Activiteitenverslag 2017-2018

26/02/2019

Wilt u meer weten over de activiteiten van Valipac in 2018? Kent u onze nieuwe missies en ambities? Ons activiteitenverslag 2017 - 2018 is nu beschikbaar.

2018 was een belangrijk jaar in de geschiedenis van Valipac. Naar aanleiding van de afsluiting van een cyclus van 20 jaar, hebben we onze missie voor de komende jaren opnieuw bepaald: “Samen werken aan een circulaire economie”. Tezelfdertijd hebben we ook onze ambities gedefinieerd, en de waarden die nodig zijn om deze ambities te realiseren.

Onze belangrijkste ambitie blijft de invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen. Een opdracht die we opnieuw met succes volbracht hebben.

2018 is ook het jaar waarin de we voor het eerst data verzameld hebben over de afvalproductie enhet sorteergedrag bij bedrijven en hierover voor de eerste maal gerapporteerd hebben. Een opdracht die we in nauw overleg met alle betrokkenen uitgevoerd hebben.

Ontdek ons activiteitenverslag 2017-2018. Dit verslag weerspiegelt het resultaat van de continue inspanningen van het ganse Valipac-team.