Bedrijfsmatige verpakkingen: eerste actieplan voor de Belgische industrie.

06/12/2020

Binnen Europa speelt België een voortrekkersrol door als enige Europese land een specifiek organisme voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval (Valipac) te hebben, met specifieke wettelijke doelstellingen. De Belgische ondernemingen en het Platform Verpakkingen van het VBO, Beci, UWE en Voka ijveren actief voor de transitie naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen. Het is met het oog op een nog performanter Belgisch systeem dat het VBO en zijn sectorfederaties met Valipac een ambitieus actieplan hebben uitgewerkt. Het omvat concrete acties en specifieke doelstellingen om de belangrijkste uitdagingen van de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen aan te gaan.

Het Belgische bedrijfsleven stelt een actieplan voor met horizon 2030 met concrete acties en specifieke doelstellingen die zijn toegespitst op de volgende thema’s:

  • Preventie: afvalproductie vermijden, door bulkleveringen te stimuleren en/of door meer gebruik te maken van herbruikbare verpakkingen.
  • Kennis over de circulariteit van verpakkingen centraliseren en delen door het creëren van Sharepack, een uitwisselingsplatform.
  • Ecodesign: door het bevorderen van de recycleerbaarheid van eenmalige verpakkingen met behulp van duidelijke richtlijnen en/of de inzet van hernieuwbare grondstoffen.
  • Ecomodulatie: om het gebruik te stimuleren van verpakkingen die herbruikbaar, hernieuwbaar en recycleerbaar zijn.
  • Recyclage: door de selectieve inzameling bij bedrijven en de recyclagecapaciteit in België te bevorderen o.a. dankzij innovaties in ophaal-, sorteer- en recyclagetechnologieën – en modellen.
  • Traceerbaarheid: door een preciezere opvolging en controle van de bestemmingen van ons verpakkingsafval.