Herziening van de verpakking en verpakkingsafval richtlijn

24/05/2023

Valipac verwelkomt het voorstel van Verordening van de Europese Commissie inzake verpakkingen en verpakkingsafval om duidelijke kwantitatieve doelstellingen te formuleren voor het reduceren van verpakkingsafval, om te streven naar harmonisatie in heel Europa en om circulariteit als bedrijfsmodel voor verpakkingen verder te promoten.

Sinds 1998 is Valipac het Belgische ecosysteem zonder winstoogmerk dat optreedt als collectief antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor bedrijfsmatige verpakkingen en dat het overgrote deel van de Belgische industrie bestrijkt (85% marktdekking). Valipac bereikt vandaag al hogere recyclagepercentages voor bedrijfsmatige verpakkingen in België dan de PPWR voor 2030 in Europa voorstelt. Valipac heeft de ambitie om nog verder te gaan in recyclage en circulariteit, maar de PPWR vormt een ernstige bedreiging voor zijn model. Tenzij de tekst wordt aangepast, zal de PPWR een aantal nadelige onbedoelde gevolgen hebben voor het recyclageniveau en de circulariteit van bedrijfsverpakkingen in België, waardoor de positie van België als Europese koploper op het gebied van circulariteit in het gedrang komt. Valipac wil het huidige ecosysteem in België handhaven om hogere niveaus van recyclage en circulariteit te kunnen behouden dan de PPWR beoogt.

Download de position paper van Valipac.