Open Call 2019 Vlaanderen Circulair

04/09/2019

In de circulaire economie zijn er praters en doeners. Valipac en haar partners maken deel uit van deze tweede categorie en hebben net 3 projectaanvragen ingediend bij Vlaanderen Circulair na hun Open Call 2019. Samen met onze projectpartners willen we de waarde van gebruikt bedrijfsmatig verpakkingsafval zo hoog mogelijk houden, het gebruik van recyclaat stimuleren en het circulaire denken promoten.

Project 1: Circle Strap

Met dit project gaan we samen met onze partners een systeem ontwikkelen waarbij we meer spanbanden inzamelen, sorteren en recycleren tot nieuwe spanbanden. We onderzoeken de mogelijkheid tot een closed-loop recyclage met als doel om voor PET-spanbanden 100% en PP-spanbanden 30-40% recycled content te gebruiken voor de productie van nieuwe spanbanden.

Partners in dit project zijn: Zargal, Rymoplast, Suez, HSR, Ikea, Houtland, Coeck, Saint-Gobain en Ghent University.

 

Project 2: Stretch Hood – closing the loop

Van alle transportfilms zijn strekhoezen technisch het moeilijkst te produceren. Daarom moeten we de juiste mix van recyclaat en virgin LDPE vinden om alle procesparameters te optimaliseren. Ons doel is om minimaal 25% gerecycleerd materiaal te integreren.

Partners in dit project zijn: Vanheede, Rymoplast, Oerlemans Packaging, Wienerberger, Coeck en Go4circle.

Project 3: Ontinkten van plastic verpakkingsfilm 

Na gebruik verliezen bedrukte verpakkingsfilms veel van hun waarde. Vandaag worden ontinktprocessen gezocht voor bestaande inkten. We gaan omgekeerd tewerk en gaan onderzoeken hoe we de inkten kunnen aanpassen aan het reyclageproces. Ons doel is om branding te verzoenen met recyclage.

Partners in dit project zijn: Toyo Ink Group, Rymoplast, Oerlemans Packaging, Suez en Fost Plus.