Over Valipac

20 jaar recyclage

Valipac  werd in 1997 op initiatief van het Belgische bedrijfsleven opgericht. Zijn rol bestond erin een collectief antwoord te geven op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van producenten van bedrijfsmatige verpakkingen.

In 20 jaar tijd hebben wij het recyclagepercentage van bedrijfsmatige verpakkingen helpen te verhogen van 74% naar 88,8%, en tegelijk stabiele tarieven voor onze klanten behouden.

Ons participatiemodel is gebaseerd op overleg tussen de verschillende belanghebbende partijen: beroepsfederaties, overheden en werkgeversorganisaties maken deel uit van onze besluitvormingsorganen.

Wat doet Valipac?

Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten op de markt worden gebracht;
 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd;
 • we vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten te berekenen;
 • we delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. Voor huishoudelijke verpakkingen moet u contact opnemen met de bevoegde instantie Fost Plus. Bedrijven die huishoudelijke EN bedrijfsmatige verpakkingen op de markt brengen, moeten dus klant worden van beide organisaties.

IVCIE NL

Onze opdracht? Samen werken aan een circulaire economie.

De verwezenlijking van een Mission Statement is een ambitieus project. Daarom is handelen hier erg zinvol. Innovatie en pragmatisme zijn de sleutelwoorden van onze organisatie. In deze context hebben we een toekomstvisie ontwikkeld waarin praktische casestudy’s een belangrijke rol spelen.

De uitdagingen die ons te wachten staan, zijn niet min. Samen met onze partners gaan we deze challenges aan. De overlegcultuur die ons kenmerkt is een onmiskenbare troef om onze doelstellingen te bereiken en maakt van Valipac een betrouwbare partner. We respecteren de belangen van elke belanghebbende partij en werken samen met andere organisaties om onze acties nog efficiënter te maken.

De economie van morgen zal moeten bogen op een duurzaam model dat de lokale economie stimuleert en een toegevoegde waarde vormt voor onze samenleving als geheel.
Het woord circulair zal binnenkort vaak in de mond worden genomen. We kunnen enkel een duurzame toekomst creëren door de materiaalcyclus rond te maken. Dankzij onze centrale positie in de waardeketen zijn we goed gepositioneerd om hieraan onze bijdrage te leveren.

Ambities van Valipac

Onze belangrijkste ambitie bestaat erin de implementatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor bedrijfsmatige verpakkingen verder te verbeteren, zonder de tarieven voor de verpakkingsverantwoordelijken te verhogen.

Tot onze belangrijkste doelstellingen behoren ook:

 • selectieve ophaling bevorderen
 • meer recycleren
 • onze marktdekking uitbreiden

Parallel hebben we vier doelstellingen bepaald die nodig zijn om onze belangrijkste ambitie te verwezenlijken.

 1. 01

  De betrouwbare gegevensbron inzake bedrijfsafval zijn.

  Valipac staat borg voor betrouwbare en volledige gegevens. De ophaling en verwerking gebeurt volledig veilig. Dankzij onze globale visie op de industriële afvalproductie zorgen we voor relevante marktanalyses, promoten we de selectieve ophaling en evolueren we naar meer administratieve vereenvoudiging.

 2. 02

  De overgang naar een circulaire economie stimuleren.

  Dankzij de centrale en neutrale positie van Valipac in de levenscyclus van materialen kunnen we het bedrijfsleven inspireren en stimuleren door sensibiliseringsacties. Dankzij onze kennis, praktische casestudy’s en gegevensverzameling kunnen we initiatieven aanmoedigen om de circulariteit van de materialen te bevorderen.

 3. 03

  Synergieën ontwikkelen door samen te werken met andere UPV-organisaties.

  Valipac wil samenwerkingen aangaan met andere UPV-organisaties om zijn acties efficiënter te maken en de kosten voor de bedrijven te verlagen.

 4. 04

  De persoonlijke ontwikkeling van ons team waarderen en stimuleren

  Onze medewerkers spelen een essentiële rol in de uitvoering van onze ambities. Hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. We waarderen het werk van onze teams en zorgen ervoor dat ze gemotiveerd blijven. Al onze medewerkers kunnen een passend opleidingsprogramma volgen.

Onze waarden

 • betrouwbaar

  De professionaliteit van ons team en performante tools staan garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. We verzamelen en verwerken gegevens op een vertrouwelijke manier en streven naar waarheidsgetrouwe data. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn transparant waar mogelijk.

 • pragmatisch

  We passen ons systeem voortdurend aan om de beste resultaten te behalen op een zo efficiënt mogelijke manier maar met behoud van onze integriteit. We aarzelen niet om onze werkwijze in vraag te stellen en bij te sturen om onze ambities te realiseren.

 • zorgzaam

  Al onze stakeholders en al onze medewerkers zijn belangrijk. Iedereen wordt gehoord en iedereen draagt bij. We zijn betrokken bij elkaar, we zijn zorgzaam voor elkaar. We erkennen en vertrouwen elkaar in een sfeer van bescheidenheid, eerlijkheid en wederzijds respect.

 • innovatief

  We gaan actief op zoek naar bijkomende opportuniteiten die innovatie en toegevoegde waarde voor onze stakeholders inhouden. We voorzien daarvoor de nodige aandacht en middelen en moedigen ons team aan om out-of-the-box te denken. Ook bestaande processen krijgen voldoende aandacht en middelen met het oog op permanente verbetering.

Ons team

Abdel Bouasse

Abdel Bouasse

Advisor ICT
Andy Huvaere

Andy Huvaere

Auditor Operations

Bert Bessems

Auditor Operations
Esther Philips

Esther Philips

Assistant Accounting
Fabienne Billiard

Fabienne Billiard

Advisor Business Dev

Filip Vangeel

Manager Circular Economy
Francis Huysman

Francis Huysman

Managing Director
Ingrid Bouchez

Ingrid Bouchez

Communication Manager
Jan Van Ranst

Jan Van Ranst

Manager Major Account
Jens Poelaert

Jens Poelaert

Auditor Operations
Julien de Tiège

Julien de Tiège

Manager ICT
Karel Gemmeke

Karel Gemmeke

Director Business Dev
Lieselot Vercammen

Lieselot Vercammen

Project Coordinator Communication
Luc Van de Vondel

Luc Van de Vondel

Director Finance & Admin

Lucas Wauters

Junior Auditor Operations
Lydia De Logi

Lydia De Logi

Project Coordinator Communication
Marie-Gabrielle du Parc

Marie-Gabrielle du Parc

Junior Auditor Operations

Marie-Pierre Lorand

Advisor Members

Michiel Van den plas

Junior Auditor Operations

Nathalie Walravens

Advisor Members

Nele Vlecken

Junior Auditor Operations

Petra Hemmerijckx

Senior Advisor Business Dev
Stefan Langenaken

Stefan Langenaken

Manager Operations

Tom Vanwezer

Advisor Business Dev
Vera Geeroms

Vera Geeroms

Head Accounting
xavier-lhoir

Xavier Lhoir

Director Operations