We give you the power to make a change!

10/04/2019

Vraag u niet langer af waarom u uw afval moet sorteren. Volg het advies van Valipac en doe het eenvoudigweg. Een blik op de nieuwe Valipac-campagne die u aanmoedigt om het sorteergedrag te veranderen.

Autopsie van uw afval

Wist u dat (niet gesorteerd) restafval van bedrijven nog gemiddeld 50 % materialen* bevat die hadden kunnen gevaloriseerd worden als ze aan de bron waren gesorteerd?

Wat zou de autopsie van uw restafvalcontainer aan het licht brengen?

Als u een grote container van het type 20m³ gebruikt,  is de kans reëel dat u er nog volgende materialen in vindt:

 • 22% hout
 • 13% plastic
 • 10% papier/karton

Voert u uw restafval af in een rolcontainer van het type 1100 liter ? Dan kan u er nog het volgende in terugvinden:

 • 16% plastic
 • 13% papier/karton
 • 8% organisch afval
Door enkel al deze 3 stromen te sorteren, zou u iets minder dan de helft van het volume van uw restafvalcontainer kunnen vrijmaken.

Minder restafval betekent ook minder kosten dankzij een aanpassing van de ledigingsfrekwentie of het volume van uw container.

 

* Sorteeranalyse van bedrijfsrestafval ingezameld door private inzamelaars, studie uitgevoerd door OWS in 2017 in opdracht van de OVAM.

Uw wettelijke verplichting naleven

Sorteren is niet langer een maatschappelijk gebaar, maar sedert enkele jaren ook een wettelijke verplichting!

De 3 gewesten van het land hebben inderdaad een verplichting ingevoerd om het afval in bedrijven te sorteren. De te sorteren stromen en de modaliteiten verschillen echter van gewest tot gewest.

Alle bedrijven zijn dus onderworpen aan een sorteerplicht, ongeacht het gewest:

 • Onder “bedrijven” wordt verstaan alle entiteiten geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: zelfstandigen, natuurlijke personen, bedrijven, VZW’s, OCMW’s, administraties… Zodra u een ondernemingsnummer hebt, bent u aan deze verplichting onderworpen.
 • De sorteerplicht houdt in dat u niet al uw afval in uw restafvalcontainer mag gooien. U moet het uitsorteren per categorie en de ophaling ervan organiseren.

Een duwtje nodig om uw afval te sorteren?

Met het juiste advies is het opstarten van een sorteerproject in een bedrijf eenvoudiger dan u denkt.

Valipac helpt u graag op weg en stelt daarom een website ter beschikking, specifiek gewijd aan het sorteren in bedrijven : iksorteerinmijnbedrijf.be   U vindt er een maximum aan nuttige informatie die u zal helpen bij uw aanpak en die een antwoord zal bieden op vragen zoals :

 • Aan welke verplichtingen moet ik voldoen op het vlak van het sorteren van afval?
 • Waar kan ik een afvalophaler vinden?
 • Wat gebeurt er met het afval eens het is opgehaald?

Aan de hand van duidelijke richtlijnen per materiaal, zal u op deze site ook leren hoe u uw afval correct kan sorteren. U vindt er bovendien ook communicatie-materiaal dat u binnen uw bedrijf kan gebruiken.