Al klant

Wat doet Valipac voor jou?

Net als 7.000 andere Belgische bedrijven, is jouw bedrijf klant van Valipac. Maar weet je ook wat we precies voor je doen? En hoe je werkdag er zou uitzien als Valipac niet bestond? Je zou bijvoorbeeld bij al je klanten je verpakkingsmateriaal terug moeten inzamelen om het via een afvalophaler te laten recycleren. En daar moeten aandringen om je recyclagebewijzen te ontvangen. Om vaak zelfs de wereld te moeten afreizen om deze te bemachtigen!

Gelukkig neemt Valipac deze verplichtingen van je over! Klant zijn bij Valipac is de garantie dat je bedrijf in orde is met de wetgeving voor bedrijfsmatige verpakkingen.

 

Jouw uitdaging: als producent jouw verplichtingen nakomen

Je bedrijf is klant geworden bij Valipac, omdat het onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Alle bedrijven die in België verpakkingsafval produceren door verpakte goederen op de markt te brengen of in te voeren, vallen onder die verantwoordelijkheid.

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is op je bedrijf van toepassing indien:

 • Je goederen verpakt (laat verpakken) om ze op de Belgische markt te brengen (Type A),
 • Je verpakte goederen invoert (laat invoeren) om ze op de Belgische markt te brengen (je ontpakt of gebruikt deze goederen niet zelf) (Type B),
 • Je goederen invoert die je uitpakt en/of verbruikt binnen je bedrijf (Type C).

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verplicht je om jaarlijks aan te tonen dat 80% van die verpakkingen worden gerecycleerd. Alleen is dat vaak een onmogelijke opdracht, vooral in de eerste twee gevallen.

Onze toegevoegde waarde: die verplichtingen van je overnemen

Dankzij haar unieke positie op de markt verzamelt Valipac de gegevens over de hoeveelheden verpakkingen die haar klanten op de markt brengen, evenals de door de aangesloten ophalers ingezamelde en gerecycleerde tonnages. We maken een compilatie van die gegevens, verwerken ze en bezorgen de overheid een jaarrapport waaruit blijkt dat de bedrijven die aangesloten zijn bij Valipac collectief voldoen aan hun verplichtingen op het vlak van bedrijfsmatige verpakkingen.


 

Hoe werkt Valipac?

Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten op de markt worden gebracht;
 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd;
 • we vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten te berekenen;
 • we delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

Jouw aangifte

Het enige wat je moet doen, is jaarlijks een aangifte invullen

Om jouw verplichtingen aan Valipac over te dragen, vragen we je om één keer per jaar een aangifte in te vullen van de verpakkingen waarvoor je de verantwoordelijkheid draagt. Deze aangifte bezorg je ten laatste op 28 februari via de volgende kanalen:

myDeclaration

myDeclaration is het platform om de aangifte online door te sturen.

 • Al geregistreerd? Meld je aan met jouw gebruikersnaam en het wachtwoord dat je hebt gekozen bij jouw registratie.
 • Nog niet geregistreerd? Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 2 456 83 10 of stuur een e-mail naar administration@valipac.be om jouw toegang te activeren en een wachtwoord te kiezen.

Benieuwd hoe de applicatie werkt? Bekijk onze tutorial.

 

De papieren aangifte

Als je de klassieke papieren formule verkiest, weet dan dat de aangifteformulieren begin januari naar onze klanten worden gestuurd. Je kan ze eveneens downloaden op onze website of door een e-mail te sturen naar administration@valipac.be

Download hieronder de aangifteformulieren

Eenmalige verpakkingen

Herbruikbare verpakkingen

Bedrijven die juridisch tot eenzelfde groep behoren, kunnen één enkele aangifte indienen. Dit moet aan Valipac gemeld worden op het formulier “Groepsdeclaratie”. Het bedrijf dat de aangifte doet, geeft jaarlijks de namen en de ondernemingsnummers van de bedrijven door die in de aangifte zijn opgenomen, evenals het percentage van de verpakkingsverantwoordelijkheid die alle bedrijven in de aangifte vertegenwoordigen.

Groepsaangifte 2021

Klanten van wie de jaarlijkse aangifte onder de 10 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen blijft, hebben de mogelijkheid om een vereenvoudigde aangifte in te dienen.

De eerste aangifte bepaalt of je in aanmerking komt voor deze administratieve vereenvoudiging. Je maakt voor het eerste aansluitingsjaar een gedetailleerde aangifte op. Deze aangifte is de basis voor de volgende vier jaren. Gedurende die tijd communiceer je enkel je omzetcijfer via het formulier “Vereenvoudigde aangifte op basis van omzetcijfer” en stuurt het ten laatste 28 februari van elk jaar naar Valipac.

Op basis van de procentuele evolutie van jouw omzetcijfer, wordt de aangifte door Valipac bepaald. Het vijfde jaar maak je opnieuw een gedetailleerde aangifte op.

Vereenvoudigde aangifte 2021

MyFost

MyFost is een applicatie die voorbehouden is voor bedrijven die tegelijk klant zijn bij Fost Plus (huishoudelijke verpakkingen) en bij Valipac (bedrijfsmatige verpakkingen).

Als je kiest voor dit aangiftesysteem, weet dan dat enkel een gedetailleerde aangifte op basis van de productfiches mogelijk is, zelfs voor de bedrijfsmatige verpakkingen.

 • Al geregistreerd? Meld je aan met jouw gebruikersnaam en het wachtwoord dat je hebt gekozen bij jouw registratie of met jouw elektronische identiteitskaart.
 • Nog niet geregistreerd? Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 2 456 83 10 of stuur een e-mail naar administration@valipac.be om jouw toegang te activeren en een wachtwoord te kiezen.

Hulp nodig?

Vragen over je aangifte? Schrijf je in voor onze webinar “Opleiding aangifte“: Webinars 2022

Valipac stelt ook een handige gids ter beschikking met alle nuttige informatie voor jouw bedrijf:  Aangiftegids voor bedrijfsmatige verpakkingen

 

Jouw factuur: hoeveel kosten onze diensten?

De financieringsbijdrage die je aan Valipac betaalt, hangt af van het tonnage en het soort verpakkingen waarvoor je verantwoordelijk bent. Dankzij onze manier van werken kunnen we stabiele tarieven aanbieden, los van de schommelingen van de materiaalprijzen op de markt.

De minimale financieringsbijdrage bedraagt €50

Tarieven (€/ton) 2021 2022
Recycleerbare verpakkingen excl. plastic 14,50 17,00
Recycleerbare plastic verpakkingen 39,50 53,00
Recycleerbare plastic verpakkingen voor de bouwsector* 49,50 53,00
Niet recycleerbare verpakkingen 53,00 80,00
Herbruikbare verpakkingen 0 0

* dit specifiek tarief is bestemd voor de financiering van Clean Site System, een inzamelsysteem van folie op bouwwerven. Voor meer informatie hierover, raadpleeg onze website www.cleansitesystem.be

Meer weten

Veelgestelde vragen

De wetgeving inzake bedrijfsmatige verpakkingen valt binnen onze kennisdomeinen. We hebben dagelijks contact met bedrijven die specifieke vragen hebben over hun situatie.
Bepaalde vragen komen vaak terug. Die hebben we verzameld in een FAQ, om je het leven makkelijker te maken.

Bekijk hier de veelgestelde vragen
faq

Valipac opleidingen

Onze webinars “Opleiding aangifte” zijn terug!

Ontdek het programma en schrijf je nu in!

Meer informatie
formation-entreprise

Registreren

  Ik accepteer het privacybeleid, zie ons privacybeleid

  Neem contact op met onze adviseurs

  Hulp nodig? Advies nodig?

  Onze adviseurs staan van maandag tot vrijdag tot je dienst op het nummer +32 2 456 83 10.

  Je kan ons ook je vraag sturen door ons contactformulier in te vullen.

  Onze adviseurs helpen je ook graag ter plaatse in jouw bedrijf.

  Contactformulier