Over Valipac

Geschiedenis

Valipac  werd in 1997 op initiatief van het Belgische bedrijfsleven opgericht. Zijn rol bestond erin een collectief antwoord te geven op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van producenten van bedrijfsmatige verpakkingen.

In 20 jaar tijd hebben wij het recyclagepercentage van bedrijfsmatige verpakkingen helpen te verhogen van 74% naar 91,5%, en tegelijk stabiele tarieven voor onze klanten behouden.

Ons participatiemodel is gebaseerd op overleg tussen de verschillende belanghebbende partijen: beroepsfederaties, bedrijven en werkgeversorganisaties maken deel uit van onze besluitvormingsorganen.

Wat doet Valipac?

Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten op de markt worden gebracht;
 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd;
 • we vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten te berekenen;
 • we delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. Voor huishoudelijke verpakkingen moet u contact opnemen met de bevoegde instantie Fost Plus. Bedrijven die huishoudelijke EN bedrijfsmatige verpakkingen op de markt brengen, moeten dus klant worden van beide organisaties.

 

 

Schema Werking Valipac Nl V2022

Header Valipac

Onze missie :

Samen werken aan een circulaire economie

Ambities van Valipac

Onze belangrijkste ambitie bestaat erin de implementatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor bedrijfsmatige verpakkingen verder te verbeteren, zonder de tarieven voor de verpakkingsverantwoordelijken te verhogen.

Tot onze belangrijkste doelstellingen behoren ook:

 • selectieve ophaling bevorderen
 • meer recycleren
 • onze marktdekking uitbreiden

Parallel hebben we vier doelstellingen bepaald die nodig zijn om onze belangrijkste ambitie te verwezenlijken.

 1. 01

  De betrouwbare gegevensbron inzake bedrijfsafval zijn.

  Valipac staat borg voor betrouwbare en volledige gegevens. De ophaling en verwerking gebeurt volledig veilig. Dankzij onze globale visie op de industriële afvalproductie zorgen we voor relevante marktanalyses, promoten we de selectieve ophaling en evolueren we naar meer administratieve vereenvoudiging.

 2. 03

  Synergieën ontwikkelen door samen te werken met andere UPV-organisaties.

  Valipac wil samenwerkingen aangaan met andere UPV-organisaties om zijn acties efficiënter te maken en de kosten voor de bedrijven te verlagen.

 3. 02

  De overgang naar een circulaire economie stimuleren.

  Dankzij de centrale en neutrale positie van Valipac in de levenscyclus van materialen kunnen we het bedrijfsleven inspireren en stimuleren door sensibiliseringsacties. Dankzij onze kennis, praktische casestudy’s en gegevensverzameling kunnen we initiatieven aanmoedigen om de circulariteit van de materialen te bevorderen.

 4. 04

  De persoonlijke ontwikkeling van ons team waarderen en stimuleren

  Onze medewerkers spelen een essentiële rol in de uitvoering van onze ambities. Hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. We waarderen het werk van onze teams en zorgen ervoor dat ze gemotiveerd blijven. Al onze medewerkers kunnen een passend opleidingsprogramma volgen.

Onze waarden

 • betrouwbaar

  De professionaliteit van ons team en performante tools staan garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. We verzamelen en verwerken gegevens op een vertrouwelijke manier en streven naar waarheidsgetrouwe data. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn transparant waar mogelijk.

 • pragmatisch

  We passen ons systeem voortdurend aan om de beste resultaten te behalen op een zo efficiënt mogelijke manier maar met behoud van onze integriteit. We aarzelen niet om onze werkwijze in vraag te stellen en bij te sturen om onze ambities te realiseren.

 • zorgzaam

  Al onze stakeholders en al onze medewerkers zijn belangrijk. Iedereen wordt gehoord en iedereen draagt bij. We zijn betrokken bij elkaar, we zijn zorgzaam voor elkaar. We erkennen en vertrouwen elkaar in een sfeer van bescheidenheid, eerlijkheid en wederzijds respect.

 • innovatief

  We gaan actief op zoek naar bijkomende opportuniteiten die innovatie en toegevoegde waarde voor onze stakeholders inhouden. We voorzien daarvoor de nodige aandacht en middelen en moedigen ons team aan om out-of-the-box te denken. Ook bestaande processen krijgen voldoende aandacht en middelen met het oog op permanente verbetering.

Ons team

Dries

Dries Daineffe

Account Manager Operations
Wout

Wout Mertens

Account Manager Operations
Alice

Alice Milet

Account Manager Operations
Geert

Geert Van Laethem

Application owner
Kevin Zw

Kevin Haleydt

Data Expert
Brent Mariën

Brent Mariën

Account Manager Operations

Bert Bessems

Senior Account Manager Operations

Isabelle Heuchamps

Advisor Customer Service
Vienna Bw

Vienna De Hondt

Manager Customer Service
Tina Segebarth

Tina Segebarth

Project Coordinator Communication
Jana Vanderschommen

Jana Vanderschommen

Account Manager Customer Service

Khalil Chaker

Account Manager Operations

Lucas Wauters

Account Manager Operations

Nele Vlecken

Account Manager Operations

Filip Vangeel

Manager Circular Economy
Abdel Bouasse

Abdel Bouasse

Senior Advisor Customer Service
Andy Huvaere

Andy Huvaere

Senior Account Manager Operations
Esther Philips

Esther Philips

Accountant
Fabienne Billiard

Fabienne Billiard

Account Manager Customer Service
Francis Huysman

Francis Huysman

Managing Director
Ingrid Bouchez

Ingrid Bouchez

Manager Communication
Jens Poelaert

Jens Poelaert

Senior Account Manager Operations
Luc Van de Vondel

Luc Van de Vondel

Director Finance & Competence Centers
Lydia De Logi

Lydia De Logi

Project Coordinator Communication

Marie-Pierre Lorand

Advisor Customer Service

Petra Hemmerijckx

Management Assistant

Tom Vanwezer

Account Manager Circular Economy
Vera Geeroms

Vera Geeroms

Advisor Customer Service

Xavier Lhoir

Director Operations & Circular Economy