Bedrijfsrestafval: Vlaamse bedrijven onder de loep

01/09/2021

Sinds 1 september zijn afvalinzamelaars wettelijk verplicht sorteerfouten bij hun klanten op te sporen en non-conformiteiten te registreren.

Nieuwe verplichtingen sinds 1 september

Vlarema 8, dat op 1 september 2021 in werking is getreden, betrekt de afvalinzamelaars nauw bij het toezicht op de naleving van de sorteerverplichting.

  • Non-conformiteitenregister

De ophaler is vanaf nu verplicht de restafvalcontainers van zijn klanten visueel te inspecteren. In geval van sorteerfout moet hij de non-conformiteit (datum, naam en type) in een register noteren en aan de klant melden. Het non-conformiteitenregister wordt elektronisch bijgehouden met het oog op een eenvoudige uitwisseling van registergegevens tussen de OVAM, de toezichthouders en de houder van het non-conformiteitenregister.

  • Lediging van de container

Eens de non-conformiteit vastgesteld, heeft de ophaler drie mogelijkheden

1. Weigeren om de container te ledigen

De ophaler mag weigeren de restafvalcontainer te ledigen. De lediging is sowieso uitgesloten als er gevaarlijk afval aanwezig is. Op die manier kan de klant zijn container sorteren en opnieuw aanbieden voor de volgende lediging.

2. De container ledigen en naar verbranding afvoeren

De ophaler mag het afval meenemen en de non-conformiteit uiterlijk de volgende werkdag ingeven in het centraal non-conformiteitenregister beheerd door de OVAM. Gebeurt dit voor elk recipiënt dat een sorteerfout bevat, dan mag het bedrijfsrestafval naar verbranding worden afgevoerd.

3. De container ledigen en de inhoud uitsorteren

De ophaler mag het afval meenemen en de volledige vracht kippen op een daartoe vergunde locatie. Vervolgens moet het afval van de volledige vracht uitgesorteerd worden.

Valipac aan je zijde

Elke nieuwe wetgeving vergt een aanpassing, zowel voor ophalers als voor hun klanten.

Aarzel niet om contact op te nemen met je gebruikelijke ophaler om na te gaan wat er voor jou verandert.

Valipac staat aan je zijde om je sorteerinspanningen te ondersteunen:

  • Je ontvangt premies voor het sorteren van je bedrijfsmatig verpakkingsafval,
  • We geven je tips en advies om je bedrijfsafval te sorteren.

 

Premies & tips

Een woordje over de sorteerverplichtingen

De VLAREMA verplicht Vlaamse bedrijven om hun afval te sorteren en legt geen drempel op waarboven het afval moet worden gesorteerd.

Vandaag moeten bedrijven in Vlaanderen niet minder dan 24 afvalstromen uitsorteren.

 

Controleer ze hier