het opzetten van een sorteerproces (75%).

Bedrijven die vandaag hun folie niet uitsorteren weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken of gaan ervan uit (ten onrechte) dat dit weinig verschil maakt omdat het om eerder kleine volumes gaat.

Website Ik sorteer in mijn bedrijf

Welke verplichtingen heeft mijn bedrijf? Heb ik recht op bepaalde premies? Wat gebeurt er met mijn afval na de ophaling? Deze vragen stellen bedrijfsleiders en managers zich vandaag. Op iksorteerinmijnbedrijf.be vinden ze voortaan alle antwoorden.

 

Premies voor het sorteren van verpakkingsafval

Actief afval sorteren is wettelijk verplicht voor bedrijven. In ruil voor deze inspanningen, kan je bedrijf recht hebben op verschillende premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

 

Ontdek de premies.

Clean Site System

Clean Site System is een afdeling van Valipac specifiek gericht naar de bouwsector. Sinds 2005 stimuleren we de inzameling van plastic verpakkingsfolie op bouwwerven.

Wat is het doel van Clean Site System?

 • aannemers een voordelige oplossing bieden om het plastic verpakkingsafval op een eenvoudige en goedkope manier van hun werven af te voeren
 • het milieu beschermen, want de ingezamelde plastics worden gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor de vervaardiging van andere producten.

Vind alle informatie op cleansitesystem.be

Insights voor ophalers

Valipac inventariseert en analyseert de productie van bedrijfsafval. Deze activiteit plaatst Valipac vandaag in een centrale rol op de bedrijfsafvalmarkt. We zijn niet enkel de enigen die over betrouwbare en recente informatie beschikken, maar gebruiken deze bovendien om de actoren in de keten te sensibiliseren over het verbeteren van het sorteren van afval in bedrijven. Vandaag beschikken ze, dankzij Valipac, over concrete cijfers en analyses die hen in staat stellen om gerichte acties uit te voeren.

Radiocampagne mei 2021

Bedrijven aanmoedigen om hun (bedrijfsmatig verpakkings)afval te sorteren blijft onze prioriteit. Met de radiocampagne die we in mei 2021 lanceerden, zetten we niet alleen twee originele Belgische records in de kijker, maar benadrukken we vooral het feit dat Belgische bedrijven kampioen zijn in het sorteren. Op die manier willen we ondernemingen die nog niet sorteren, ertoe aanzetten zich bij de recordhouders te voegen.

Herbeluister onze radiospots:

Radiocampagne september 2021

Fost Plus en Valipac slaan de handen in elkaar om bedrijven te sensibiliseren over het belang van plastic verpakkingen te sorteren.  Een stem, een boodschap en richting sorteerbak.

Deze campagne werd in september 2021 uitgezonden op de belangrijkste Belgische radiozenders en via Facebook.

Beluister onze radiospot.
Bekijk de Facebook-campagne.

Luisteraars en internetgebruikers worden uitgenodigd sorterenophetwerk.be te bezoeken voor nuttige informatie over sorteerinstructies en premies.

 

Sensibiliseringscampagne folie 2022

Elk jaar organiseren we een sensibiliseringscampagne om bedrijven aan te zetten tot het sorteren van plastic folie. We helpen ze op weg met het uitdelen van gratis startpakketten bestaande uit drie foliezakken en nuttige informatie over het sorteren van hun plastic folie.

Niet minder dan 5.000 bedrijven ontvangen elk jaar de starterskit.  15.000 andere bedrijven krijgen de mogelijkheid deze gratis te bestellen.

De meeste bestellingen komen uit de sectoren groot- en kleinhandel niet voeding (25%), autohandel en benzinestations (20%), metaal (16%), horeca (16%), en groot- en kleinhandel voeding (10%).

3. DE TRACEERBAARHEID VERZEKEREN OM DE RECYCLAGE TE GARANDEREN

Bijna 50% van het bedrijfsmatig verpakkingsafval wordt in België verwerkt.

De bestemming van bedrijfsmatig verpakkingsafval hangt af van het soort materiaal. Zo wordt bijvoorbeeld het overgrote deel van hout en metaal in België verwerkt. 75% van het papier/karton wordt in Europa gerecycleerd. Plastic daarentegen wordt eerder buiten Europa verwerkt. In het algemeen kunnen we inschatten dat België iets minder dan de helft van het bedrijfsmatig verpakkingsafval dat het produceert, verwerkt.

Jens Poelaert, Senior Account Manager Operations, vertelt je meer:

Video niet zichtbaar? Dit komt omdat je “alleen noodzakelijke cookies” aanklikte. Wis je cookies en probeer opnieuw, of surf naar YouTube

 

Wat doen we om de traceerbaarheid te verzekeren en de recyclage te garanderen?

Cartografie van de bestemmingen

Dankzij de input van de aangesloten ophalers en die van de traders, zijn we de eerste organisatie in Europa die erin geslaagd is om in kaart te brengen waar het Belgisch bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval exact naartoe gaat. Vandaag hebben we een duidelijk zicht op de eindbestemmingen van 99% van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval van Belgische oorsprong.

40% van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval wordt in Europa verwerkt

Van de 62.000 ton bedrijfsmatige plastic verpakkingen die in 2021 door de aangesloten ophalers werden ingezameld, werd 40% binnen Europa gerecycleerd (o.a. België, Frankrijk, Nederland, …), 40% in Azië (o.a. Indonesië, Maleisië, Vietnam, …) en 20% in Turkije.

Audits bij de recycleurs

Samen met partner SGS voeren we audits uit bij de geïdentificeerde recycleurs om toe te zien op de effectieve en volledige recyclage van de geleverde hoeveelheden en om te garanderen dat de “broadly equivalent conditions”die door de EU worden gedefinieerd, worden nageleefd (controle dat de recycleur geen gebruik maakt van kinder- of gedwongen arbeid, dat de correcte leefomstandigheden gegarandeerd worden en de site voldoet aan alle algemene milieu- en veiligheidsvoorwaarden).

In 2022 voerde SGS 21 audits uit bij recycleurs in Azië (11) en Turkije (10), wat het totale aantal audits dat SGS sinds 2021 heeft uitgevoerd op 27 brengt. Dankzij deze audits konden wij nagaan of 64% van de hoeveelheden bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval die buiten Europa werden uitgevoerd, daadwerkelijk werd gerecycleerd.

 

Bonus voor recyclage door gecertificeerde recycleurs

Sinds 2022 geven we een financiële stimulans van €5/ton aan de aangesloten ophalers of traders die hun bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval laten verwerken door een EuCertPlast of equivalent gecertificeerde recycleur.

EuCertPlast is een Europees certificeringsprogramma voor de recyclage van plastic. EuCertPlast-certificatie van de recycleurs (of equivalent) geeft extra garanties m.b.t. de effectieve recyclage en dat de broadly equivalent conditions nageleefd worden.

4. DE LOKALE RECYCLAGE STIMULEREN

Lokale recyclage is een doelstelling op middellange termijn waarvoor we nu al de koers uitzetten. We willen geleidelijk aan het geëxporteerd afval naar lokale fabrieken halen. Om dit te realiseren, zetten wij een systeem van financiële incentives op om de lokale recyclage van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval te stimuleren. Tegelijkertijd breiden wij het aantal innoverende projecten uit om aan te tonen dat het perfect mogelijk is om materialen uit de selectieve inzameling te gebruiken om nieuwe verpakkingen te maken. Xavier Lhoir, Director Operations & Circular Economy, vertelt je meer:

Thumbnails Video Xavier

Video niet zichtbaar? Dit komt omdat je “alleen noodzakelijke cookies” aanklikte. Wis je cookies en probeer opnieuw, of surf naar YouTube.

 

Wat doen we om de lokale recyclage te stimuleren?

 

Bonus voor lokale recyclage

Lokale recyclage, of recyclage binnen de EU is de bouwsteen van meer circulariteit, omdat stromen die lokaal worden gerecycleerd duurzamer en traceerbaarder zijn met meer garanties op de effectieve recyclage.

Vanaf 2022, stimuleren we de lokale recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingsafval door 2 soorten premies:

 • Een premie van €20/ton voor materiaal dat binnen de EU gerecycleerd wordt
 • Een premie van €10/ton voor materiaal dat in België of de onmiddellijke omgeving gerecycleerd wordt

Een extra premie van €5/ton wordt toegekend als het materiaal door EuCertPlast-gecertificeerde recycleurs (of gelijkwaardig) wordt gerecycleerd. Deze premies zijn cumulatief en worden toegekend aan de aangesloten ophalers of traders die het bewijs kunnen leveren dat ze bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval van Belgische oorsprong rechtstreeks en effectief in de EU hebben laten recycleren.