Over Valipac

Geschiedenis

Valipac werd in 1997 door de Belgische industrie opgericht om een collectief antwoord te bieden op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen. Wij zijn de eerste Europese organisatie die zich specifiek bezighoudt met bedrijfsmatige verpakkingen. Onze basisopdracht bestaat erin de recyclagepercentages te halen die onze klanten worden opgelegd voor de bedrijfsmatige verpakkingen die zij op de Belgische markt brengen.

Om circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen te bereiken, hebben wij ons 4 verbintenissen opgelegd: onze klanten aanmoedigen om circulaire verpakkingen te gebruiken, de traceerbaarheid van bedrijfsmatig verpakkingsafval garanderen om de effectieve recyclage te verzekeren, de lokale recyclage stimuleren en ten slotte de selectieve inzameling van bedrijfsmatige verpakkingen bij bedrijven verder aanmoedigen.

Wat doet Valipac?

Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten op de markt worden gebracht;
 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd;
 • we vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten te berekenen;
 • we delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. Voor huishoudelijke verpakkingen moet u contact opnemen met de bevoegde instantie Fost Plus. Bedrijven die huishoudelijke EN bedrijfsmatige verpakkingen op de markt brengen, moeten dus klant worden van beide organisaties.

 

 

Schema Ivcie 2023 Nl

Header Valipac

Onze missie :

Samen werken aan een circulaire economie

Ambities van Valipac

 

 1. 01

  Invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakking voor onze deelnemers

  Valipac heeft als hoofdambitie een correcte invulling te geven van zijn erkenning en te streven naar een continue verbetering van de uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor bedrijfsmatige verpakkingen. Het stimuleren van de selectieve inzameling, het traceren van stromen tot de finale recyclage, het aantonen van recyclage onder broadly equivalent conditions, het sensibiliseren van preventie en hergebruik en dit alles binnen een internationale context maken deel uit van onze belangrijkste ambitie.

 2. 03

  Op basis van betrouwbare data toegevoegde waarde m.b.t. duurzaamheid van bedrijfsmatig verpakkingen en circulariteit van verpakkingsafval terugkoppelen naar de stakeholders

  We willen het centraal platform zijn voor data op verschillende plaatsten in de materiaalketen over de graad van (lokale) circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen en op deze manier de centrale actor zijn in de waardeketen van bedrijfsmatige verpakkingen. Via analyse van deze data willen we inzichten en toegevoegde waarde terugkoppelen aan de verschillende stakeholders (deelnemers, ontpakkers, operatoren, federaties en overheden).

 3. 02

  Een katalysator zijn in de transitie naar een lokale circulaire economie

  We zijn een katalysator in de transitie naar circulaire economie van bedrijfsmatige verpakkingen en in de evolutie naar lokale materiaalkringlopen. We willen selectieve inzameling en kwalitatieve lokale recyclage stimuleren, en het gebruik van recycled content in verpakkingen stimuleren. We willen specifiek onze deelnemers informeren en stimuleren in de evolutie naar meer duurzame bedrijfsmatige verpakkingen.

 4. 04

  Toekomstgerichte organisatie met een competent en gemotiveerd team

  We willen een efficiënte en toekomstgerichte organisatie zijn met hoge werknemerstevredenheid en motivatie.

Onze waarden

 • betrouwbaar

  De professionaliteit van ons team en performante tools staan garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. We verzamelen en verwerken gegevens op een vertrouwelijke manier en streven naar waarheidsgetrouwe data. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn transparant waar mogelijk.

 • pragmatisch

  We passen ons systeem voortdurend aan om de beste resultaten te behalen op een zo efficiënt mogelijke manier maar met behoud van onze integriteit. We aarzelen niet om onze werkwijze in vraag te stellen en bij te sturen om onze ambities te realiseren.

 • zorgzaam

  Al onze stakeholders en al onze medewerkers zijn belangrijk. Iedereen wordt gehoord en iedereen draagt bij. We zijn betrokken bij elkaar, we zijn zorgzaam voor elkaar. We erkennen en vertrouwen elkaar in een sfeer van bescheidenheid, eerlijkheid en wederzijds respect.

 • innovatief

  We gaan actief op zoek naar bijkomende opportuniteiten die innovatie en toegevoegde waarde voor onze stakeholders inhouden. We voorzien daarvoor de nodige aandacht en middelen en moedigen ons team aan om out-of-the-box te denken. Ook bestaande processen krijgen voldoende aandacht en middelen met het oog op permanente verbetering.

Ons team

Pieter

Pieter Loosen

Account Manager Customer
Michiel

Michiel Van den plas

Manager Strategic Projects
Nils

Nils Pannecoucke

Account Manager Operations
Jacco

Jacco Malbrain

Account Manager Operations
Dries

Dries Daineffe

Account Manager Operations
Wout

Wout Mertens

Account Manager Operations
Alice

Alice Milet

Account Manager Operations
Geert

Geert Van Laethem

Application owner
Kevin

Kevin Haleydt

Data Expert
Brent

Brent Mariën

Account Manager Operations
Bert

Bert Bessems

Manager Operations
Isabelle

Isabelle Heuchamps

Advisor Operations
Vienna

Vienna De Hondt

Manager Customer Service
Tina

Tina Segebarth

Project Coordinator Communication
Jana

Jana Vanderschommen

Account Manager Customer Service
Khalil

Khalil Chaker

Account Manager Operations
Nele

Nele Vlecken

Senior Account Manager Operations
Filip

Filip Vangeel

Manager Sustainability
Abdel

Abdel Bouasse

Senior Advisor Customer Service
Andy

Andy Huvaere

Manager Operations
Esther

Esther Philips

Accountant
Fabienne

Fabienne Billiard

Account Manager Customer Service
Francis

Francis Huysman

Managing Director
Ingrid

Ingrid Bouchez

Manager Communication
Jens Poelaert

Jens Poelaert

Manager Operations
Luc

Luc Van de Vondel

Director Finance & Competence Centers - Customer Service and Sustainability
Lydia

Lydia De Logi

Project Coordinator Communication
Mp

Marie-Pierre Lorand

Advisor Customer Service
Petra

Petra Hemmerijckx

Management Assistant
Tom

Tom Vanwezer

Senior Account Manager Sustainability
Vera Geeroms

Vera Geeroms

Advisor Customer Service
Xavier

Xavier Lhoir

Director Operations & Circularity