De hele keten moet samenwerken om te kunnen komen tot circulariteit

30/09/2019

De hoogwaardige recyclage van verpakkingen biedt enorm veel potentieel, maar dat vereist dan wel een samenwerking door de hele waardeketen heen. Francis Huysman, CEO van Valipac, licht toe.

Dossier Waste Management – Trends 19/10/2019

België is altijd een exportland geweest wat betreft de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen.
Veel van ons verpakkingsafval ging in het verleden naar het Verre Oosten, maar dat was geen duurzame oplossing.
Het betekende een verlies van grondstoffen én van arbeidsmogelijkheden. Afval is namelijk de enige grondstof die we in België hebben.

We zijn er daarom van overtuigd dat we dat afval beter recycleren in Europa, in plaats van het weg te voeren. Zo creëren we tewerkstelling én promoten we de circulaire economie.

Bekijk het artikel