Al klant

Bericht aan onze klanten: de financieringsbijdragen voor het referentiejaar 2021 blijven ongewijzigd

Wat doet Valipac voor u?

Net zoals 7.000 andere Belgische bedrijven, stelt u uw vertrouwen in Valipac. Maar wat doen wij concreet voor u?

Uw uitdaging: als producent uw verplichtingen nakomen

Uw bedrijf is klant geworden bij Valipac, omdat het onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Alle bedrijven die in België verpakkingsafval produceren door verpakte goederen op de markt te brengen of in te voeren, vallen onder die verantwoordelijkheid.

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is op uw bedrijf van toepassing indien :

 • U goederen verpakt (laat verpakken) om ze op de Belgische markt te brengen (Type A),
 • U verpakte goederen invoert (laat invoeren) om ze op de Belgische markt te brengen (u ontpakt of gebruikt deze goederen niet zelf) (Type B),
 • U goederen invoert die u uitpakt en/of verbruikt binnen uw bedrijf (Type C).

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verplicht u om jaarlijks aan te tonen dat 80% van die verpakkingen worden gerecycleerd. Alleen is dat vaak een onmogelijke opdracht, vooral in de eerste twee gevallen.

Onze bijdrage: die verplichtingen van u overnemen

Dankzij haar unieke positie op de markt verzamelt Valipac de gegevens over de hoeveelheden verpakkingen die haar klanten op de markt brengen, evenals de door de aangesloten ophalers ingezamelde en gerecycleerde tonnages. Wij maken een compilatie van die gegevens, verwerken ze en bezorgen de overheid een jaarrapport waaruit blijkt dat de bedrijven die aangesloten zijn bij Valipac collectief voldoen aan hun verplichtingen op het vlak van bedrijfsmatige verpakkingen.


 

Wat doet Valipac?

Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

 • wij verzamelen informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten op de markt worden gebracht;
 • Wij verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd;
 • wij vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten te berekenen;
 • we delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

Uw aangifte, gebruiksaanwijzing

Het enige wat u moet doen, is uw jaarlijkse aangifte invullen

Om uw verplichtingen aan Valipac over te laten, moet u ons gewoon één keer per jaar een aangifte doorgeven van de verpakkingen waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt. U moet ons deze aangifte ten laatste op 28 februari van elk jaar bezorgen via de volgende kanalen:

Vanaf 21 januari 2021 zal u onze webinar ‘opleiding aangifte’ hier kunnen bekijken.

myDeclaration

myDeclaration is een platform waarop u uw aangifte rechtstreeks kunt doen.

 • Al geregistreerd? Meld u aan in uw klantenzone met uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u hebt gekozen bij uw registratie.
 • Nog niet geregistreerd? Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 2 456 83 10 of stuur een e-mail naar administration@valipac.be om uw toegang te activeren en een wachtwoord te kiezen.

Benieuwd hoe de applicatie werkt? Bekijk onze tutorial.

 

ePack

ePack is een applicatie die voorbehouden is voor bedrijven die tegelijk klant zijn bij Fost Plus (huishoudelijke verpakkingen) en bij Valipac (bedrijfsmatige verpakkingen).

Als u kiest voor dit aangiftesysteem, weet dan dat enkel een gedetailleerde aangifte op basis van de productfiches mogelijk is, zelfs voor uw bedrijfsmatige verpakkingen.

 • Al geregistreerd? Meld u aan in uw klantenzone met uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u hebt gekozen bij uw registratie of met uw elektronische identiteitskaart.
 • Nog niet geregistreerd? Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 2 456 83 10 of stuur een e-mail naar administration@valipac.be om uw toegang te activeren en een wachtwoord te kiezen.

De papieren aangifte

Als u de klassieke papieren formule verkiest, weet dan dat de aangifteformulieren begin januari naar onze klanten worden gestuurd. U kunt ze eveneens downloaden op onze website of door een e-mail te sturen naar administration@valipac.be

Download hieronder de aangifteformulieren

Eenmalige verpakkingen

Herbruikbare verpakkingen

Hebt u informatie nodig om uw aangifte over bedrijfsmatige verpakkingen in te vullen?

Valipac stelt deze gids ter beschikking met alle nuttige informatie voor uw bedrijf:

Aangiftegids voor bedrijfsmatige verpakkingen

Groepsaangifte

Bedrijven die juridisch tot eenzelfde groep behoren, kunnen één enkele aangifte indienen. Dit moet aan Valipac gemeld worden op het formulier “Groepsdeclaratie”. Het bedrijf dat de aangifte doet, geeft jaarlijks de namen en de ondernemingsnummers van de bedrijven door die in de aangifte zijn opgenomen, evenals het percentage van de verpakkingsverantwoordelijkheid die alle bedrijven in de aangifte vertegenwoordigen.

Groepsaangifte 2020

Vereenvoudigde aangifte

Klanten van wie de jaarlijkse aangifte onder de 10 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen blijft, hebben de mogelijkheid om een vereenvoudigde aangifte in te dienen.

De eerste aangifte bepaalt of u in aanmerking komt voor deze administratieve vereenvoudiging. U maakt over uw eerste aansluitingsjaar een gedetailleerde aangifte op. Deze aangifte is de basis voor de volgende vier jaren.  Gedurende die tijd communiceert u enkel uw omzetcijfer via het formulier “Vereenvoudigde aangifte op basis van omzetcijfer” en stuurt het ten laatste 28 februari van elk jaar naar Valipac.

Op basis van de procentuele evolutie van uw omzetcijfer, wordt uw aangifte door Valipac bepaald. Het vijfde jaar maakt u opnieuw een gedetailleerde aangifte op.

Vereenvoudigde aangifte 2020

Uw factuur: hoeveel kosten onze diensten?

De financieringsbijdrage die u aan Valipac betaalt, hangt af van de tonnage en het soort verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent. Dankzij onze manier van werken kunnen wij stabiele tarieven bieden, los van de schommelingen van de materiaalprijzen op de markt.

De minimale financieringsbijdrage bedraagt €50

Tarieven 2021 €/ton
Papier/karton, hout, metaal, glas, natuurvezels en andere recycleerbare materialen 14,50
Kunststof 39,50
Kunststof voor de bouwsector* 49,50
Niet recycleerbare materialen 53,00
Herbruikbare verpakkingen 0

* dit specifiek tarief is bestemd voor de financiering van Clean Site System, een inzamelsysteem van folie op bouwwerven. Voor meer informatie hierover, raadpleeg onze website www.cleansitesystem.be

Verpakkingsmateriaal Tarief 2020 per ton Ton Prijs €
Recycleerbaar karton € 14,50
Recycleerbaar metaal € 14,50
Recycleerbaar hout € 14,50
Recycleerbaar glas € 14,50
Recycleerbare natuurvezels € 14,50
Recycleerbare kunststof € 39,50
Recycleerbare kunststof voor bouwsector € 49,50
Andere recycleerbare materialen € 14,50
Niet-recycleerbare verpakkingen
(incl. niet-recycl. kunststof)
€ 53,00
Totaal (jaarlijks) :  

Meer weten

Veelgestelde vragen

De wetgeving inzake bedrijfsmatige verpakkingen valt binnen onze kennisdomeinen. Wij hebben dagelijks contact met bedrijven die specifieke vragen hebben over hun situatie.
Bepaalde vragen komen vaak terug. Die hebben we verzameld in een FAQ, om u het leven makkelijker te maken.

Bekijk hier de veelgestelde vragen
faq

Valipac Opleidingen

Door de coronacrisis kunnen de opleidingen die we jaarlijks in januari op diverse locaties in België organiseren, jammer genoeg niet doorgaan.

Daarom hebben we besloten om in 2021 de fysieke opleidingen te vervangen door online opleidingen. Hieronder vindt u de data van onze gratis webinar ‘Opleiding aangifte’. Schrijf u snel in, u leert er alles wat u moet weten voor u aan uw aangifte begint.

Hebt u vragen tijdens de sessie? Stel ze gerust via de chat. Onze medewerkers beantwoorden ze tijdens de live Q&A-sessie na de opleiding. Is uw vraag zeer specifiek, dan maken we een afspraak voor een persoonlijk onderhoud in uw bedrijf of via video-conference.

De online sessies van dinsdag 12 januari (van 10u tot 11u) en dinsdag 19 januari (van 14 tot 15u) zijn volzet, u kunt wel nog inschrijven voor de extra sessie op donderdag 21 januari (van 10 tot 11 uur)

Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Schrijf u hier in.

Heeft u inmiddels vragen over uw aangifte, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze adviseurs of onze aangiftegids te raadplegen.

De opleiding omvat 3 delen:

 • Deel 1: theorie.
  • Waarom vult u een aangifte in?
  • Wat moet u daarvoor weten?
 • Deel 2: praktijk
  • Hoe doet u de aangifte? Via welk kanaal?
  • Hoe berekent u de gegevens?
  • Hoe geeft u de info in?
 • Deel 3: live Q&A. Onze medewerkers zitten online klaar om uw vragen live te beantwoorden.

Hebt u een specifieke vraag? Contacteer ons via communication@valipac.be

Opleidingsdata:

 • Dinsdag 12 januari 2021 (van 10u tot 11u) – Nederlandstalige sessie
 • Donderdag 14 januari 2021 (van 10u tot 11u) – Franstalige sessie
 • Dinsdag 19 januari 2021 (van 14u tot 15u) – Nederlandstalige sessie
 • Donderdag 21 januari 2021 (van 10u tot 11u) – Nederlandstalige sessie
 • Donderdag 21 januari 2021 (van 14u tot 15u) – Franstalige sessie

Registreren

Ik accepteer het privacybeleid, zie ons privacybeleid

Neem contact op met onze adviseurs

Hulp nodig? Advies nodig?

Onze adviseurs staan van maandag tot vrijdag tot u beschikking op het nummer +32 2 456 83 10.

U kunt ons ook uw vraag sturen door ons contactformulier in te vullen.

Onze adviseurs helpen jullie ook graag ter plaatse in uw bedrijf.

Contactformulier