FAQ

Moet ik aansluiten bij Valipac om recht te hebben op de premies?

Indien je bedrijf niet onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen, heb je recht op de Valipac-premies voor zover je bedrijf aan de toekenningsvoorwaarden voldoet en je verpakkingsafval wordt opgehaald door een aangesloten Valipac-afvalophaler. Indien je bedrijf onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid dien je in orde te zijn met de verpakkingswetgeving.

Let op: Als je ervoor kiest om je verplichtingen individueel te vervullen ten aanzien van de Interregionale Verpakkingscommissie dan heb je enkel recht op de premies voor bedrijfsmatig verpakkingsafval waarvoor je bedrijf geen verpakkingsverantwoordelijke is.

Ben ik verplicht om mijn afval te laten inzamelen door een bij Valipac aangesloten inzamelaar?

Neen, je kan beroep doen op een ophaler naar keuze, op voorwaarde dat hij geregistreerd is bij het gewest waar jouw bedrijf gevestigd is. Indien je echter geen beroep doet op een bij Valipac aangesloten ophaler, heb je ook geen recht op de premies van Valipac voor jouw verpakkingsafval.

Ik wil klant worden van Valipac. Ben ik verplicht retroactief aan te sluiten?

Ja, Valipac moet van de overheid een retroactieve toetreding toepassen voor de 5 kalenderjaren die het jaar van aansluiting voorafgaan, met uitzondering van de jaren waarvoor:

  • je geen of minder dan 300 kg huishoudelijke + bedrijfsmatige verpakkingen op de Belgische markt hebt gebracht,
  • je kan aantonen dat je de terugnameplicht zelf of via een derde hebt vervuld,
  • je een strafsanctie hebt ondergaan, zoals voorzien in artikel 32 van het Samenwerkingsakkoord,

Mijn bedrijf sorteert en laat zijn bedrijfsmatig verpakkingsafval al ophalen door een inzamelaar. Zijn we in orde met de wet? Klant worden van Valipac zou toch een dubbele betaling zijn?

Neen, het zijn twee volkomen verschillende diensten.
Als bedrijf heb je de verplichting om jouw afval te sorteren en te laten ophalen door een geregistreerd ophaler in jouw gewest. De factuur die je hem betaalt, dekt de huur van de containers, het ophalen en het verwerken van het afval dat in jouw bedrijf vrijkomt.
Indien jouw bedrijf onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (zie hoofdstuk over dit onderwerp), heb je als verpakkingsverantwoordelijke ook de verplichting om per materiaal een zekere % recyclage te behalen voor de verpakkingen die je op de Belgische markt hebt gebracht. De ophaler kan deze taak van jou niet overnemen.
Door klant te worden van Valipac, draag je deze laatste verplichting aan ons over. Je betaalt voor deze dienst een bijdrage dat de verwerking van de gegevens dekt.

Ik voer verpakte goederen in, die ik ontpak. Het verpakkingsafval dat hierdoor ontstaat sorteer ik. Wat is dan mijn voordeel om klant te worden van Valipac?

Als klant van Valipac moet je niet zelf de bewijzen van recyclage of nuttige toepassing van jouw verpakkingen verzamelen. We regelen het allemaal voor jou. Zo ben je zeker dat jouw bedrijf perfect in orde is met de wetgeving inzake het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen.
Verder kan je genieten van onze premies voor het sorteren en recycleren van jouw bedrijfsmatig verpakkingsafval (voor zover jouw bedrijf aan de toekenningsvoorwaarden voldoet).
Indien je zelf de bewijzen van recyclage of nuttige toepassing van jouw verpakkingen bij de overheid voorlegt, zou je moeilijkheden kunnen ondervinden voor niet recycleerbare verpakkingen of verpakkingen die niet voldoende gerecycleerd worden.

Hoe word ik klant van Valipac?

  • neem contact op met een adviseur op het nummer +32 2 456 83 10 of mail naar customer@valipac.be om een klantendossier op te stellen,
  • stuur de ingevulde en ondertekende overeenkomst en identificatiefiche via e-mail naar customer@valipac.be,
  • zodra je dossier is geopend, ontvang je een e-mail met je lidnummer en de vraag je eerste aangifte online in te vullen,
  • zodra je eerste aangifte in orde is, ontvang je de ondertekende overeenkomst via e-mail retour, samen met de factuur.

Ik geef mijn bedrijfsmatige verpakkingen aan bij Valipac. Ben ik verplicht om de verpakkingen van mijn producten terug te nemen?

Neen, als klant van Valipac voldoe je aan de terugnameplicht voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. De terugnameplicht is namelijk niet de verplichting om jouw verpakkingen terug te nemen, maar een verplichting om per materiaal een zeker percentage recyclage aan te tonen voor de verpakkingen waarvoor je verantwoordelijk bent. Valipac neemt deze verplichting voor jou op zich.

Wat indien ik eenmalige verpakkingen die binnenkomen via leveringen, opnieuw gebruik om mijn eigen producten mee te verpakken?

A) De verpakking die je opnieuw gebruikt, na het ontpakken van een product dat werd aangekocht bij een Belgische leverancier, moet je niet aangeven daar het bedrijf dat je het verpakt product heeft geleverd al verpakkingsverantwoordelijke is.
B) De verpakking die je opnieuw gebruikt, na het ontpakken van een product dat werd aangekocht bij een buitenlandse leverancier, moet je éénmaal aangeven als verpakkingsverantwoordelijke type C.
C) De verpakking die je opnieuw gebruikt, na het ontpakken van een product dat werd aangekocht bij een buitenlandse leverancier, om goederen te exporteren, dien je niet aan te geven omdat je jouw product naar buitenland stuurt.

Moeten herbruikbare verpakkingen zoals poolpallets ook aangegeven worden?

Ja, zij moeten aangegeven worden in de aangifte. Valipac vraagt echter geen financiële bijdrage op herbruikbare verpakkingen. Op herbruikbare verpakkingen geldt geen terugnameplicht maar wel een informatieplicht.

Ik verpak producten in België in opdracht van een ander bedrijf (bv. private label). Moet ik deze verpakkingen aangeven bij Valipac?

Indien je goederen verpakt in opdracht van een ander bedrijf dien je de verpakkingen niet bij Valipac aan te geven. Al het verpakkingsmateriaal (primaire verkoopsverpakking, verzamel- en vervoerverpakkingen) moet door de eigenaar van het merk aangegeven worden.

Ik ontpak producten in opdracht van een ander bedrijf en ben op geen enkel moment eigenaar van deze producten. Wie moet deze verpakkingen aangeven?

Belangrijk is om eerst na te gaan waar de opdrachtgever en de leverancier van de geleverde goederen gevestigd zijn. Als ontpakker ben je verantwoordelijk voor het bij jou ontstane verpakkingsafval indien jouw ontpakkingsactiviteiten plaatsvinden in België en de ontpakte goederen rechtstreeks afkomstig zijn uit het buitenland.

Ik doe een aangifte bij Fost Plus voor mijn bedrijfsmatige en huishoudelijke verpakkingen. Moet ik ook klant worden van Valipac?

Ja, omdat Fost Plus enkel bevoegd is voor het beheer van huishoudelijke verpakkingen en enkel de gegevens verwerkt m.b.t. huishoudelijke verpakkingen. Fost Plus kan je niet vertegenwoordigen voor jouw bedrijfsmatige verpakkingen.

Ik ontpak goederen die ik aankoop in het buitenland. Is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen van toepassing vermits ik deze goederen niet op de Belgische markt breng?

Ja, je bent verantwoordelijk voor het afval dat ontstaat bij het ontpakken van ingevoerde goederen. Ga de oorsprong van de factuur na: ontvang je een factuur uit België (met Belgisch BTW-nummer), dan ben je geen verpakkingsverantwoordelijke. Is het een buitenlandse factuur, dan ben je wel verpakkingsverantwoordelijke.

Voor de aangifte van de huishoudelijke verpakkingen rond de producten die ik invoer, heb ik mijn buitenlandse leveranciers gemandateerd. Wie doet de aangifte van de bedrijfsmatige verpakkingen van deze producten?

Het mandaat is enkel geldig voor Fost Plus. Je dient zelf de bedrijfsmatige verpakkingen bij Valipac aan te geven.

Mijn bedrijf gebruikt IBC’s. Mag ik deze aangeven als herbruikbare verpakkingen?

Nieuwe en/of gereconditioneerde IBC’s die je koopt bij een leverancier en die niet voldoen aan de voorwaarden van de beslissingsboom van herbruikbare verpakkingen worden beschouwd als eenmalige verpakkingen.
Een herbruikbare verpakking is bestemd en ontworpen om gedurende haar levensduur een minimum aantal omlopen te maken, om hervuld of hergebruikt te worden voor een identiek doel als waarvoor ze ontworpen werd.

Dit is van toepassing:

  • als jezelf de lege IBC’s terugneemt bij jouw klanten om ze te hergebruiken,
  • als jezelf een onderhoudscontract hebt afgesloten met een leverancier voor het herconditioneren van de desbetreffende IBC’s, zodat deze door je bedrijf naderhand hergebruikt kunnen worden (gesloten systeem).

In beide gevallen blijf je eigenaar van de IBC’s.

Is er een minimumdrempel voor de terugnameplicht?

Ja, indien je bedrijf de drempel van 300 kg eenmalige verpakkingen (huishoudelijk + bedrijfsmatig) niet overschrijdt, is enkel de informatieplicht van toepassing en niet de terugnameplicht.
Van zodra je de drempel van 300 kg overschrijdt, zal je zowel de verplichtingen voor huishoudelijke als voor bedrijfsmatige verpakkingen moeten vervullen en de gewichten enerzijds bij Fost Plus en anderzijds bij Valipac aangeven.
Bv.: Een firma voert textiel in vanuit Italië. Ze is verpakkingsverantwoordelijke voor 350 kg eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen (bv. voor de palletten en kartonnen dozen die bij levering gebruikt werden). Ze is eveneens verpakkingsverantwoordelijke voor 50 kg eenmalige huishoudelijke verpakkingen (bv. voor de kleine kartons rond sokken, verkocht per 2 in de verkooppunten). Deze firma dient aangifte te doen voor de bedrijfsmatige en de huishoudelijke verpakkingen.

Heeft de Brexit impact op de aangifte van bedrijfsmatige verpakkingen?

De Brexit wijzigt niets aan de wettelijke verplichtingen inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Wanneer je goederen uit het Verenigd Koninkrijk invoert om ze in België te verdelen of te ontpakken, zal je als verpakkingsverantwoordelijke (respectievelijk type B of type C) de verplichtingen van het Samenwerkingsakkoord ook naleven.

Mijn bedrijf is gevestigd in het buitenland en verkoopt aan Belgische klanten. Moet ik aangifte doen?

Neen, het zijn jouw Belgische klanten die de verpakkingen zullen aangeven, want zij voeren de goederen in op Belgisch grondgebied.

Ik koop verpakkingen aan in het buitenland die ik intern in mijn bedrijf gebruik. Moet ik deze verpakkingen aangeven?

Een bedrijfsinterne verpakking moet je nooit aangeven, ongeacht of de verpakking in het buitenland of in België wordt aangekocht.

Wat je echter wel zal aangeven, zijn de verpakkingsmaterialen die door de buitenlandse leverancier gebruikt worden om de verpakkingen aan jou te leveren. Voorbeeld:  je koopt lege blikken aan in Duitsland. Jouw Duitse leverancier levert de blikken in dozen op palletten met wikkelfolie rond. Deze dozen, palletten en wikkelfolie zal je aangeven onder verpakkingsverantwoordelijke type C.

Mijn bedrijf verkoopt portieverpakte koekjes, suiker enz. aan de horeca. Valt dit onder huishoudelijk of bedrijfsmatig verpakkingsafval?

Portieverpakte koekjes, suiker enz. zijn huishoudelijke producten. De primaire verpakking (de verpakking rond de koekjes, suiker enz.) is daarom een huishoudelijke verpakking die je zal aangeven bij Fost Plus.

Mijn bedrijf maakt deel uit van een groep juridische/technische entiteiten. Eén entiteit koopt alle verpakkingen aan voor de groep. Wie doet de Valipac-aangifte?

Bij aankoop van de verpakkingen in het buitenland, zal de entiteit die de aankopen doet, instaan voor de aangifte van de verpakkingsmaterialen die de buitenlandse leverancier bij de levering heeft gebruikt. Hiervoor is deze entiteit verpakkingsverantwoordelijke type C.

Voor de aangifte van de verpakkingen die door de verschillende entiteiten gebruikt worden bij verzending van de producten, hangt alles af van de afspraken die hieromtrent binnen de groep werden gemaakt. Deze kunnen zeer divers zijn; daarom neem je best contact op met onze medewerkers om de situatie binnen jouw groep te bespreken.

Mijn bedrijf doet beroep op een loonverpakker in het buitenland die de producten in mijn opdracht verpakt. Wie moet deze verpakkingen aangeven?

Dit is een specifiek geval van loonverpakking. De loonverpakker (het bedrijf dat in opdracht van een ander bedrijf goederen verpakt) is nooit verpakkingsverantwoordelijke voor de verpakkingen rond het eindproduct die hij in opdracht van zijn klant (de opdrachtgever) verpakt.

Als opdrachtgever is jouw bedrijf de verpakkingsverantwoordelijke en zal je de verpakkingen van het eindproduct opnemen in jouw aangifte. Let wel, de verpakkingen die bij de loonverpakker in het buitenland vrijkomen nav van het ontpakken van goederen, geef je niet aan omdat dit verpakkingsafval ontstaat in het buitenland.

De regelgeving rond loonverpakking is vrij complex. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact op met onze medewerkers om de situatie voor jouw bedrijf te analyseren.

Moet een loonverpakker controleren of de eigenaar van de goederen de verpakkingswetgeving volgt?

Neen, het is niet aan de loonverpakker om te controleren of zijn klant (de eigenaar van de goederen) zijn verplichtingen ivm de verpakkingswetgeving naleeft.

Meer dan 95% van onze productie gaat naar export. Is dat dan verpakking die op Belgische markt gebracht wordt?

Export valt niet onder de verpakkingsverantwoordelijkheid, omdat deze producten niet op de Belgische markt worden gebracht. Voor de 5% die je afzet op de Belgische markt, ben je wel verpakkingsverantwoordelijke type A. In de aangifte zal je enkel de verpakkingen aangeven die je gebruikt om jouw producten aan Belgische klanten te leveren.

Wat is het verschil tussen Fost Plus en Valipac?

Fost Plus is het erkend organisme voor het beheer van huishoudelijke verpakkingen (consumentenverpakkingen), terwijl Valipac het erkend beheersorganisme is voor de bedrijfsmatige verpakkingen (industriële en commerciële verpakkingen). Bedrijven die huishoudelijke én bedrijfsmatige verpakkingen op de Belgische markt brengen, zullen dus bij beide organisaties aansluiten.

Ik importeer en verkoop goederen op de Belgische markt, die ik niet gefabriceerd heb. Ben ik hiervoor verpakkingsverantwoordelijke?

Voor de verpakte goederen die je invoert en in België verdeelt, ben je verpakkingsverantwoordelijke type B. De bedrijfsmatige verpakkingen rond deze goederen geef je aan onder type B.

Bij levering van goederen op een europallet, wordt één uit het magazijn meegegeven (omgeruild) met de transporteur. Hoe geef je deze aan?

Een europallet is een herbruikbare verpakking. Een europallet die je bij levering van goederen uit het buitenland ontvangt en ontpakt, geef je aan onder verpakkingsverantwoordelijke type C. Zijn de goederen afkomstig van een Belgische leverancier, dan geef je deze europallet niet aan.

Ik ontvang goederen uit het buitenland op europalletten en gebruik de palletten vervolgens voor leveringen aan klanten in en buiten België. Waar moet ik deze europalletten aangeven?

Europalletten zijn herbruikbare verpakkingen. De europalletten die je ontvangt vanuit het buitenland, geef je aan onder verpakkingsverantwoordelijke type C. De europalletten die je gebruikt om goederen op de markt te brengen in België, geef je aan onder verpakkingsverantwoordelijke type A. De europalletten die je gebruikt voor leveringen in het buitenland, geef je niet aan.

Moet ik de aangekochte verpakkingen die grotendeels intern worden gebruikt, ook aangeven?

Bedrijfsinterne verpakkingen die je enkel gebruikt binnen het bedrijf én die niet op de openbare weg komen, moet je niet aangeven. Het gaat hier bv. om verpakkingen die gebruikt worden om een product te transporteren op de site zelf, of om een half-afgewerkt product tijdelijk te stockeren of te beschermen. Van zodra de goederen de site verlaten en op de openbare weg komen, spreken we niet meer van bedrijfsinterne verpakkingen (zelfs niet om ze van de ene naar de andere site van jouw bedrijf te vervoeren).

Onze Belgische vestiging is gesloten, maar onze zetel in het buitenland verkoopt aan Belgische klanten. Is de zetel in het buitenland dan verpakkingsverantwoordelijke?

Een buitenlands bedrijf heeft geen verpakkingsverantwoordelijkheid in België en moet dus ook niet aan de verplichtingen van het Samenwerkingsakkoord voldoen. Het zijn de Belgische klanten van de buitenlandse zetel die in dit geval als invoerder de verplichtingen moeten nakomen.

Zijn er ook buitenlandse declaraties te doen voor goederen die bv naar Duitsland, … gaan?

De EU-richtlijn inzake verpakkingen is door de lidstaten omgezet naar een nationale wetgeving. Elke lidstaat heeft een eigen systeem opgezet. Daarom zal je voor de goederen die je uitvoert, ook rekening houden met de regelgeving die in het land van bestemming geldt.

Ik heb een kledingzaak en verwijder de verpakking rond de ingevoerde kledingstukken alvorens ze te verkopen aan particulieren. Is dit dan een bedrijfsmatige verpakking?

Kledingstukken die je uit het buitenland ontvangt, zitten meestal in kartonnen dozen en zijn nog apart verpakt in plastic folie. De kartonnen dozen zijn inderdaad bedrijfsmatige verpakkingen. Je zal deze dan ook aangeven bij Valipac onder verpakkingsverantwoordelijke type C.

De plastic folie rond de kleding is daarentegen huishoudelijk en zal je aangeven bij Fost Plus (deze folie hoeft niet noodzakelijk door de retailer te worden ontpakt alvorens hij het kledingstuk in de winkel verkoopt).

Mijn bedrijf heeft verschillende vestigingen met eenzelfde btw-nummer. Hoe kan ik de aangifte invullen (per vestiging, op niveau van het btw-nummer)?

In principe geldt de regel: 1 btw-nummer = 1 aangifte, ook als er verschillende vestigingen zijn. Voor specifieke gevallen kan je steeds contact opnemen met onze medewerkers.

Na 4 jaar een vereenvoudigde aangifte te hebben ingevuld, vragen jullie me om een detailaangifte te doen. Als deze aangifte lager is dan 20 ton eenmalige verpakkingen, kan ik dan opnieuw gedurende 4 jaar een vereenvoudigde aangifte invullen?

De vereenvoudigde aangifte kan voor 4 opeenvolgende jaren worden gebruikt, voor zover het tonnage aan eenmalige verpakkingen de grens van 50 ton niet overschrijdt. Het vijfde jaar zal je opnieuw een detailaangifte invullen. Blijft het tonnage van de eenmalige verpakkingen onder de 20 ton, dan kan je het jaar daarop opnieuw overstappen op een vereenvoudigde aangifte.

Weet wel dat je altijd kan overschakelen van de vereenvoudigde aangifte naar een detailaangifte.

Mijn klanten vragen me om de dozen waarin ik mijn producten lever, retour te nemen en opnieuw te gebruiken (voor nieuwe leveringen aan hunzelf). Mag ik deze dozen als herbruikbaar aangeven?

Om te bepalen of een verpakking herbruikbaar is, raadpleeg je best de beslissingsboom voor herbruikbare verpakkingen. Is één van de 3 hoofdvragen neen, dan zal je de dozen als eenmalige verpakkingen aangeven.

Mijn bedrijf voert goederen in en verkoopt ze aan b2b-klanten. Het zijn mijn klanten die de producten in omloop brengen. Moet ik dan de aangifte doen?

Als invoerder zal jij de aangifte invullen, want jij hebt de producten in de eerste plaats verkocht aan je b2b-klanten.

Ik gebruik eenmalige palletten voor het verzenden van producten naar het buitenland. Moet ik deze palletten aangeven?

De verpakkingen (inclusief de palletten) die je gebruikt voor leveringen van producten naar het buitenland, geef je niet aan.

Is het piepschuim dat een product beschermt in een primaire kartonnen doos, dan eveneens een primaire verpakking?

Ja, in dit specifieke geval, is het piepschim eveneens een primaire verpakking.

Kan ik in de myDeclaration, een aangifte gedeeltelijk invullen en opslaan? Of moet je onmiddellijk doorsturen?

In myDeclaration kan je inderdaad de gegevens tijdelijk te bewaren om de aangifte later verder af te werken. Jouw aangifte wordt pas doorgestuurd naar Valipac wanneer je in de laatste stap op de knop “declaratie doorsturen” klikt.

Kan ik in myDeclaration verpakkingsdata automatisch opladen (bv via template) ipv alle gegevens manueel te moeten ingeven?

Op dit ogenblik laat myDeclaration niet toe om gegevens automatisch op te laden. De eerste maal dat je myDeclaration gebruikt, zal je de verpakkingsmaterialen en gewichten manueel moeten ingeven. Deze gegevens worden echter wel bewaard, zodat je het jaar daarop enkel nog de gewichten en eventuele nieuwe verpakkingsmaterialen moet ingeven.