Een nieuw hoofdstuk voor Valipac

09/12/2021

Op 2 december heeft de Interregionale Verpakkingscommissie Valipac een nieuwe erkenning verleend voor de periode 2022-2026. Een erkenning die helemaal staat in het teken van de overstap naar een circulair model met nieuwe verplichtingen en extra activiteiten voor de organisatie.

Tot voor kort was de taak van Valipac relatief simpel: het volstond klanten te helpen hun recyclagedoelstellingen te behalen, door de door hen op de Belgische markt gebrachte bedrijfsmatige verpakkingen en het door de aangesloten ophalers opgehaalde en gerecycleerde bedrijfsmatige verpakkingsafval te registreren.

Maar de wereld en de verwachtingen van de overheid veranderen. Vandaag volstaat het niet langer om de recyclagepercentages voor verpakkingen te behalen.

Op 2 december heeft de Interregionale Verpakkingscommissie Valipac een nieuwe erkenning verleend voor de periode 2022-2026. Een erkenning die helemaal staat in het teken van de overstap naar een circulair model dat op 4 grote uitdagingen leunt:

 • De lokale recyclage stimuleren
 • De selectieve inzameling verder aanmoedigen
 • De traceerbaarheid verbeteren voor meer garanties van recyclage
 • Het gebruik van recycled content stimuleren

De lokale recyclage stimuleren

Vanaf 1 januari 2022 stimuleert Valipac de lokale recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen door 3 soorten cumuleerbare premies:

 • € 20/ton voor recyclage binnen de EU
 • € 10/ton voor recyclage in een straal van 300 km rond Brussel
 • € 5/ton voor recyclage door gecertificeerde EuCertPlast (of equivalent) kunststofrecycleurs

Deze vergoedingen komen toe aan de partij die de beslissingsmacht heeft over de effectieve recyclage (aangesloten ophaler of trader).

De selectieve inzameling verder aanmoedigen

Het premiesysteem wordt aangepast om nog meer bedrijven aan te moedigen met het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval:

 • de startpremie wordt opgetrokken van € 100 naar € 150
 • we introduceren een nieuwe recyclagepremie van € 10/ton voor metaal

De traceerbaarheid verbeteren voor meer garanties van recyclage

Valipac moet alle bestemmingen van het verpakkingsafval traceren én de effectieve recyclage controleren. Er moet bij recycleurs een auditprogramma opgezet worden om te controleren dat het afval effectief gerecycleerd wordt en dat de recyclage gebeurt onder ecologische en sociaal ethische omstandigheden vergelijkbaar met de EU. Minstens 90% van de tonnage dat naar trading gaat, moet jaarlijks geauditeerd worden.

Recycled Content stimuleren

Vanaf 1 januari 2022 stimuleert Valipac zijn klanten tot het gebruik van recyclaat door een bonus van € 50/ton voor bedrijfsmatige plastic verpakkingen die voor minstens 30% bestaan uit post-consumer recyclaat. Alle modaliteiten van deze bonus vind je terug op myrecycledcontent.com

Tariefwijziging

Deze extra taken verplichten Valipac om voor het eerst sinds 20 jaar zijn tarieven aan te passen.

Onderstaande tarieven gelden vanaf 2022 en worden voor het eerst toegepast bij de facturatie van het voorschot voor 2022 dat wordt aangerekend samen met de afrekening van 2021.

 • Recycleerbare verpakkingen (excl. kunststof): € 17/ton
 • Recycleerbaar kunststof verpakkingen: € 53/ton
 • Niet recycleerbare verpakkingen: € 80/ton
 • Herbruikbare verpakkingen: € 0/ton