Valipac legt focus op traceerbaarheid verpakkingsafval

05/05/2022

We wisten al dat België tot de wereldtop behoort wat betreft de inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Maar we zijn ook het eerste Europese land dat de bestemmingen van bedrijfsmatige verpakkingen identificeert en controleert.

97% van de eindbestemmingen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval in kaart gebracht

Belgische bedrijven die goederen verpakken of verpakte goederen invoeren om ze in België te verkopen, zijn onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ze moeten onder meer aantonen dat ze de door de Belgische overheid opgelegde recyclagedoelstellingen halen, wat individueel erg moeilijk is. We helpen onze klanten aan de wetgeving te voldoen door de informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de markt brengen te verzamelen en het percentage daarvan dat wordt ingezameld en gerecycleerd te rapporteren aan de overheid.

Om echter te kunnen aantonen dat de verpakkingen daadwerkelijk worden gerecycleerd, moeten bedrijven in principe hun traceerbaarheid verzekeren. Dit is niet iets wat ze in hun eentje kunnen doen. Om de traceerbaarheid van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval aan te tonen, heeft Valipac sinds 2018 contracten afgesloten met traders. Wij hebben nu een duidelijk zicht op 97% van de eindbestemmingen van bedrijfsmatige plastic verpakkingen wereldwijd.

 

Bales plastique

Traders en recycleurs van plastic onder de loep, onze collega Jens Poelaert legt ons uit.

“Dankzij de input van onze aangesloten ophalers en traders zijn we de eerste organisatie in Europa die erin geslaagd is om in kaart te brengen waar ons bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval exact naartoe gaat”. 

Vorig jaar haalden 220 aangesloten Valipac ophalers 57,6 kiloton bedrijfsmatige plastic verpakkingen op. Dankzij de informatie van de aangesloten ophalers en traders zien we dat 39% van het materiaal binnen Europa gerecycleerd wordt, 24% in Turkije en 37% in Aziatische landen, zoals Vietnam, Maleisië en Indonesië.

Wij voeren audits uit bij alle traders waarmee wij samenwerken. Wij gaan na of zij over de nodige vergunningen voor het uitvoeren van hun activiteit beschikken en of het management systeem voldoende performant is. Wij eisen ook dat zij de exploitatievergunningen voorleggen van de recycleerders waarmee zij samenwerken.

Deze controles worden jaarlijks uitgevoerd door Valipac en door een onafhankelijk expertisebureau.

We werken samen met het auditbureau SGS audits ten einde controles uit te voeren bij plastic recycleurs over de hele wereld. De bedoeling is om na te gaan of ze het materiaal effectief recycleren en of dat onder ‘de broadly equivalent condtions’ gebeurt. We gaan m.a.w. na of de algemene regels rond kinderarbeid, ecologisch werken en veiligheidsvoorzieningen worden gerespecteerd. Tot vandaag werden al 11 audits uitgevoerd, waarmee we 35% van het tonnage van de export hebben gecontroleerd. De bedoeling is om tegen 2024 90% van de uitgevoerde plastic afvalstromen van bedrijfsmatige verpakkingen geauditeerd te krijgen.

Jens Poelaert

Volgende stap: Ook zicht op eindbestemming papier/karton

We hebben ook de ambitie om een duidelijk zocht te krijgen op de eindbestemmingen van papier/karton. Jaarlijks wordt 455 kiloton bedrijfsmatig papier en karton verpakkingsafval opgehaald, waarvan 70 % wordt meteen naar een Europese verwerker gebracht. Voor papier/karton is de situatie helemaal anders dan voor plastic daar slechts 30% via traders wordt vermarkt. De informatie m.b.t. de eindbestemming van het papier/karton kunnen we via onze aangesloten ophalers verkrijgen. Dit jaar starten we met de registratie van transport documenten om de markt duidelijk in kaart te brengen, want naar schatting 21% van het materiaal wordt in andere continenten verwerkt. Vooral India speelt hier een hoofdrol. 

De lokale recyclage stimuleren

Om de lokale recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen te stimuleren, kent Valipac vanaf dit jaar een extra-vergoeding toe aan aangesloten ophalers en traders voor het verpakkingsafval dat binnen de Europese Unie wordt gerecycleerd. Gebeurt die recyclage bovendien in de nabije omgeving van België en door een gecertificeerde EuCertPlast (of equivalent) recycleur, dan kunnen ophalers en traders een premie tot € 35/ton krijgen. Lokale recyclage, of recyclage binnen de Europese Unie, is de bouwsteen van meer circulariteit, omdat stromen die lokaal gerecyleerd worden, beter traceerbaar zijn.